Voiko sinua konsultoida?

Konsultoiminen ja konsultaatioihin vastaaminen ovat lääkärin työn arkea. Kukaan ei voi tietää kaikkea, vaan välillä täytyy neuvotella kollegan kanssa, konsultoida. Konsultoida-sana tulee latinan sanasta consultare eli neuvotella, kysyä neuvoa, harkita.

Konsultointeja on monenlaisia: vertaiskonsultaatio, kokematon konsultoi kokeneempaa, perusterveydenhuolto erikoissairaanhoitoa ja erikoisala toista erikoisalaa. Voidaan konsultoida kliinisesti haastavasta tapauksesta, menettelytavasta tai eettisesti hankalasta ongelmasta. Konsultaatio voi tapahtua kasvotusten, puhelimella, sähköisesti ja joskus vielä paperillakin. Lähete on usein konsultaatio, jonka jälkeen potilas palaa vielä jatkohoitoon konsultoivalle lääkärille palautteen kanssa.

Tapahtuipa konsultaatio millä tasolla tai tavalla hyvänsä, se on merkittävä kollegiaalinen tapahtuma. Se on sekä konsultoivan että konsultaatioon vastaavan lääkärin käyntikortti hänen toimintatavoistaan. Konsultaatio on parhaimmillaan neuvottelua, vastavuoroista tietojen vaihtoa potilaan parhaaksi. Siihen on hyvä panostaa ja pyrkiä tekemään vuorovaikutuksesta mahdollisimman hedelmällinen. Kumpikin osapuoli ja erityisesti potilas hyötyvät.

Tulevassa valinnanvapautta määrittelevässä lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta ja yksityispuolelta vastaavat palvelut tulevat suoran valinnanvapauden piiriin. Erikoissairaanhoidosta velvoitetaan siirtämään erikoislääkäreiden osaamista perustason tueksi ja näin vahvistetaan perus­terveydenhuoltoa. Tässä kohden on tärkeää pohtia, miten tämä toteutetaan. Onko erikoislääkäreiden järkevää tulla pitämään vastaanottoa perustasolle vai voidaanko tuki osittain hoitaa konsultaatioina lääkäreiden välillä? Digitaalisista palveluista on tässä hyötyä. Konsultoiminen on myös oppimista. On todennäköistä, että samasta asiasta ei tarvitse kysyä neuvoa toistuvasti vaan oma osaaminen paranee.

Digitaalisten järjestelmien tulisi mahdollistaa konsultaatioon vastaaminen silloin, kun se sopii vastaajan aikatauluun. Järjestelmän täytyisi toimia myös vastavuoroisesti, jotta mahdollisia lisätietoja voidaan välittää.

Lähetteeseen sisältyy kustannuksia ja tuottoa, riippuen katsantokannasta. Näiden pitää tulevassa mallissa olla läpinäkyviä. Tavoitteena on leikata kolme miljardia tulevaa kustannusten nousua. Sen täytyy tapahtua oikeudenmukaisesti. Keskeinen osa sitä on, että oikeat potilaat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Maakunnallisten hoitoketjujen ja -polkujen on oltava selkeästi esitettyjä ja helposti löydettävissä.

Tuleeko maakuntiin sitten jonkinlainen sanktio ”turhasta” lähettämisestä? Jos tällaista suunnitellaan, on hyvä pohtia, millä tavalla tämä todennettaisiin. Lääkärit ovat urallaan eri vaiheissa ja perusterveydenhuollossakin osaamisen suhteen on erilaista jakautumista: hyvistä lääkäreistä toinen tietää enemmän gynekologiasta ja toinen päihdeongelmista. On tärkeää, että konsultoiminen on helppoa. Se parantaa myös lähetteiden laatua. Oletan, että jatkossa konsultaatiolle tulee jonkinlainen hinta – silloin laadun täytyy myös olla kohdallaan. Kaikki tämä on potilaiden eduksi.

Tero Harjuntausta