Hallituksen kokous 4.10.2013

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Eva/terpo-ryhmä oli pitänyt kokouksen 26.9. Kokouksessa oli käsitelty Lääkäriliiton tavoiteasettelun kysymykset, jotka käytiin nyt kohta kohdalta läpi. 

Lääkäriliitto on lausunut STM:n järjestämislakityöryhmän väliraportista. Ihmeteltiin, miksei liitto ole pyytänyt
lausunnonantajajärjestöiltä lausuntoa asiasta. Nukari vastasi, että väliraportti oli niin sekava, että liitossa
päätettiin, ettei lausuntoja pyydetä lausunnonantajajärjestöiltä. 


Katsaus Lääkäriliiton neuvottelutilanteeseen
Liiton edunvalvontajaos oli pitänyt kokouksen 2.10. Neuvotteluiden päätöksen saattamisen takaraja on 24.10., jolloin valtuuskunnalla on kokous. Juko:n kokous on 25.10., samoin kuin keskusjärjestöjen asettama takaraja keskitetyn ratkaisun saavuttamiseksi. 

Eva-jaoksessa oli päätetty uudet prosentit päivystyksen osalta. Viikonlopun päiväkorotus on 2,25 ja viikonloppuyön 3,0. Arki-illan kerroin pysyy 1,75:ssä. Liiton neuvottelujohtaja oli todennut, että lomarahan vaihto subjektiiviseksi oikeudeksi on vaikea tavoite saavuttaa, samoin kuin työmatkan saaminen työajaksi vaihdettaessa päivän aikana toimipistettä.

Päätettiin lähettää kirje liiton hallitukselle, jossa korostetaan, että korotukset tulisi käyttää liitekohtaisesti ja paheksutaan tapaa käyttää toisen liitteen korotuspotentiaalia toisen liitteen hyväksi.        Järjestötoiminta

Virtanen esitteli Vihterpalun viikonlopusta tehdyn yhteenvedon ja korosti, että se on kirjoittajien näkemys eikä yhdistysten, joita he edustavat. Käytiin yhteenveto läpi ja päätettiin, että Nissinen-Paatsamala tekee
kokouksessa päätetyt korjausehdotukset Virtaselle, jonka jälkeen yhteenveto kierrätetään vielä hallituksella.


Aluetoimikuntien kokousmuistiot:
Helsinki, Varsinais-Suomi
Helsingin kokouksissa oli käsitelty sisäisiä asioita. Varsinais-Suomen kokouksessa oli puhuttanut paikalliset atk-järjestelmät ja Turun seudun päivystysmalli. Arkipyhien lopettamista vastustetaan.
 

Tutkimusapurahahakemukset:
Käsiteltiin neljä kappaletta tutkimusapurahahakemuksia. Päätettiin jakaa apurahaa 1000,00 euroa Marjut
Frantsi-Lankialle.


Jäsenasiat:
Hyväksyttiin uudet jäsenet ja vahvistettiin eronpyynnöt.Talous

Lehti tuottaa tällä hetkellä tappiota. Talousryhmä esittää, että perustettaisiin työryhmä, joka selvittäisi lehden levikkiä ja esittäisi hallitukselle, minkälaisiin jatkotoimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä. Päätettiin perustaa ryhmä, johon kuuluvat Virtanen, Kujansuu, Luukkonen ja Annaniemi. Ryhmä täydentää itseään tarvittaessa. Päätettiin myös, että lehden reprotyöt ja nettilehti siirretään PunaMusta Oy:n tehtäväksi ja että nettilehdestä tehdään kaikille avoin.

   
Julkaisutoiminta

Toimituskunta ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen, mutta merkittiin tiedoksi, että tieteellinen neuvottelukunta kokoontuu 29.10. 

Suomen Yleislääketieteen yhdistys on ilmoittanut kiinnostuksensa lehtiyhteistyöhön. Päätettiin keskustella mahdollisesta yhteistyöstä. 
 

Koulutusasiat 

Kevätkoulutustapahtuman päivämäärät ovat 10.-12.4.2014.


Muut asiat ja tiedoksi

Kirjoituspalkinnon 2012 saajaksi on valittu Leo Saukkoriipi ja Vuoden 2013 yleislääkäriksi Ritva Lähteenmäki.


Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 27.11. Kalastajatorpalla ja 8.1. Lääkäripäivien yhteydessä.