Hallituksen kokous 27.3.2015

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Salmio esitteli edunvalvontaryhmän kokouspöytäkirjan ja Nissinen-Paatsamala terveyspoliittisen työryhmän pöytäkirjan. Sen lisäksi käytiin tässä kohdassa läpi edunvalvonnan ja terveyspolitiikan toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat ja hyväksyttiin ne pienin korjauksin.

Lääkäriliiton edunvalvonta ja terveyspoliittiset asiat
Lääkäriliiton jaoksissa oli käyty samoja asioita läpi kuin yhdistyksen eva- ja terpo-ryhmissä eli tulevia neuvottelutavoitteita, omalääkärijärjestelmää ja uutta suoriteperusteista palkkamallia, sotea ja yksityissektorin asioita. Merkittiin tiedoksi, että liitto on perustanut neuvotteluryhmän taustaryhmän, jossa jäseninä jäsenistöstämme ovat Virtanen ja Parkkila-Harju.    

Talous (tulos ja talousarvio)

Käytiin läpi vuoden 2014 tulos, joka on noin 22 tuhatta euroa positiivinen sekä saman vuoden tase ja vuoden 2015 talousarvio.    

Järjestötoiminta

Käytiin läpi toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Tehtiin vaadittavat korjaukset ja päätettiin esittää ne vuosikokoukselle. Hyväksyttiin uudet jäsenet ja vahvistettiin eronpyynnöt. 

Aluetoimikuntien muistiot
Varsinais-Suomi ehdottaa Nissinen-Paatsamalan tilalle hallitukseen Jorma Lindemania ja vahvistettiin Satakunnan aluetoimikunnan kokoonpanon muutos. Merkittiin kokouspöytäkirjat tiedoksi.   

Vuosikokousasiat 
Erovuorossa ovat: Timo Kosonen, Pirkko Miettinen, Kaisa Nissinen-Paatsamala, Kerkko Rantanen, Kaarina Röning ja Johanna Salmio 

Miettinen ja Nissinen-Paatsamala eivät ole enää käytettävissä hallitustyöskentelyyn. Pyydetään Uudenmaan aluetta aktivoitumaan nimeämään ehdokasta Miettisen tilalle.

Hakemus kehitysyhteistyöhankkeen tukemista varten
Merkittiin hakemus tiedoksi ja todettiin hankkeen olevan tärkeä. Päätettiin kuitenkin olla tukematta hanketta, koska aihe ei kuulu yhdistyksen toimialaan.       

Lääkäriliiton järjestöasiat
Nukari on valittu puheenjohtajaksi liiton vaalilautakuntaan, joka on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 11.3. 

Vaaleissa on mahdollista äänestää sekä sähköisesti että postitse. Vaalikone tulee käyttöön ja kysymyksiä siihen pyydetään lausunnonantajajärjestöiltä ja valiokunnista. Kysymykset ovat valmiina ennen kesää.   

Keskusteltiin tässä yhteydessä yhdistyksen omista vaaliteemoista ja vaalimainosehdotuksista. Seuraavia vaaliteemoja ideoitiin ja jätettiin vaaliryhmän jatkotyöstettäväksi: Hyvästä työstä hyvä palkka, Työolot kuntoon, Autonomia lääkäreille, Resurssit riittäviksi, Potilasta varten.    

Koulutus

Käytiin kevään koulutustapahtuman ohjelma läpi. Käytiin myös Yleislääkäripäivien ohjelma läpi ja merkittiin tiedoksi, että pääpuhujaksi on tulossa Iona Heath. Tänä vuonna Oulun yliopisto on vastuussa tieteellisestä osiosta ja vuonna 2016 Turku ja 2017 Tampere. Kahden viime mainitun mukaantulo Yleislääkäripäiville ei ole vielä varmistunut.   

Lääkäriliiton koulutusasiat
Merkittiin tiedoksi, että Lääkäripäivät pidetään 13.-15.1.2016. Lääkäripäivien johtoryhmässä on mietitty, että osallistumismaksu olisi sama kaikille riippumatta siitä, osallistuuko yhteen vai kolmeen päivään. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

Julkaisutoiminta

Nukari välitti ilmoitushankkija Salojärven toiveen, että kaikki hallituksen jäsenet välittäisivät hänelle heti tietoa, kun uusia tuotteita lanseerataan markkinoille. Se helpottaisi ilmoitusmyyntiä, joka on kuluvalla toimikaudella lähtenyt paremmin käyntiin kuin edellisellä.

Keskusteltiin myös lehden jufo-pisteistä, joita työstää eteenpäin lehden tieteellinen toimittaja Sirkka-Liisa Kivelä. Merkittiin tiedoksi, että seuraavan kerran vuoden yleislääketieteen väitöskirja valitaan vuonna 2016 ja silloin huomioidaan myös vuonna 2015 valmistuneet väitöskirjat.

Lääkäriliiton julkaisuasiat: Ei kirjattavaa.

Raportit Lääkäriliiton muiden toimielinten kokouksista

Virtanen raportoi eHealth-asiantuntijaryhmästä, että uusi reseptinkirjoitustyökalu on tulossa. Tällä hetkellä tunnistautuminen tapahtuu vielä kortin kautta, mutta mahdollisesti jo ensi vuonna tunnistautuminen tapahtuu puhelintunnistuksella.

Kansainväliset asiat

Pohjoismainen kongressi järjestetään tänä vuonna Göteborgissa. Sen yhteydessä pidetään Suomessa järjestettävän vuoden 2016 Pohjoismaisen seminaarin suunnittelukokous. Päätettiin, että Kerkko Rantanen osallistuu suunnittelukokoukseen.    

Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraava kokous 7.5. Helsingissä klo 17, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 6.6. Ilmajoella.