Hallituksen kokous 3.10.2014

Järjestötoiminta

Kosonen, Nissinen-Paatsamala, Pohjola ja Rantanen raportoivat aluetoimikuntien kokouksista. Merkittiin pöytäkirjat tiedoksi ja että myös Vaasa-Seinäjoki aluetoimikunta oli kokoontunut 30.9.

Päätettiin valita vuoden yleislääkäriksi Leena Saramies Savitaipaleelta.

Jäsenasiat

Myönnettiin erot ja vahvistettiin uudet jäsenet. Jäsenraportin suurta eronneiden määrää selittää eläkeläisten jäsenmaksuvelvollisuuden voimaanastuminen vuonna 2014.

Päätettiin jakaa apurahaa yleislääketieteeseen erikoistuvalle Maria Hagnäsille.

Liiton järjestötoiminta

Liiton luottamusmiespäivillä oli keskustelu päivystysasetuksesta, päivystyksen palkkausjärjestelmästä ja sotesta.

Tilastotietona ilmeni, että vuonna 2012 19,6 % oli omassa ves:ssa, 42 % paikallisen sopimuksen piirissä ja 38,4 % kuului muun sopimuksen piiriin

Tärkeänä pidettiin selvittää, mikä on yleislääkäreiden sopimusten jakautuminen eri sopimuksiin. Päätettiin ottaa tämä oman kyselyn piiriin.

 

Julkaisutoiminta

Keskusteltiin lehtiyhteistyöstä SYLY:n kanssa. Päätettiin jatkaa neuvotteluita.

Annaniemi kertoi Mediuutisten lähestyneen ja tiedustelleen, voisiko Mediuutiset tulla esittelemään palveluitaan GPF:n tapahtumiin tulevaisuudessa. Päätettiin, ettei estettä ole.

 

Koulutusasiat

Puheenjohtaja raportoi Yleislääkäripäivistä, niiden aikatauluista sekä Michael Kiddin vierailusta.

Kevään koulutustapahtuma pidetään 17.-19.4.2015 ja se suuntautuu Ruotsiin. Perinteisesti maissa ennen lähtöä on myös luentoja.

Liiton koulutusasiat

Merkittiin tiedoksi, että Lääkäripäivät 2015 järjestetään 7.-9.1.2015. Lääkäritorin järjestelyryhmässä on esitetty toive, että yhdistysten toimistohenkilökunnan lisäksi mahdollisimman moni hallituksen jäsenistä pääsisi paikalle.

 

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Keskusteltiin lääkärisopimuksen neuvottelutavoitteista. Neuvottelukierroksella ei neuvotella tekstimuutoksista vaan sopimuskorotuksen kohdentuminen on neuvottelukeskiössä. Hallitus ei löytänyt yksimielisyyttä siitä, pitäisikö mahdollinen korotusvara käyttää kokonaan yleiskorotukseen vai osa järjestelyeränä paikallisesti. Omalääkärimääräyksistä luopumista ei pidetty hyväksyttävänä, koska tietyillä alueilla ne ovat erittäin toimivia.

Terveyspolitiikassa keskityttiin hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta. Nissinen-Paatsamala piti ansiokkaan ja tiivistetyn alustuksen hallituksen esityksestä. Tärkeimmät kohdat, joista päätettiin lausua, ovat:

Sote-alueella pitäisi olla terveys- ja sosiaalipuolen yhteinen tietojärjestelmä, johon on kummaltakin puolelta pääsy.

Koulutukseen rahat tulevat suoraan valtiolta ja raha seuraa nykyistä tiiviimmin koulutettavaa. Ohjaavan lääkärin tulee olla kunnan/kuntayhtymän palveluksessa. Ratkaisevaa GPF:n mielestä on koulutuksen sisältö ja laatu.

Tutkimuksessa on tiukka valtion ohjaus. Rahat tulevat sote-alueelle, joka jakaa tutkimusrahat nelivuotiskausittain.

Tulosohjaus on merkittävässä asemassa. Sote-alue johtaa tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän välistä tulosohjausta. Rahaa jaetaan tulevaisuudessa tulosten mukaan.

Päätettiin, että Virtanen ja Nissinen-Paatsamala viimeistelevät lausunnon.


Liiton edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Liiton eva-jaoksessa oli käsitelty työmarkkinatutkimusta, sotea ja klo 16:n jälkeistä päivystystä. Liiton hallituksen kokouksissa oli käsitelty uudistettua fimnet.fi -palvelua, jossa on vielä hiukan ongelmia. Lisäksi oli käsitelty ala- ja paikallisosasto työryhmän loppuraporttia sekä hallituksen itsearviointia.

Päätettiin kutsua Kari-Pekka Martimo GPF:n hallituksen kokoukseen kertomaan autonomia-hankkeesta.

  

Muut asiat ja tiedoksi

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit pidetään 2015 syksyllä. Pidettiin tärkeänä aloittaa valmistelut nyt ja päätettiin perustaa vaaliryhmä, johon kuuluvat Virtanen, Palmu, Huuskonen ja Luukkonen. Päätettiin, että kaikki hallituksen jäsenet miettivät teemoja.

 

Seuraavat kokoukset

26.11. keskiviikkona klo 17 toimituskunnan ja talousryhmän yhteiskokous, jonka jälkeen klo 18 hallitus. Tammikuun kokous perjantaina 9.1.2015. Kevään suunnittelukokous 26.3.-29.3.2015.