Utopia

On mukava haaveilla, millainen olisi täydellinen työpaikka perusterveydenhuollossa. Keskeisiä tekijöitä olisivat oman työn hallinta ja hoidon jatkuvuus.

Toimisin terveydenhoitajan kanssa 1400 asukkaan perusterveydenhuollosta vastaavana työparina. Me olisimme kumpikin toimineet pitkään perusterveydenhuollossa. Yksikössämme olisi noin 15 samanlaista työparia, kaikki virat ja toimet olisivat täytettyinä. Työhön kuuluisi vastaanoton pitämisen lisäksi kiirevastaanotosta huolehtiminen, jonkinlainen sektorityö neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa sekä nuorten kollegoiden ohjaamista. Saisimme työparini kanssa käyttää harkintaamme, miten järjestämme työmme siten, että potilaiden asiat tulisivat parhaiten hoidetuksi.

Yksikössämme olisi myös päihde- ja mielenterveysasioihin perehtynyt hoitaja. Lisäksi meillä olisi mahdollisuus ohjata potilas psykologille. Konsultoiva psykiatri olisi paikalla kerran viikossa. Sosiaalityöntekijä olisi meille tuttu, ja osa hänen työpanoksestaan tapahtuisi meidän asemallamme. Fysioterapeutti pitäisi suoravastaanottoa, ja hänelle voisi myös ohjata potilaan esimerkiksi kuntoutukseen tai työkykyyn liittyvään arvioon. Potilaat voisivat hakeutua liikuntaneuvojalle halutessaan.

Asioiden hoitoon olisi mahdollista käyttää sellaisia digitaalisia yhteydenpitovälineitä, jotka potilaille parhaiten sopisivat ja joiden avulla asia hoituisi helpoiten. Tietojärjestelmät olisivat moderneja ja toimivia. Klikkailujen määrä olisi mini­moitu. Yhteydenpito muihin perusterveydenhuollon yksiköihin, erikoissairaanhoitoon, Kelaan ja sosiaalitoimeen olisi mutkatonta ja tietosuojattua.

Lääkäreiden ja hoitajien työnjako olisi toimiva. Hoitajien osaamista arvostettaisiin, erityisesti heidän vahvuutensa tulee esiin hoitosuunnitelman toteuttamisessa yhdessä potilaan kanssa. Lääkäreille olisi jätetty heille kuuluvat työt, kuten diagnoosin tekeminen, hoitosuunnitelman tekeminen yhdessä potilaan kanssa ja työkyvyn arviointi. Hoitosuunnitelmien tekemiseen olisi erityisesti panostettu. Pitkäaikaisia sairauksia sairastavat tietäisivät lähitulevaisuuden suunnitelman hoitonsa suhteen. Sihteerin työt olisi meidän yksikössämme varattu ammattitaitoiselle sihteerille.

Työyhteisömme suhtautuisi positiivisesti ammatilliseen jatkokoulutukseen ja itsensä kehittämiseen. Kävisimme säännöllisesti alan koulutuksissa, silloin tällöin myös ulkomailla. Halutessaan kollegoiden olisi mahdollista järjestellä töitä niin, että tutkimustyön tekeminen olisi mahdollista. Nuorten kolle­goiden ohjaaminen ja koulutus olisivat osa normaalia kokeneen yleislääkärin työtä.

Palkkaus olisi kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Jos haluaa ja pystyy tekemään paljon töitä, se näkyisi myös palkassa. Työntekijällä olisi tietyissä rajoissa itse mahdollisuus vaikuttaa työaikatauluihin.

Utopia tarkoittaa sivistyssanakirjan mukaan mahdotonta haavekuvitelmaa tai haaveellista maailmanparannussuunni­telmaa. En pitäisi tätä haavetta mahdottomana. Tämän haaveen suuntaan yhdistyksemme ainakin pyrkii. Ehkä tällaisia haavekuvitelman tyylisiä työpaikkoja löytyy Suomesta. Tie­dän, että monessa paikassa suuri osa näistä toiveista täyttyy. Ilmiantakaa itsenne!

Tero Harjuntausta