Hallituksen järjestäytymiskokous 23.5.2014

Koska hallitukseen oli valittu kaksi uutta jäsentä Olli Huuskonen ja Outi Pohjola, pidettiin aluksi esittelykierros.

 

Järjestötoiminta

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Ulla Palmu.

Asetettiin työryhmät puheenjohtajan esityksen pohjalta pienin muutoksin.

Todettiin, että Yleislääkäri-lehden tieteellisen toimittajan ja tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpano on vahvistettu jo aiemmin.

 

Aluetoimikunnat

Toimistolle oli tullut ilmoitus Varsinais-Suomen aluetoimikunnan kokoonpanosta, jonka hallitus vahvisti. Hallitus vahvisti muiden aluetoimikuntien entiset kokoonpanot.

 

Pöydälle oli jaettu Satakunnan aluetoimikunnan kokousmuistio. Merkittiin muistio tiedoksi.

 

Jäsenasiat

Hyväksyttiin uudet jäsenet ja vahvistettiin eronpyynnöt.

 

Julkaisutoiminta

Aluksi toimituskunnan puheenjohtaja Helena Nukari kertoi yleisesti miten toimituskunta toimii. Ilmoitusmyynti on hiljentynyt hyvin alkaneen alkuvuoden jälkeen.


Hallitus kävi pitkän ja monipuolisen keskustelun lehden tulevaisuuden näkymistä.

 


Koulutusasiat

Virtanen esitteli Yleislääkäripäivien ohjelman, joka on jo lähes valmis. Lisäksi Virtanen raportoi, että kevään 2015 koulutustapahtumaan suunnitellaan näyttelyä ja sen jälkeen risteilykohteeksi Tukholmaa. 

 

Lääkäriliiton koulutusasiat

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin Lääkäripäivät pidetään 7.-9.1.2015.

 

 

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Webpropol ohjelma, jolla palkkakehitystä ja rakennetta voidaan kysyä jäsenistöltä, maksaa noin 1000-2000 euroa vuodessa. Päätettiin jatkaa selvitystä, millainen operaattori kyselyn laatijaksi tarvitaan.

Päätettiin, että järjestämislain hallituksen esityksen valmistuttua kesäkuussa toimisto lähettää sen hallituksen jäsenille sekä sähköpostilla että paperikopiona. Lausunto tulee jättää elokuun loppuun mennessä.

 

Lääkäriliiton edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Liitto on pyytänyt paikallisia sopimuksia, joista on tehty yhteenveto. Se on nähtävillä liiton verkkosivuilla. Liiton tarkoitus ei ole irtisanoa paikallisia sopimuksia.

 

Lääkärin autonomia -hanketta vetää Kari-Pekka Martimo. Päätettiin, että hän voisi tulla esittelemään hanketta hallitukselle.

 

Alueelliset terpo-valiokunnat toimivat hyvin. Jan Schugk oli ollut terpo-jaoksessa kertomassa työterveydenhuollon kehittämisestä. Lisäksi oli keskusteltu sote-uudistuksen ajankohtaisista kuulumisista.

 

Raportit Lääkäriliiton muista kokouksista

Liiton hallituksessa oli suunniteltu liiton strategiaa. Lisäksi oli keskusteltu hallitustavoitteista.

Professio-jaos on esittänyt huolensa opiskelijamäärien nostamisesta, kun samaan aikaan resurssit pienenevät. Erikoiskoulutus on siirtynyt opetusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriöön. Työhyvinvointiprojekti etenee suunnitellusti.

Tampereen eva-, terpo- ja professio-valiokunnat olivat pitäneet yhteiskokouksen, jossa Martimo oli ollut puhumassa lääkärien työnohjauksesta. Samassa tilaisuudessa Kristiina Toivola oli todennut, että lääkäreille on vähiten tarjolla työnohjausta.

eHealth-ryhmässä on todettu, että käyttöjärjestelmistä Effica on ollut ainoa, joka on hyväksytty KanTa-ohjelmistoa käyttämään. Pegasos on kuitenkin juuri saatu auditoitua KanTa-kelvolliseksi.

Paikallisosastotyöryhmän työ on kesken. Työryhmässä on pohdittu, mitä liitto voisi tarjota alaosastoille ja erikoisalayhdistyksille.

 


Muut asiat ja tiedoksi

Merkittiin tiedoksi, että Orion järjestää tänäkin vuonna perinteisen Koulutusgaalan Finlandia-talolla 28.11.2014.

 


Seuraavat kokoukset

Merkittiin tiedoksi seuraavat hallituksen kokoukset 22.8. klo 18, 3.10. klo 18 ja 26.11. klo 17.

Merkittiin tiedoksi myös Ilmajoen kokous 5.-7.6.2015.