Vaikeat sopimusneuvottelut

Tätä lukiessasi toivottavasti moni asia on jo muuttunut ja edennyt. Pitkää pinnaa ja hyviä hermoja tarvitsemme erityisesti tänä keväänä. Vappu meni neuvottelutuloksen hylkäyksen sulattelussa.

Virkaehtosopimusneuvottelut päätyivät tänä vuonna valtakunnansovittelijan pöytään. Ei perinteisesti Bu­levardille vaan koronaepidemian aiheuttamien työelämän muu­tosten vuoksi modernisti etäkokouksiin. Jotain vanhaa neuvotteluissa kuitenkin edelleen oli. Vauhti kiihtyi loppua kohden, ja viimeisenä yönä neuvoteltiin aamuyön tunneille saakka valtakunnansovittelijan esityksen pohjalta.

Viimeisinä päivinä Lääkäriliiton hallitus ja laajennettu neuvotteluryhmä olivat tiiviissä kontaktissa keskenään. Aa­mu­yön tunteina viime hetkellä solmitusta sopimuksesta äänes­tettiin vielä vappuaattoaamuna Lääkäriliiton hallituksessa, kun hallitus oli ensin ollut mukana liiton valtuuskunnan kokouksessa kuuntelemassa valtuuskuntaryhmien mielipiteitä sopimuksesta. Sekä liiton hallitus että valtuuskunta olivat valmiit hyväksymään esitetyn sopimuksen äänestyksen jälkeen. Lääkäriliiton vastaus JUKOlle lähti hieman ennen takarajana ollutta puoltapäivää.

Kyseessä oli äänestys periaatteella ”ota tai jätä”, yksityiskohtia ei voinut poimia pois tai lisätä mitään. Myös JUKO ja KT (Kuntatyönantaja) hyväksyivät sopimuksen ennen asetet­tua vappuaaton aikarajaa. Hoitajia edustava Sote ry kaatoi neuvottelutuloksen ja sitä myötä myös sovintoehdotuksen ja sen pohjalta neuvotellut kuntasopimukset. Tämä päätös näkyi mediassa jo ennen puoltapäivää. Tästä syystä tilanne on nyt niin sanotusti auki ja vanhat sopimukset ovat voimassa, kunnes uusi saadaan.

Valtuuskunnan ja hallituksen keskustelussa painoi se tosiasia, että tässä taloudellisessa tilanteessa olisi hyvä tehdä sopimus nyt eikä joskus myöhemmin, kun talouden suotuisasta kehityksestä ei ole mitään takeita, pikemminkin päinvastoin. Nyt olisi ollut toiveena saavuttaa kunnalliseen sopimukseen sama valtakunnallinen taso, mitä muissa sopimuksissa syksyn aikana on jo saatu.

Koronaepidemia vaikeutti neuvotteluja muutenkin kuin etäkokoontumisen osalta. Lakkouhka ei ole epidemiatilan­teessa käytössä kuin todella äärimmäisenä vaihtoehtona. Ta­louden romahtaminen on jo osin alkanut. Monilla aloil­­la työt ovat loppuneet, kuntasektorilla käydään YT-neu­vot­teluja ja lomautetaan työntekijöitä.

Valitettavasti sopimusehdotuksen sisältöä ei ole lupa puida julkisuudessa ennen kuin uusi sopimus on saatu. Aivan kaikki toimijat eivät ole noudattaneet tätä yhteistä sääntöä. Se saattaa oleellisesti vaikeuttaa sopimukseen pääsyä.

Toivottavasti tilanteeseen on saatu ratkaisu lehden ilmes­tyessä. Tällä hetkellä osapuolet vetävät henkeä ja laskevat kym­meneen, etteivät jatkoneuvottelut kärsisi yhden osapuolen takia.

Luottamus on varmuutta siitä, että toisen osapuolen aikeet ja moraali ovat luottamuksen arvoisia, että ne perustu­vat hyviin aikeisiin ja osaamiseen ja riskin arviointiin. Luot­tamuksen rakentaminen ei tapahdu hetkessä, mutta sen tuhoa­minen hetkessä kyllä onnistuu.

Yhteisesti sovituista pelisäännöistä on hyvä pitää kiinni. Jatkamme töitä entiseen tapaan, ja onneksi omiin neuvottelijoihimme voi luottaa. Sopimus tulee ennemmin tai myöhemmin. Pyrimme edelleen mahdollisimman hyvään ratkaisuun. Aika näyttää, mitä saamme ja milloin.

Pysykää terveinä!

Jaana Puhakka