Yhdessä me selviämme

Tällä hetkellä kaikki sanottu vanhenee hetkessä epidemian vuoksi. Mieltäni painaa tun­ne siitä, että pahin on vielä edessä, ja toisaalta niin paljon on sanottu ja kirjoitettu asiasta jo tähän mennessä. Yritän kuitenkin.

Selviytymiskyvykkyys eli resilienssi on summa erilaisia tekijöitä. Yleislääkärit ovat sen suhteen hyvässä asemassa, mei­dän työmme tukee hyvää selviytymiskykyä. Työmme luo – etenkin tällä hetkellä – aivan ainutlaatuista merkityksellisyy­den ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se kasvattaa myös yksilön kykyä selviytyä.

Parhaat puolensa hyvä kyky selviytyä näyttää ennakoi­mat­tomissa ja yllättävissä muutostilanteissa. Mielen tulee olla joustava ja sopeutuva vastoinkäymisissä. Tärkeänä osana selviytymiskykyä pidetään myös kykyä pyytää tukea ja apua tarvittaessa.

Muutosjoustavuus on tällaisina aikoina tärkeää. Yleislää­käreillä se on yleensä hyvä. Kykenemme palauttamaan itsemme takaisin erilaisten kriisien ja vastoinkäymisten jälkeen. Jokainen potilas on meille erilainen yksilö. Pystymme nopeassakin tahdissa tyhjentämään mielemme edellisestä potilaasta ja keskittymään seuraavaan. Harvoin joku jää vaivaamaan mieltämme.

Etenkin nyt tarvitsemme kykyämme sopeutua vallitseviin olosuhteisiin ja toimia hankaluuksista huolimatta. Moni meistä on saanut pyynnön muuttaa työtehtäviään. Osa on sijoitettu etulinjaan vastaanottamaan hengitystieinfektio­potilaita tai auttamaan tartuntojen jäljittämisessä. Moni on oppinut uusia työn tekemisen tapoja esimerkiksi etätöissä, videovastaanotolla tai puhelinkontakteiksi muutetuilla vastaanotoilla. Yleislääkärikunta tekee parhaansa auttaakseen yhteiskuntaa selviämään tästä epidemiasta. Olemalla mukana suunnittelemassa epidemian selättämistä, ja sitä toteuttamassa, helpotamme omaa sopeutumistamme tilanteeseen.

Valitettavasti monen yksityisvastaanottoa pitävän yleislääkärin asiakaskunta saattoi hetkessä lähes kadota vastaanotolta. Onneksi kuitenkin töitä on tarjolla. Vastaanottoja muutetaan etävastaanotoiksi, ja puhelinkontakteilla korvataan vastaanottokäyntejä.

Yhdistyksemme hallituksen suunnittelukokous tältä keväältä jouduttiin perumaan. Suunnitteilla on hallituksen etä­ko­kous, jossa päätetään vuosikokouksen siirtämisestä loppu­kesään tai alkusyksyyn. Vanha hallitus jatkanee siihen saakka. Vuosikokouksen uudesta ajankohdasta tiedotetaan sähköisellä jäsenkirjeellä sekä toivottavasti jo seuraavassa lehdessä.

Kevätkoulutus Kalastajatorpalla on niin ikään peruttu. Em­me siirrä sitä syksyyn, koska epidemian kestoa pyri­tään tällä hetkellä pidentämään terveydenhuollon kapasi­tee­tin riittävyyden takaamiseksi etenkin tehohoidossa. Yleis­lää­kärikollegoita pestataan jo sairaalatöihin, joten syksyllä urakoimme varmaankin tämän kevään ja kesän aikana kertyneet työt. Jossain välissä täytyisi välillä levätäkin.

Kokemus omasta merkityksellisyydestä, oman työn merkityksestä sekä luottamus ja toiveikkuus auttavat rakentamaan uskoa onnistumiseen ja tästä kaikesta selviytymiseen. Yhdessä me selviämme. Tämä kokemus lujittaa uskoamme yleislääkärikunnan merkitykseen potilaiden, terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan kannalta.

Muistakaa suojella itseänne ja rakkaitanne, pysykää terveinä.

Jaana Puhakka