Yhdistys on sen jäsenet

GPF:n kevätkoulutuksen peruunnuttua toukokuussa yhdistyksen vuosikokous siirtyi syksyyn. Ajankohta ja suppea ohjelma tekivät tilaisuudesta erilaisen. Kokoonnuimme sateisena syysiltana 4.9. autiossa Lääkäritalon auditorios­sa pienellä, mutta riittävällä kokoonpanolla, ja saimme hoidettua yhdistystoiminnan kannalta välttämättömän tilinpäätöksen sekä kävimme läpi toimintakertomuksen ja -suunnitelman.

Tällaisena aikana huomaa, miten vaikeaa on ennustaa tulevaisuutta ja kuinka nopeasti asiat muuttuvat. Viime vuoden suunnitelmat olivat – viime vuoden suunnitelmia. Paljon on jäänyt tekemättä tai muuttunut. Talousennuste on nyt todella nimensä mukaisesti ennuste ja toimintasuunnitelma suunnitelma. Ensimmäistä kertaa emme painattaneet toimintakerto­musta ja -suunnitelmaa, vaan ne ovat sähköisessä muodossa. Edistystä tämäkin omalla tavallaan. Taloudessa näkyy etäkokoukset: matkustaminen on jäänyt ja etäkokouksissa ei tarjoilua ole.

Huolimatta taloudellisista riskeistä Yleislääkäripäivät järjestetään syksyn aikana virtuaalisena. Niiden suosio on nyt teidän päätöstenne va­ras­sa. Ohjelmaa on karsittu ja teemme kaikkemme, että se olisi edelleen yleislääkäreitä kiinnostava, ammatillisesti antoi­sa tapahtuma pitkän syksyn piristykseksi. Toi­von, että jokaisella on mahdollisuus nauttia luentojen annista, nyt ei ainakaan matkustaminen voi olla esteenä! Leh­destä ja nettisivuiltamme löydät lisätietoa päivistä. Toivottavasti vuoden kuluttua voimme taas kokoontua saman katon alle tai, jos etäkoulutusta toivotaan, jonkinlainen hybridimallikin saattaa jatkossa olla mahdollinen. Aika näyttää.

Satavuotisjuhlat yhdistys viettää työn merkeissä. Epide­mia­tilanteen vuoksi kaikki siihen liittyvät tapahtumat on pe­ruttu. Juhlavuoden kunniaksi yhdistykselle valittiin lisää kunniajäseniä. Aiemmin kunniajäseniksi on valittu Christina Fabian, Mikko Kangas, Ulla-Kaija Lammi, Risto Ihalainen ja Klas Winell, sekä edesmennyt Martti Tuovinen. Nyt heidän lisäkseen yhdistys on kutsunut hallituksen esitykses­tä vuo­sikokouksen päätöksellä kunniajäsenikseen Lars-Ei­nar Flomanin, Risto Heikkalan, Markku Huvisen, Timo Kososen, Eila Kujansuun ja Leena Varesmaa-Korhosen. Suur­kiitokset teille kaikille yhdistyksen hyväksi tekemästänne työstä!

Vuosikokouksessa vaihtui muutama hallituksen jäsen. Uusi ko­koon­pano yhteystietoineen löytyy yhdistyksen nettisivuilta ja tästä lehdestä. Kiitos lopettaneille panoksestanne ja tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Jatkan edelleen puheenjohtajana ja uskon vahvasti, että selviämme tästä erikoisesta ajanjaksosta kunnialla. Toiminta saattaa jopa löytää uusia väyliä ja tapoja muutosten pakottamana. Kiitos luottamuksesta.

Yhdistys on sen jäsenet. Heidän aktiivisuutensa ja toimintansa, heidän kykynsä toteuttaa yhdessä sovittua visiota ja missiota ajaa yhdistyksen etuja ja vie toimintaa eteenpäin. Visioiden tulisi konkretisoitua tavoitteina ja vaikuttamisena.

Suomen Yleislääkärit GPF ry:n visio on:

Yleislääkärit muodostavat terveydenhuollon perustan. Perusterveydenhuollossa työskentelee arvostettu, työssään viihtyvä, osaava ja potilaidensa sekä väestön parhaaksi toimiva yleislääkäri, jolla on hyvät edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

ja missiomme on:

Suomen yleislääkärit ry on vahva terveyspoliittinen vaikuttaja, joka huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, ammattitaidon kehittämisestä ja parhaista toimintaedellytyksistä.
Yhdistyksen mission ja vision eteen teen mielelläni töitä. Tervetuloa mukaan tärkeään toimintaan! Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin ja tehdä toiminnasta mielekästä ja oman näköistä – yhdessä on mukava tehdä.

Aurinkoista alkusyksyä kaikille!
Pysykää terveinä!

Jaana Puhakka