Hallituksen kokous 8.1.2014

Lääkäriliiton hallituskuulumiset /Kari-Pekka Martimo, hallituksen vpj.

Metropolialueen paikallisosastotoiminta järjestäytyy uudella tavalla tänä vuonna. Pääkaupunkiseudun paikallisosaston muodostavat Helsingin aluelääkäriyhdistys, Espoon terveyskeskuslääkärit, HYKS, Vantaa ja Kerava sekä yksittäiset lääkärit. Tämä mahdollistaa sen, että kaikilla halukkailla lääkäreillä on mahdollisuus osallistua paikallisosastotoimintaan. Uusi paikallisosasto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Luottamuslääkärijärjestelmää kehitetään ja sitä koskevia sääntöjä tullaan tarkistamaan. Tällä hetkellä säännöt ovat jääneet ajastaan hiukan jälkeen, joten päivitys on paikallaan.


Edunvalvonta ja terveyspolitiikka 

GPF:n eva/terpo asiat
Nissinen-Paatsamala esitteli "vuosikellon", jota eva terpo ryhmä on työstänyt. Päätettiin, että Luukkonen kirjoittaa sen puhtaaksi ja eva/terpo jatkaa kehittämistä seuraavassa kokouksessaan 13.2.
Lääkäriliiton eva/terpo asiat
VES:n mukaan KT ja Lääkäriliitto perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää lääkärien kannustavaa palkkausjärjestelmää. Päätettiin, että on tärkeää olla edustettuina tuossa ryhmässä. GPF:n edustajiksi ehdotetaan Palmua ja Salmiota. Keskusteltiin tavoitteista.
Toinen asetettava työryhmä tulee käsittelemään erikoislääkäreiden palkkausta. Siihen GPF:n edustajaksi päätettiin esittää Virtasta. Tärkeänä tavoitteena pidettiin kokeneen yleislääkärin palkkakehityksen turvaamista. 
   

Järjestötoiminta

Aluetoimikuntien kokousmuistiot: Kymenlaakso ja Helsinki
Merkittiin tiedoksi. Helsingin kokous oli ollut rutiinikokous ja Kymenlaakson muistiosta nostettiin esille Kotkan järkyttävä tilanne. Lääkärijohtajista on vajetta.

Lausunnot
Annettu lausunto THL:lle: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
Merkittiin tiedoksi Röningin antama lausunto. Lausunnosta Röning nosti esille, että henkilöille, joille on tehty useita raskauden keskeytyksiä, tulisi saada ilmainen ehkäisy. Lisäksi nuorille tulisi saada matalan kynnyksen vastaanotto.
  
Lääkäriliiton järjestöasiat
Käytiin läpi jaoksiin ehdotettavat henkilöt vuodelle 2014.
Päätettiin, että Pirkko Miettinen jatkaa edustajana Lääkärilehden Vuoden kirjoitus -valintatyöryhmässä.
Ehdotukset muihin Lääkäriliiton toimielimiin: 
Lääkäripäivien johtoryhmään ehdotetaan Virtasta. Lääkärilehden toimituskuntaan Nissinen-Paatsamalaa.
E-health ryhmään Virtasta.
UEMO-edustajaksi ehdotetaan Palmua.


Koulutus

GPF:n koulutusasiat
Virtanen raportoi, että SYLY järjestää Yleislääkäripäiville oman linjan, jolloin linjoja on yhteensä neljä. Kevätluentopäivien neuvottelut ovat käynnissä Orionin kanssa. Päivät rakentuvat niin, että torstaina koulutusta on maissa. Laivalla ei ole luentoja, mutta Virossa tutustutaan ainakin Viron sähköisiin järjestelmiin, muu ohjelma on vielä työn alla.

Lääkäriliiton koulutusasiat
Keskusteltiin taitoni.fi verkkopalvelusta. Palvelua pidettiin hyvänä ja maksullisuus tulisi hoitaa jäsenmaksuilla. Erillismaksua palvelun käytöstä ei pidetty hyvänä ajatuksena.


Kansainväliset asiat

Merkittiin tiedoksi, että Pohjoismainen seminaari järjestetään tänä vuonna Reykjavikissa 4.-6.9.2014. Päätettiin, että kokoukseen osallistuvat Virtanen ja Palmu.


Seuraavat kokoukset

Luosto 13.-16.3. ja hallituksen järjestäytymiskokous 23.5.2014 Helsingissä.