Miten jaksaa muutoksessa

Valtuuskunnan vaalitulos on selvillä. Lähdimme tavoittelemaan vaalivoittoa aiempaa isommalla ehdokasjoukolla ja onnistuimme. Saimme kolme paikkaa lisää. Suuri kiitos kaikille yleislääkäriehdokkaita äänestäneille! Yleislääkäreiden mielipide on erityisen tärkeä saada kuuluviin tulevina vuosina, kun sote- uudistuksen valmistelu jatkuu tavalla tai toisella. Muutos jatkuu ja tuntuu vain kiihtyvän vuosi vuodelta.

Kymenlaaksossa on suuri muutos tiedossa jo 1.1.2019, kun Carean ja kuuden kunnan (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) vapaaehtoinen sotekuntayhtymä Kymsote aloittaa. Samalla LifeCare korvaa Effican, toivottavasti ilman yhtä suuria ongelmia kuin tähän asti on raportoitu. Organisaatio, toimintamallit ja käytännöt muuttuvat, esimiehet vaihtuvat ja luottamusmiesjärjestelmä menee uusiksi. Palveluverkko pohditaan tulevan vuoden aikana: mitkä toimipisteet yhdistetään ja mitä toimintoja keskitetään.

Itse olen saanut vuosia kestäneen muutoksen keskellä omaan jaksamiseeni tukea Arto Pietikäisen ajatuksista kirjassa Joustava mieli. Kannattaa keskittää energia niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa, ja lopettaa turha kamppailu loppuja vastaan. On tärkeää asettaa konkreettisia tavoitteita, jotka voi saavuttaa, ja elää vahvasti nykyhetkessä. Tavoitteet vievät samalla kohti omia arvoja. Arvojen pohdinta antaa elämälle suuntaa ja selkiyttää, mihin aikansa haluaa käyttää. Työnilo katoaa ja työntekijä uupuu, mikäli työ menettää merkityksensä ja mielekkyytensä.

Kuormittavassa työtilanteessa on vaihtoehtoja. Voi lähteä pois, mutta ennen mahdollista lähtöpäätöstä kannattaa harkita, aukeneeko onni lähtemällä, ja mitä kaikkea lähtemisestä seuraa. Joskus lähteminen on kuitenkin välttämätöntä. Jos päättää jäädä, voi silti toimia usealla eri tavalla. Voi luovuttaa, jolloin jatkuvasti murehtii asioita ja vatvoo ahdistuneena menneitä aiheuttaen itselleen lisäkärsimystä. Yhtenä vaihtoehtona on jäädä vaikeaan tilanteeseen, mutta muuttaa niitä asioita joita pystyy, ja hyväksyä ne, joihin ei pysty vaikuttamaan. Valinta kannattaa tehdä harkiten ja tietoisesti.

Ensi vuotta odotan pienellä jännityksellä, mutta kaikkiaan avoimin mielin ja toiveikkaana. On mahdollista kehittää toimintaa kunnolla ilman osaoptimointia, kun olemme erikoissairaanhoidon kanssa samaa organisaatiota. Hyvin toimivan ja riittävästi resursoidun perusterveydenhuollon merkitys tiedostetaan myös erikoissairaanhoidon puolella. Terveydenhuolto toimii hyvin ja kustannustehokkaasti vasta, kun perusterveydenhuoltoon saadaan riittävästi yleislääkäreitä ja hoidon jatkuvuutta.

Yleislääkäri on haluttu työvoima moniin eri työpisteisiin ja tehtäviin, kuten päivystämään läpi yön kestäviin vuoroihin, pitämään iltavastaanottoa ja hoitamaan erikoissairaanhoidosta siirtyviä potilasryhmiä. Tämä kaikki kyllä onnistuu nykyisten tehtävien lisäksi, mutta virkoja ja tekijöitä tarvitaan reilusti lisää. Päättäjät täytyy saada ymmärtämään, että perusterveydenhuollon vahvistamiseen käytetty raha tulee takaisin moninkertaisena, kun painopiste siirtyy kalliista erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä terveysasemille.

Johanna Salmio
Apulaisylilääkäri, Kouvola
Edunvalvontaryhmän puheenjohtaja, GPF
Edunvalvontajaoksen jäsen, SLL