Naisten seksuaaliterveyden uhat

Naisten oikeus omaan kehoonsa ja seksuaalisuuteensa ei ole aina arkipäivää.

Irakilainen jesidiaktivisti Nadia Murad ja kongolainen lääkäri Denis Mukwege jakavat tämän vuotisen Nobelin rauhan­pal­kin­non. He pyrkivät auttamaan seksuaalista väkival­taa kokeneita sodan uhreja.

Seuraavassa muutama asia, joiden eteen voimme kaikki toimia naisten seksuaaliterveyden parantamiseksi.

1) Homoseksuaalisuus
Homoseksuaalisuudesta voi eheytyä siinä missä huumeis­takin voi päästä irti, älä turhaan lannistu, kannatti kesällä 2018 Aki Ruotsala (ex-toimitusjohtaja, Pori Jazz).

WHO:n kanta: Eheyttämiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita, ja se on lisäksi terveydelle vaarallista.

2) Ympärileikkaus
Suomessa syntyneitä tyttöjä on lähetetty ulkomaille ympärileikattaviksi eli sukuelinten silpomiseen.

Suomessa silpominen on tällä hetkellä rikoslain vastaista ja täyttää pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn tunnusmer­kit. Tarvitsemme kuitenkin erillislain tyttöjen silpomisen kiel­tämiseksi.

Ympärileikkaus ilman lääketieteellistä syytä on kiellettävä. Näin haluttiin tehdä ainakin Islannissa, tarkoittaen myös poikia.

Silpomisen kiel­tävää lakia kannattava kansalaisaloite – https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3056 – keräsi Suo­messa kuutisenkymmentä tuhatta nimeä.

3) Ehkäisy – kaikkien naisten oma valinta, riippumatta kulttuurista, uskonnosta tai iästä

Kun ehkäisy on käytännössä kielletty, tiheät raskaudet ja suurperheen arki koettelevat vanhempien terveyttä ja jaksamista. On oppeja, joissa kaikki lapset ovat tervetulleita ja elämä on pyhää. Käytännössä opetukset tarkoittavat ehkäisystä kieltäytymistä, joten perheet kasvavat suuriksi. Ehkäisykieltoa saatetaan toteuttaa oman terveydenkin uhalla.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille säästäisi rahaa, sillä abortti tulee kunnille paljon kalliimmaksi. Ter­veyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat suositelleet pitkään, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa ikärajaksi 25:tä vuotta.

Harva kunta on tarttunut keinoon edistää seksuaali­ter­veyttä ja vähentää raskaudenkeskeytysten määrää.

Ehkäisyn tarjoaminen viestisi nuorille, että seksuaaliterveydestä huolehtiminen on tärkeää. Tarvitaan ehkäisyneuvontaa ja seksuaalikasvatusta, jotka tukevat seksuaalista vastuulli­suutta. Teininä opitut terveystottumukset kantavat yleensä pit­källe tulevaisuuteen.

4) Transseksuaalisuus
Translain vaatima lisääntymiskyvyttömyys on edelleen voimassa Suomessa: translakimme edustaa mennyttä vuosituhatta. Translaki on uudistettava vastaamaan perus- ja ihmisoikeuksia.

5) Raiskaus iästä riippumatta
Suomi: Syyte 10-vuotiaan tytön raiskauksesta hylättiin hovioikeudessa, uhrin vastustelusta ei näyttöä.
Ruotsi: Seksiin tarvitaan aina sanallinen tai muulla tavoin näytetty suostumus (raiskaustuomio on mahdollista langettaa silloinkin, kun teossa ei ole käytetty väkivaltaa tai käyttäydytty muutoin aggressiivisesti, jos uhri on ollut erityisen haavoittuvassa asemassa).

Jokaisen tulee nauttia ainutlaatuista ihmisarvoa riippu­mat­ta seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, uskonnosta, sukupuolesta tai sosiaalisesta statuksesta.

Moninaisuus on luonteva sana käyttää (#metoo-kam­pan­jan pitää suojella myös miehiä).

Hyvää pikkujoulun aikaa,

Kaarina Röning
Terveyskeskuslääkäri, SOITE, Kokkola
Koulutus- ja terveyspolitiikkaryhmän jäsen, GPF
Oulun edunvalvontavaliokunnan jäsen, SLL