Hallituksen kokous 23.8.2013

Vieras Ruotsista

Puheenjohtaja Ove Andersson Distriktsläkarföreningenistä (sisaryhdistyksemme Ruotsista) esitteli Vårdvalet-järjestelmää. Saamme mahdollisesti lukea siitä myös Yleislääkäri-lehdessä.

 

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Eva-terpon kokouksessa oli käsitelty Lääkäriliiton tavoitekyselyä (tulevan virkaehtosopimuksen tavoitteet). Kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja tehtiin siihen tarkennukset. Päätettiin laittaa vielä korjausten jälkeen tarkistettavaksi.


Järjestötoiminta

Aluetoimikuntien kokousmuistiot:

Helsingin muistioista raportoi Juha Ahonen. Erityisesti kokouksissa oli keskusteltu palkoista ja mikä Helsingin rooli tulee jatkossa olemaan Lääkäriliiton paikallisosastona.

Seinäjoki-Vaasa aluetoimikunnan kokousmuistio merkittiin tiedoksi ja tunnistettiin puheenjohtajansa näköiseksi.

Varsinais-Suomen muistiosta huomioitiin erityisesti, että lääkärin siirtyminen eri toimipisteiden välillä tulisi olla työaikaa. Tämä kohta päätettiin ottaa tulevan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteeksi. Kiitokset tästä huomiosta Varsinais-Suomelle. 

 

Kokousraportit liittyen Lääkäriliiton toimintaan

Ulla Palmu raportoi, että virkaehtosopimusneuvotteluita ei ole vielä käyty. Jonkinnäköinen tahtotila kuntatyönantajan kanssa kuitenkin on. Terveyspoliittisessa jaoksessa oli käsitelty enimmäkseen lausuntoasioita.

 

Muut asiat ja tiedoksi

Arto Virtanen raportoi, että Perusterveydenhuollon tulevaisuus -seminaari Virossa järjestetään ja siihen on osallistumassa 16 henkilöä. Päätettiin, että hallituksesta osallistuvat pitävät ottavat puheenvuoroissaan huomioon mm potilaslähtöisyyden, asiakasprofiloinnin ja hoitajan ryhmävastaanoton. Päätettiin, että Virtanen laittaa viestiä koko hallitukselle, jotta poissaoleviltakin hallituksen jäseniltä saataisiin kommentteja em. puheenvuoroihin.

Yhdistykselle oli osoitettu matka-apurahahakemus. Apurahaa ei voitu myöntää, koska apurahaa ei ollut julistettu haettavaksi.

 

Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset 4.10. ja 27.11., kummatkin Helsingissä klo 17.