100-vuotias GPF jatkaa edunvalvonnan tiellä

Uusi vuosi ja vuosikymmen on alkanut. Vuosi on meille erityisen tärkeä. Meillä on yhteinen juhlinnan aihe, sillä yhdistyksemme täyttää 100 vuotta.

Syksyllä 1920 Etelä-Pohjanmaan kunnan­lääkäriyhdistys perusti nykyisen yhdistyksemme edeltäjän. Silloin Suomessa kunnanlääkäreitä oli kolmatta sataa. Nyt ter­veyskeskus-lääkäreitä on vajaat 4 000. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­reistä erikoislääkäreitä on reilu neljäsosa.

Ja jos nykyinen hallitus pitää lupauksistaan kiinni, niin pian meillä on vielä 1 000 terveys-keskuslääkäriä lisää! Jäseniä GPF:llä on nykyään reilut 2 300, ja määrä kasvaa joka vuosi.
Sata vuotta sitten mukana järjestössä olivat myös valtion piirilääkärit. Myöhemmin, kun kaupunginlääkärit tulivat mukaan toimintaan, nimeksi muodostui Kunnallislääkärit ry. Aikojen saatossa nimi vaihdettiin Suomen yleislääkärit GPF ry:ksi. Toimintamme ydin on edelleen yleislääkäri ja yleislääkärin hyvinvointi sekä työolosuhteet työnantajasta riippumatta.

Edunvalvonta on yhdistyksemme keskeistä toimintaa. Alku­aikoina palkka hoitui osin luontaisetuina, kuten virka-asuntona tai viljelysmaana. Palkka muodostui silloin käyntipalkkioista, kunnalta rahaa sai ennaltaehkäisevästä työstä, ja valtiolääkärin töistä avautui valtion rahakirstu. Aluksi työ oli vastaanottoa. Ajan myötä neuvolat ja kouluterveydenhuolto tulivat osaksi työnkuvaa.

Nykyään palkka tulee rahana, ja raha onkin edunvalvonnan keskiössä. Yleislääkärin työ on muuttumassa moni­muotoisesta ja sektorityötä sisältävästä osin jopa pelkkään vastaanottoon. Edunvalvonta pyrkiikin nykyään myös työ­olosuhteiden parantamiseeYhdistys toimii läheisesti osana 110-vuotiaan Lääkäri­lii­ton toimintaa lausunnonantaja-järjestönä, valtuuskunnassa, hallituksessa sekä jaoksissa, valiokunnissa ja lukuisissa työryhmissä.

Tämä kevät on jälleen virkaehtosopimusneuvotteluiden aikaa. Valitettavasti keskittämisasetus ja työaikalaki sekä muuten vaikea yleinen neuvottelukierros vaatinevat niin paljon aikaa ja voimia, ettei perusteellisemmalle virkaehtosopimuksen muutokselle jääne aikaa. Toisaalta se voi olla hyväkin asia, kun sote-ratkaisua ei ole vieläkään olemassa – voisi olla vaikea kehittää uutta palkkaratkaisua ilman tietoa siitä, millaista tuleva toiminta on.

Onneksi nykyään neuvotteluja käydään muulloinkin kuin viimeiset kuukaudet yötä päivää kiireellä ja väsyttämällä. Mo­net varmaan seuraavat uutisointia, Lääkäriliiton www-sivuilla on uusi oma osionsa VES-kierroksesta, sinne päivittyvät aina uusimmat tiedot tilanteesta. Myös Twitterin @laakariliitto -tiliä ja neuvottelijoiden omia tilejä kannattaa seurata, jos haluaa pysyä ajan hermolla. Antakaamme sosiaalisessa medias­sa kaikki tuki liiton neuvottelutiimille!

Kiky-ratkaisu oli Lääkärikartellin osalta erilainen kuin muilla liitoilla, ja sitä ei tulla purkamaan tällä sopimuskierroksella. Saimme kaikil­le lääkäreille siinä samassa yhtenäisen työajan, jota muilla ei ole. Viime kierroksella työajan lisäys kompensoitiin meille rahassa. Jos nyt muut liitot saavat kompensaatiota, tai he pääsevät kiky-tunneista eroon, tulee Lääkäriliittokin vaatimaan meille kompensaation. Se tullaan käyttämään lääkärisopimuksen kehittämiseen, esimerkiksi hoidon jatkuvuuden edistämiseen työolosuhteita parantamalla. Päähuomio tulee olemaan terveys­keskuslääkäreiden työn houkuttelevuudessa ja työolosuhteiden parantamisessa. Valitettavasti täytettyjen terveyskeskusvirkojen vaje oli kasvanut viime vuodesta puhumattakaan siitä, ettei virkoja ole läheskään tarpeeksi. Odotan, että tänä vuonna saisimme ne 1 000 virkaa lisää ja hyvän neuvotte­lu­tuloksen, jonka avulla saamme virat täyteen.

Toivottavasti tapaamme joko Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlissa helmikuun lopussa Mäkelänkadun remontoiduissa tiloissa tai viimeistään GPF:n kevätkoulutuksessa ja vuosikokouksessa toukokuussa Kalastajatorpalla!

Jaana Puhakka

PS. Seuraa ja tykkää meistä myös FB:ssä Suomen yleislääkärit GPF ry ja Twitterissä @GPFyleislaakari