Luottamusmiehiä tarvitaan

Luottamusmiehen tehtävä on tärkeä. Hänen ensisijainen tehtävänsä työyhteisössä on varmistaa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan. Sekä työnantajan että työntekijöiden on syytä sitoutua näihin sopimuksiin, olivat ne sitten valtakunnallisia tai paikallisia. Tämän vuoksi luottamusmiehen on kouluttauduttava ja tutustuttava sopimuksiin sekä lakipykäliin. Hänen on myös aktiivisesti tiedotettava sopimuksista yhdessä työnantajan kanssa. Luottamusmiehen on oltava niin työnantajan, työntekijän kuin edunvalvontaorganisaation tavoitettavissa.

Työpaikoilla saattaa tulla epäselviä tilanteita tai ristiriitoja työnantajan ja työntekijöiden välille, jolloin luottamusmiehen ammattitaito on tarpeen asian ratkaisemiseksi. Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on erittäin tärkeää. Epäily epätasa-arvoisesta kohtelusta on yksi yleisimpiä syitä työntekijän yhteydenottoon.

Lääkäriliitto kuuluu Julkisalan koulutettujen (JUKO) neuvottelujärjestöön. Niinpä JUKO:n luottamusmiehet edustavat Lääkäriliiton jäseniä. Julkisen puolen valtakunnallisista sopimuksista noudatamme osittain Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), josta määritellään esimer­kiksi vuosilomien ja palkkauksen peruskäsitteet. Osa on sovittu Kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa (LS). Joissakin työpaikoissa on tämän lisäksi paikallisia sopimuksia. Lääkäriliitto järjestää näihin asioihin erinomaista koulutusta, joten etukäteen ei tarvitse olla täysin perillä sopimuksista, jotta voisi ryhtyä luottamusmieheksi. Nyt on tarjolla myös kaksi kaikille avointa verkkokurssia: ”Luottamusmiehen starttipaketti” ja ”Johdatus luottamusmiehen juridiikkaan” (1). Yksityisellä puolella ei ole varsinaista valtakunnallista sopimusta.

Luottamusmiehenä pääsee tutustumaan työelämässä uuteen puoleen, joka saattaa jäädä rivityöntekijälle hiukan vieraaksi. Se on mielenkiintoista ja antoisaa. On myönnettävä, että välillä luottamusmiehenä toimiminen on myös raskasta. Sopimusten neuvotteleminen on oma taitolajinsa, josta on elämässä hyötyä muillakin elämän osa-alueilla.

Lääkärikartelli (Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto) neuvottelee parhaillaan Kuntatyön­anta­jan (KT) kanssa uudenlaista lääkärisopimusta. Terveys­keskus­lääkäreiden ja sairaalalääkäreiden erilliset liitteet on tarkoitus yhdistää. Myös lakimuutokset vaikuttavat lääkäreiden työhön, tuoreimpana työaikalaki. Muutoksia on tulossa soten onnistumisesta riippumatta. On siis erityisen tärkeää, että lähivuosina jokaisella työpaikalla on luottamusmies. Olisi hyvä, että kollegat ymmärtäisivät luottamusmiehen työn tärkeyden. Luottamusmiehen mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään ja osallistua koulutuksiin on tuettava kaikin tavoin.

Onko teidän työpaikallanne jo luottamusmies? Voisitko Sinä harkita luottamusmieheksi ryhtymistä? JUKO:n luottamusmiesvaalit ovat tulossa jälleen ensi keväänä!

Tero Harjuntausta

1 https://urly.fi/13Tm