Hallituksen kokous 7.5.2015

Järjestötoiminta

Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Johanna Salmio.   

Päätettiin GPF-työryhmien kokoonpanosta seuraavaa: Talousryhmä säilyy ennallaan. Koulutusryhmä muuten ennallaan, lisäksi Outi Pohjola ja Jussi Saarnisto. Toimituskunta säilyy ennallaan. Edunvalvontaryhmään Outi Pohjolan tilalle Jaana Puhakka ja lisäksi Paula Reponen, muuten ennallaan. Terveyspoliittiseen ryhmään Paula Reposen tilalle Jorma Lindeman ja Jaana Puhakka, muuten ennallaan.   

Alueellinen toiminta, aluetoimikuntien kokoonpanojen vahvistaminen
Koska hallitukselle ei ole tullut tietoa aluetoimikuntien kokoonpanojen muutoksista, päätettiin vahvistaa aluetoimikuntien entiset kokoonpanot.   

Jäsenasiat
Vahvistettiin uudet jäsenhakemukset ja hyväksyttiin eronpyynnöt.   

Kymenlaakson aluetoimikunnan muistio
Salmio esitteli muistion ja päätettiin vahvistaa aluetoimikunnan kokoonpanon muutos: Juhani Hämäläisen jäädessä pois kokoonpanosta tulee hänen tilalleen Maija Melto-Gurung.

Kutsu kuulemistilaisuuteen mielenterveyslain muuttamisesta
Todettiin, että kyllä perusterveydenhuoltoa kuunnellaan, kun lausuntoa pyydetään. Päätettiin, että Rantanen lausuu asiasta 5.6. mennessä.   

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit
Käytiin läpi vaaliaikataulu. Pidettiin tärkeänä saada tarpeeksi ehdokkaita. Käytiin vaalimateriaali läpi ja tehtiin pieniä muutoksia. Vaalikonekysymyksistä erikoistuminen ja työajan nosto muotoiltiin uudestaan.   

 Liiton järjestötoiminta: Ei kirjattavaa.    

Julkaisutoiminta

Toimituskunnan puheenjohtaja ja päätoimittaja raportoivat lehden tilanteesta. Merkittiin tiedoksi, että toimituskunnalla ei ole ollut kokousta ja seuraava kokous on 1.6.

Liiton julkaisutoiminta
Merkittiin tiedoksi, että Potilaan Lääkärilehteä luetaan paljon, mutta sen ansaintalogiikka ei ole vielä positiivisesti tuloksellista.

Koulutusasiat

Käytiin ohjelma läpi, joka tänäkin vuonna sisältää neljä linjaa. Tieteen linjasta on tänä vuonna vastuussa Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.   

Kevät tapahtuma ei nykyisessä muodossa saavuta jäseniä riittävästi. Päätettiin, että keväällä 2016 kokeillaan uutta konseptia, jonka mukaan tapahtuma järjestetään pelkästään maissa eikä siihen liitetä risteilyä. Mahdollinen iltatapahtuma on vielä harkinnassa.

Liiton koulutusasiat
Merkittiin tiedoksi, että Lääkäripäivät 2016 järjestetään 13.-15.1.2016 ja että yhdistys on mukana järjestämässä yhtä sessiota.    

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Käytiin perusteellisesti eva-ryhmän käsittelemiä asioita läpi. Erityisesti mietittiin, hankaloittaako tuleva sote-ratkaisu paikallista sopimista sekä miten uudessa mallissa käy nyt voimassaolevien useiden työehtosopimusten ja mitä työehtosopimusta tullaan soveltamaan lääkäreihin. Päätettiin, että sähköisen asioinnin työmäärän huomioimista palkkausta kehitettäessä tulee ideoida lisää.   

Merkittiin tiedoksi, että tulevalla neuvottelukierroksella ei viime kierroksella menetettyjä liiterahoja saada kuitattua takaisin. Asia tulee siis pitää edelleen agendalla ja kaikkien muistissa.   

 Liiton edunvalvonta ja terveyspolitiikka keskusteltiin edellisessä kohdassa.    

Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Raportit Lääkäriliiton muista kokouksista

Virtanen raportoi Liiton hallituksesta. Liitossa on käynnissä YT-neuvottelut. Henkilöstön vähentämisen tarvetta on liiton omistamissa yhtiöissä, joiden tarkoitus oli myydä koulutusta. Nyt kun kauppa ei käy, tarkoitus on uudelleen organisoida yhtiöiden toiminta takaisin osaksi Liiton toimintaa. 

Kahden vuoden resepti on tulossa vuonna 2017. Sähköinen resepti tulee jossain vaiheessa pakolliseksi ja Kela on saamassa systeemin joka toimii. Myös mobiili -sovellus on kehitteillä.    

Seuraavat kokoukset

Päätettiin alustavasti Ilmajoen jälkeen seuraavat kokoukset 4.9. klo 17, 16.10. klo 17 ja 25.11. klo 18.