Hallituksen kokous 5.4.2013

Talous

Pääsihteeri esitteli tilikauden 2012 tuloksen, lisäksi käytiin läpi yhdistyksen talousarvio vuodelle 2013. Päätettiin hyväksyä molemmat ja esittää ne yhdistyksen vuosikokoukselle.

Päätettiin eläkeläisille määrättävästä vapaaehtoisesta jäsenmaksusta, joka on puolet varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta. Suunniteltiin, että Yleislääkäripäivien aikana pidettäisiin ylimääräinen yhdistyksen kokous, jolloin ehdotettaisiin sääntömuutosta, jolla eläkeläisten jäsenmaksu olisi säännöissä ja siten pakollinen.

 

Järjestötoiminta

Käytiin terveyspolitiikkaa ja edunvalvontaa koskevat toimintakertomukset läpi ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Samoin käytiin läpi toimintasuunnitelmat. Päätettiin esittää molemmat yhdistyksen vuosikokoukselle.

Aluetoimikunnat olivat pitäneet kaksi kokousta:

1. Varsinais-Suomen aluetoimikunnan kokouksessa ennen pääsiäistä oli keskusteltu Varsinais-Suomeen muodostettavista kolmesta sote-alueesta (Turku, Salo, Kemiönsaari ja Parainen).

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän kokeilut oli aloitettu. Puutteeksi koettiin triagen puuttuminen.

2. Helsingin aluelääkäriyhdistyksen maaliskuisessa vuosikokouksessa oli valittu Tiina Hetemaa jatkamaan puheenjohtajana. Anne Sandströmin tilalle oli valittu Juha Ahonen.

Lisäksi mainittiin, että uudessa sote:ssa toimii noin 1000 lääkäriä ja he saivat oman pääluottamusmiesalueen. Jaana Puhakka oli valittu varapääluottamusmieheksi.

 

Julkaisutoiminta

Keskusteltiin lehden taloustilanteesta ja julkaisemisen vaihtoehdoista tulevaisuudessa. Päätettiin, että toimituskunta voi kuluvan vuoden aikana tehdä 1-2 kaksoisnumeroa.

Lehden ilmoitushankkijaksi päätettiin valita Visa Salojärvi. Edellinen ilmoitushankkija Ahonen perehdyttää Salojärven tehtävään.

Aluetoimikuntia voisi kannustaa myymään paikallisia ilmoituksia. Lehden osoitteisto käydään läpi lähitulevaisuudessa.

 

Koulutusasiat

Annaniemi raportoi, että Kevätkoulutuspäiville (risteily) on osallistumassa lähes 70 osallistujaa ja ohjelma on valmis.

Virtanen esitteli Yleislääkäripäivien tämän hetkisen ohjelmarungon.

 

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Keskusteltiin tulevasta sopimuskierroksesta ja muotoiltiin sopimustavoitteita.

Terveyspolitiikassa linjattiin seuraavia asioita:

• lähipalvelut tulee säilyttää

• erikoissairaanhoidon tulee tulla toimeen nykyisillä resursseilla

• sote:ssa tulee olla lääkärijohtaja

• yleislääkäri ei saa olla pelkkä konsultti

• lääkärin työn ohjaamiseen liittyen tulee päihdehuolto saada pois tehtävistä ja osastoilla tulee olla omat lääkärit

• jos erikoissairaanhoidosta siirtyy tehtäviä perusterveydenhuoltoon, myös resurssien on siirryttävä  

Ryhmätöissä keskityttiin perusterveydenhuollon uusien tuotantomallien arvioimiseen. Arvioiminen oli haasteellista, koska erilaisia malleja oli kahdeksan. Tuotantomallit olivat ammatinharjoittaja, yrittäjälääkäreiden asema, sijoittajaketju, jolla on useita asemia, julkisesti omistettu asema, julkisesti omistettu useampi asema, julkisesti omistettu ja sijoittajaomistaja yhdessä ja yhdistyksen tai säätiön omistama yksi tai useampi asema. Arviointikriteereitä olivat mallien kehittäminen, palveluiden laatu, saatavuus, hyvä hallinto ja toiminnan tehokkuus, asiakaslähtöisyys, lääkäreiden työskentelyolosuhteet ja koulutuksen järjestäminen. Kriteerit sisälsivät alakohtia kolmesta yhdeksään.

Toimintamallien asettaminen paremmuusjärjestyksen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Arviointi vaatisi lisää aikaa, jotta kaikkiin toimintamalleihin ja kriteereihin ehtisi paneutua paremmin.

 

Raportit SLL:n valtuuskunnan, hallituksen ja valiokuntien sekä muista kokouksista

Timo Kosonen raportoi Tampereen edunvalvontavaliokunnassa keskustellun erityisesti päivystykseen liittyvistä kysymyksistä ja että ilta-aikojen korvauksiin tulisi saada lisäyksiä.

Virpi Kuismanen raportoi, että Oulun edunvalvontavaliokunnan tulevan kokouksen esityslistalla ovat mm. monituottaja-malli, joka otetaan käyttöön Oulussa, ja lääkärien työterveyshuolto, josta kokoukseen tulee alustamaan Teija Loukusa-Nieminen.

Ulla Palmu raportoi terveyspoliittisen jaoksen kokouksessa käsitellyn valiokuntien raportteja sekä työhyvinvoinnin asioita.

Arto Virtanen raportoi Helsingin edunvalvontavaliokunnan kokouksessa käsitellyn päivystyksen kertoimista. Lisäksi oli keskusteltu lääkärityön kuormituksesta, mihin vaikuttavat päivystys ja yötyö, näistä aiheista tulisi tiedottaa jo opiskeluvaiheessa.


Hallituksen seuraava kokous pidetään Ilmajoella 8.6.2013.