Ollaan ylpeitä itsestämme

Uusi GPF:n hallitus on kokoontunut kahdesti, osin etänä, ja seuraavat kokoukset on suunnitel­tu Teams-kokouksiksi. Työryhmät kokoontuvat virtuaalisesti, ja toiminta niin edunvalvonnassa, koulutusryhmässä, terveyspoliittisessa ryhmässä kuin lehdessäkin on jatkunut ilman katkoksia. Myös alue­toimi­kunnis­sa on ehditty pitää kokouksia.

•••

Eurooppalainen yleislääkärijärjestö UEMO kokoontui keväällä ensimmäistä kertaa yleiskokoukseensa etänä. Syksyn yleiskokous peruttiin kokonaan. Monissa jäsenmaissa tautitilanne on niin vaikea, että kaikkia yleislääkäreitä tarvitaan töissä. Presidenttikausia jatkettiin samalla kokoonpanolla vuosi eteenpäin. Osa työryhmistä ehti kokoontua ja pohtia tilannetta. Seuraavassa kooste yhden työryhmän kyselyn tuloksista.

Eurooppalaisia kollegoita huolestuttaa koronatilanteen ja työkuorman lisäksi samat asiat kuin meitäkin: etävastaanotot ja palkat. Suurin osa kollegakunnasta Euroopassa ei tällä hetkellä ehdi tehdä muuta kuin perustyötään epidemian parissa.

Etävastaanotot ovat yleistyneet kaikkialla. Potilaisiin ol­laan yhteydessä pääosin puhelimitse tai videoiden kautta. Joissakin maissa kollegat tekevät kotikäyntejä koronapositii­vis­ten luo arvioidakseen mahdollista sairaalahoidon tarvetta. Hoidon jatkuvuuden toteutuminen huolestuttaa, ja etenkin se, jos ensimmäinen kontakti potilaaseen tapahtuu etänä.

Myös maskien käyttö vastaanotoilla jakaa mielipiteitä. Osa kollegoista toivoo, ettei niitä käytettäsi vastaanotoilla, kos­ka ilmeitä on vaikea nähdä maskin takaa.

Brittikollegat miettivät kuumeisesti, miten järjestää poti­laiden influenssarokotukset. Monilla työpäivät venyvät yli 12 tunnin, ja kollegoita on sairastunut koronaan useissa maissa.

Palkoista ollaan erityisen huolissaan niissä maissa, missä palkka koostuu täysin vastaanottokäynneistä saatavista käyntipalkkioista. Huoli on ymmärrettävä. Osassa maista koronaa ei korvata ammattitautina. Erityisesti Espanja toivoo tähän korjausta. Henkinen taakka ja työmäärä ovat monissa maissa käsittämättömän suuria.

Vuosia harkittu muutos sähköisiin resepteihin tapahtui useissa maissa pandemian myötä nopeasti ja ilman suurempia ongelmia. Digiloikka on nyt totta kollegakunnalle kaikkialla Euroopassa.

Suomessa ja Norjassa tilanne on eurooppalaisten kollegoiden näkökulmasta erinomainen. Nopea reagointimme ja hoidon kah­tiajako infektioepäiltyihin ja ei-infektiopotilaisiin auttoi. Kansalaiset kuuntelevat viranomaisia, ja syrjäinen sijain­ti­kin auttoi alussa hidastamaan epidemian tuloa.

Kaikilla mailla on ollut omat ongelmansa niin suojaväli­neiden kuin niiden hankinnan kanssa. Ohjeita on jaettu keskitetysti, ja hallinnot ovat ottaneet tiedotuksen hyvin haltuunsa. Riskiryhmiin kuuluvia kollegoita on suojeltu kaikissa maissa.

Yleislääkärikunnan työstä suuri osa on koronatyötä. Olem­me jälleen kerran osoittaneet, kuinka ketteriä olemme muut­tumaan ja sopeutumaan vaihtuviin tilanteisiin. Jos tilanne pahenee, osa meistä siirtynee töihin sairaaloi­hinkin.

Meidän tulisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme saaneet aikaan, ja jaksaa jatkaa vielä. Taistelu ei ole ohi!

•••

Vielä muutama sana resepteistä. Terveyskeskuslääkärien työtaakka niiden uusimisessa ei näytä vähenevän: viime vuon­na uusimme reseptejä noin 6 100 reseptiä/ terveyskeskus-lääkäri. Määrä kasvoi jälleen edellisestä vuodesta – asialle pitäisi vähitellen tehdä jotakin. Kaksivuotinen resepti ei tuonut merkittävää työkuorman laskua. Mitä tälle voisi tehdä? Missä viipyy lääkelista? Työhyvinvointia voisi rakentaa palanen kerrallaan, tästä olisi hyvä aloittaa!

•••

Satavuotisjuhlavuotemme päättyessä toivotan kaikille teille tunnelmallista adventtiaikaa. Rauhoitutaan yhdessä Tuomaasta Nuuttiin läheisten pariin ja kerätään voimia kevään odotukseen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta jokaiselle teistä! Pysykää terveinä!

Jaana Puhakka