Vaikuta ja valitse

Rakas kollega, nyt olisi sinun vuorosi auttaa meitä! Tämä vaalinumero on koottu juuri sinulle helpottamaan äänestyspäätöstäsi.

Perinteisesti ensin kiitos kaikille tähänastisesta tuesta vaalityössä. Olemme keväästä asti kerän­neet nimiä listoille, ja 20.8. oli ehdokaslistojen jättämisen dead­line. Viime hetkeen saakka saimme lisää nimiä!

Olemme saaneet upean ja maantieteellisesti varsin kat­ta­­van määrän yleislääkäriehdokkaita sekä GPF:stä että SYLY:stä Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleihin ensisijaisen tervey­den­huollon listalle.

Nimiä on yhteensä 86, ja alueet kattavat koko Suomen sekä Ahvenanmaan. Mukana ovat myös yksityissektori, YTHS, A-klinikka, ehdokkaita GPF:n ja SYLY:n hallituksesta sekä nykyisestä valtuuskuntaryhmästä, ja moni muu.

Maantiedettä on hieman oiottu, jotta saimme alueista suurin piirtein tasakokoiset. Hämeen ja Keski-Suomen vaali­liitossa on mukana Pirkanmaa, Lännen vaaliliitossa on ehdokkaita Pohjanmaalta. Pohjoinen on perinteisesti laaja, ja siinä on mukana niin Oulun seutu kuin Kainuukin. Idän vaaliliitossa on mukana Kaakko ja Uudellamaalla koko Uusimaa paitsi Helsinki, jolla on oma vaaliliittonsa. Kuitenkin, näissä vaaleissa saa äänestää mitä aluetta tahansa. Alueet ovat suhteellisen äänitavan vuoksi tarpeen. Toivottavasti jako on onnistunut ja tukee tulostamme.

Jokainen ehdokas on tärkeä. Jokainen ääni lasketaan.

Viime vaaleissa saimme vaalivoiton ja 11 paikkaa valtuuskunnassa. Hyvän äänestystuloksemme ansiosta on Lää­käriliiton hallituksessa ollut valtuuskuntakauden aikana ensin kolme edustajaa – Arto Virtanen puolet kaudesta – ja allekirjoittanut (Jaana Puhakka) ja Johanna Salmio koko kauden.

Aktiivinen valtuuskuntaryhmämme on pitänyt erinomaisesti perusterveydenhuollon asioita esillä. Olemme tuoneet muiden lääkäriryhmien tietoisuuteen oman ahdinkomme, resurssipulan ja työnkuvan muutoksen. Liitto on antanut meille paljon julkisuutta. Meidät on huomioitu niin kuntavaalitavoitteissa kuin muissakin ulostuloissa.

Seuraava askel meille on se, että jokainen meistä muistaa äänestää!

Vaalilehden 6/21 sivuilla voit tutustua ehdokkaisiin ja laittaa numeron muistiin. Äänestää voit joko sähköisesti tai postitse. Äänestys alkaa 21.9. ja päättyy 25.10.

Päätöstä ei kannata jättää viimeiseen hetkeen. Muista kannustaa kollegoita työyhteisössäsi ja muita tuttuja kollegoja uurnille!

Suomen yleislääkärien visio on, että yleislääkärit muodostavat terveydenhuollon perustan. Tavoitteena on tilanne, jossa perusterveydenhuollossa työskentelee työssään viihtyvä, osaava ja potilaidensa sekä väestön parhaaksi toimiva yleislääkäri, jolla on hyvät edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

Valtuuskuntatyössä valtuutetuilla on mahdollisuus toteuttaa missiotamme, joka on kirjattu seuraavasti: ”GPF on vahva terveyspoliittinen vaikuttaja, joka huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, ammattitaidon kehittämisestä ja parhaista toimin­taedellytyksistä.”

Eturivissä on tilaa! Vaikuta ja valitse listoiltamme parhaiten sinun etujasi ajava yleislääkäri – ensisijaisen terveydenhuollon puolestapuhujaksi.

Toivottavasti marraskuun viimeisenä torstaina ja perjantaina tapaamme Yleislääkäripäivillä ja voimme yhdessä iloita ja juhlia hyvää tulosta! Anna äänesi ensisijaiselle terveydenhuollolle!


Jaana Puhakka