Jaetaan töitä

"Potilas pyytää lausunnon omalta terveysasemalta”, varsin tuttu virke potilaan epikriisissä. Toisen eri­koisalan lääkäri katsoo, että esimerkiksi työkykyä arvioiva lausunto voidaan tehdä perusterveyden­huol­­losta. Yleensä silloin on kyse työttömästä ihmisestä tai yksityisyrittäjästä. Muuten työterveyshuollon asian­tuntemus on pääsääntöisesti käytettävissä. Jos ongelmaan sisältyy useamman erikoisalan sairauksia, yleislääkäri on luon­teva asiantuntija yhdistämään lausunto kokonaisuudeksi. Muis­sa tilanteissa hoitava erikoislääkäri on paras asiantuntija ottamaan kantaa potilaan työkykyyn ja kuntoutusmahdollisuuksiin. Tämä lienee myös Kelan ja muiden vakuutusyhtiöiden toive.

Erikoissairaanhoidossa arvioita tehdään yleensä ryhmätyönä esimerkiksi eläkelausuntoja varten. Oman osuutensa tekevät tarvittaessa fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä tai muut erityistyöntekijät. Nämä asian­tuntijat eivät useinkaan ole terveyskeskuslääkärillä käytössä lausunnon tekemistä varten. Onneksi yhä enenevästi on tarjolla esimerkiksi työttömille suunnattuja terveyspalveluja, joissa on ainakin osittain näitä asiantuntijoita mahdollisuus hyödyntää myös perusterveydenhuollossa, erityisesti kuntoutuksen ja eläkemahdollisuuksien arvioinnissa. Tähän kuluu tietysti resursseja, mutta näin saadaan parempia lausuntoja ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi tehostuu.

Tehtävien siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on tavallista. Viime aikoina C-hepatiitin ja uniapnean hoito sekä ADHD:n diagnostiikka ja hoito ovat esimerkkejä tällaisesta. Resurssien siirtymistä nähdään harvoin. Neuvottelut saattavat olla varsin yksipuolisia ilmoitus­luon­toisia asioita. Lähtökohtaisesti tämän tyyliset tehtävät vaatisivat tekijäkseen yleislääketieteen erikoislääkäriä tai ainakin kokenutta yleislääkäriä. Nuorelle aloittelevalle kollegalle näiden arvioiden tekeminen itsenäisesti terveyskeskuksessa on melkoinen haaste.

Löytyisikö meiltä joitakin töitä, joita kannattaisi siirtää erikoissairaanhoitoon? Ainakin nämä hankalimmat työkyvyn ja kuntoutustarpeiden arvioinnit olisivat ehkä sellaisia. Psykiatripula on myös johtanut varsin vaikeiden psykiatristen ongelmien hoitoon terveyskeskuksissa. Hankalimmat päihde­ongelmat kuuluvat myös tähän kategoriaan. Jatkossa, sote-uudistuksen joskus toteuduttua, voi yleislääkärillä olla myös erikoissairaanhoidon työryhmä käytettävissä. Ehkä muissakin sairauksissa erikoislääkäreiden työpanos lisääntyisi avopuolel­la. Etäkonsultaatiot hoituvat jo nyt sujuvasti ihosairauksien ja kardiologian aloilla, joten muiden erikoisalojen kannattaisi kehittää toimintaansa samaan suuntaan.

•••

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit ovat tänä vuonna. Yleislääkärit pyrkivät saamaan mahdollisimman suuren määrän ehdokkaita. Niitä olisi hyvä olla mahdollisimman kattavasti ympäri Suomea sekä mahdollisimman monelta eri yleislääketieteen osa-alueelta. Kaikki itsensä yleislääkäriksi tunnistavat ovat tervetulleita mukaan! Kyseessä on tärkeät vaalit!


Tero Harjuntausta

P.S. Onneksi hiihtokelit ovat olleet erinomaiset. Jotain lohtua koronan aiheuttamaan kurjuuteen. Nyt kaikki joukolla ulkoilemaan!