Työhyvinvointia terveyskeskuksiin

Tekemättömät työt ja päätökset ovat stressaavia ja rasittavat mieltä. Sote-uudistukseen liittyvä odottaminen ja lupaukset aikataulusta rasittavat ja ahdistavat, niin hidasta ja takeltelevaa sen edistyminen on ollut, ja välillä on menty jopa taaksepäin. Odottaminen näkyy pahimmin terveyskeskusten toiminnassa. Kokeneiden virkalääkärien määrät laskevat, eikä sijaisia tahdo saada millään keinolla. Juuri ilmestyneessä Lääkäri 2018 -kyselytutkimuksessa perusterveydenhuollon lääkärin työn mieluisimmaksi vaihtoehdoksi valitsi useampi kuin koskaan aiemmin, eli joka neljäs. Missä he ovat? (1)

On työlästä yrittää innostua yhä uudelleen lausumaan mielipiteitä, arvioimaan erilaisia ehdotuksia ja ottamaan kantaa erilaisiin ulostuloihin, kun tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta. Raskasta on sekin, että monessa paikassa on pysähdytty odottamaan isoa muutosta ja jätetty lähes kaikki kehittäminen odottamaan soteratkaisua.

Toivoa ei saisi heittää. Me kaikki tarvitsemme työn imua ja motivaatiota työhömme, ne auttavat sitoutumaan ja kestämään vastoinkäymisiä. Nykyisessä jatkuvassa työn vaatimusten kasvussa meitä jokaista uhkaa jonkinasteinen uupu­minen, osin johtuen edellä mainitsemastani odottavasta tilan­teesta ja työn kuormittavuudesta perusterveydenhuollossa vuo­sikausia jatkuneen aliresurssoinnin vuoksi. Tästä meidän pitää jaksaa puhua, jotta viesti menisi perille eikä unohtuisi. Ilman merkittävää resurssien lisäystä ei terveyskeskusta pelasteta.

Keinoja siihen voi olla monia. Lääkärit lääkärien töihin olisi yksi hyvä keino. Tällä hetkellä terveyskeskuslääkäri tekee jopa päivän viikossa töitä, jotka sujuisivat muilta ammattiryhmiltä paremmin. Lisäksi tulevat välilliset paperityöt, muun muassa reseptit. (2) Yksi päivä vastaa noin 800 terveyskeskuslääkärin työpanosta. Työnjakoon kaivataan muutosta!

Erikoistuneita ja kokeneita yleislääkäreitä on terveyskeskuksissa liian vähän. Erikoislääkäreitä on vain reilu neljäsosa, se ei enää riitä! Huoltosuhde on muuttunut kuormittavaksi, ja nuoria kuormittaa samalla tavalla seniorituen puute kuin se­nio­reita kasvavat vastuut, haastavimmat potilaat ja lisääntyvä määrä ohjattavia ja koulutettavia. Auttaisivatko koulutusvirat?

Uupumisen estämiseksi meidän tulisi edelleenkin jaksaa puuttua epäkohtiin. Moni asia on korjattavissa ilman suurta uudistusta. Eikä muutosta saa jäädä odottamaan, vaan epäkohtiin tulee tarttua heti. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse kantaa taakkaa, jos työtä on liikaa. On työnantajan velvollisuus pitää huolta siitä, ettei työ ole liian kuormittavaa, ja ettei ylityökatto mene rikki. Myös työajan seuranta on työnantajan velvollisuus. Akuutti vaje tulee havaita ja töitä priorisoida, pidempiaikainen vaje tulee kompensoida reilusti ja etsiä juurisyitä sen muodostumiseen ja paneutua niihin.

Monessa terveyskeskuksessa menee myös hyvin. Meidän tulisi tunnistaa omat hyvät puolemme ja vahvuutemme, pitää niistä kiinni ja voimistaa niitä. Tiedon jakaminen hyvistä käytännöistä auttaa muitakin hyödyntämään uusia hyvä toimintatapoja.

Virkaehtosopimusneuvottelut lienevät tämän kirjoi­tuksen julkaisun hetkellä kuumimmillaan. Muistetaan yhdessä tukea liiton neuvottelijoita ja pidetään rivit yhtenäisinä yhteisen päämäärän puolesta. Kikyn työaikaratkaisua ei tulla enää pur­ka­maan, mutta haluamme kompensaatioksi kunnon paran­nuk­sen terveyskeskuksen työhyvinvointiin ja lääkärin jaksamiseen!

Jaana Puhakka

PS. Muistathan käydä päivittämässä yhteystietosi Lää­kä­ri­liiton Tietoni-palveluun, myös GPF käyttää sinne ilmoit­ta­maasi sähköpostia omassa viestinnässään. Samalla voit vilkaista, että olet muistanut liittyä työttömyyskassaan, ihan kaiken varalta.

1 Mattila P, Parmanne P, Aine T, ym. Lääkäri 2018: Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille. STM 21.1.2020. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/16... Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-00-4128-1
2 Syrjä S, Parviainen L, Niemi A. Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2019: Ulkoistukset, henkilöstö, työpanokset ja tehtäväsiirrot, 2019. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-442-4. Tutkimuksesta tiiviisti : 2019_05