Hallituksen kokous 9.1.2015

Järjestötoiminta

Merkittiin Helsingin muistio tiedoksi. Keskusteltiin uusien asemien työtiloista ja Huuskonen mainitsi, että Espoo Matinkylän Ison Omenan uuteen terveyskeskukseen ollaan suunnittelemassa työtiloja, joissa omista vastaanottohuoneista luovutaan. Suunnitelmaan pidettiin kestämättömän potilastyön kannalta.

Jäsenasiat 
Vahvistettiin eronneet ja hyväksyttiin uudet jäsenet.

GPF:n vaaliteemat Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleihin 2015 
Keskusteltiin tulevista vaaleista ja todettiin, että kilpailu valtuustopaikoista tulee olemaan kova. Tärkeänä pidettiin yhteistyön jatkumista työterveyslääkärien ja SYLY:n kanssa. Hahmoteltiin vaaliteemoja, joita jatkotyöstää vaaliryhmä, johon kuuluvat Virtanen, Palmu, Huuskonen ja Luukkonen. Erityisen tärkeänä pidettiin, että jokainen hallituksen jäsen saisi rekrytoitua omalta alueeltaan ehdokkaita ja vaalien aikaan kannustaa kollegoita äänestämään hyväksi tuntemaansa ehdokasta.
 
Liiton järjestötoiminta 
Valtuuskunta päätti valita hallitukseen Virtasen.
Reponen on valittu Oulun edunvalvontavaliokunnan puheenjohtajaksi. 
Hallitus on saanut aloitteen norminpurkutalkoisiin. Päätettiin kysyä aluetoimikunnilta ja omalta hallitukselta mielipidettä "turhiin normeihin". 

Julkaisutoiminta

Ilmoitushankkija Visa Salojärvi lähetti hallitukselle terveisiä, että kaikki laittaisivat hänelle viestiä, kun saavat tietoa uusista lääkkeistä.

Liiton julkaisutoiminta: Ei kirjattavaa.

Koulutusasiat

Virtanen raportoi, että Yleislääkäripäivien yhteydessä on myös Yleislääketieteenpäivät eli päivät järjestetään yhdessä kuten vuonna 2014. Käytiin alustavan ohjelman runkoa läpi ja todettiin, että teemoja luentoaiheiksi on hyvin. Yleislääkäripäivät järjestetään Kalastajatorpalla Helsingissä.

Käytiin läpi myös Kevätkoulutustapahtuman ohjelma. Tapahtuma on kaksiosainen, koulutusta on maissa 17.4. ja sen jälkeen risteily.

Liiton koulutusasiat
Merkittiin tiedoksi, että Helsingin Lääkäripäivät pidetään 13.-15.1.2016. Lääkärien erikoistuminen siirtyy opetusministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaisuuteen. Lisäksi käytäntö muuttuu, että erikoistumaan pitää hakea aikaisemman ilmoittautumisen sijaan.

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Merkittiin tiedoksi ettei edunvalvontaryhmä ole kokoontunut ja että sote-lausunto on lähetetty.

Liiton edunvalvonta ja terveyspolitiikka
Eva-jaos on käsitellyt neuvottelutavoitteita.Terpo jaoksessa käsitelty sote-uudistuksen ajankohtaisia kysymyksiä. 

Sitran edustaja oli luennoimassa terveydenhuollon rahoitusjärjestelmistä. 

 Hallituksessa oli keskusteltu mm. palkansaajajärjestöjen yhdistymisestä. Keskustelua oli käyty myös yli 70-vuotiaiden lääkärien ammatinharjoittamisesta. Näissä tapauksissa työkyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää.