Iltatyöt

Nykyisessä Lääkärisopimuksessa on kokeiluluontoinen säännöllisen työajan sijoittelu maanantaista torstaihin 7:30–20:00 ja perjantaina klo 7:30–18:00. Lääkärikartelli suostui tällaiseen ratkaisuun, koska aikaisemmissa sopimuksissa säännöllistä työaikaa ei ollut määritelty. Tarjolla olevat vaihtoehdot olivat huomattavan huonoja. Nyt saatiin sovittua kor­vaus työajan sijoittamisesta iltaan.

Missä tilanteessa terveyskeskuksessa kannattaa tarjota iltaisin vastaanottoa, joka on kalliimpaa kuin päivällä tuotettu? Kysymys on aiheellinen. Koska palvelu on päiväaikaista kalliimpaa, täytyy iltavastaanotoilla olla jotain lisäarvoa päivävastaanottoon verrattuna. Päivystys ja kiirevastaanotto ovat oma lukunsa, ne eivät kuulu säännöllisen työajan piiriin.

Uuden sopimuksen soveltamisohjeessa otetaan asiaan kantaa: ”Ennen kello 8 voidaan sijoittaa säännöllistä työaikaa vain, mikäli ennen potilaan vastaanottoaikaa, leikkausta tms. varsinaista kliinistä työtä on tarpeen tehdä valmistelevia työtehtäviä.” Tämän lisäksi on ohjattu: ”Työaikajärjestelyjen lähtökohtana on aina toiminnan vaatimukset ja palvelujen mitoittaminen vastaamaan tarvetta. Viranhaltijoiden työaikojen sijoittelussa on huomioitava myös muun tarvittavan henkilöstön työaikojen ja tukipalvelujen yhteensovittaminen ja käytettävissä olevat muut resurssit (esimerkiksi tilat ja laitteet). Palvelujen tarve voi muuttua ja vaikuttaa myös säännöllisen työajan järjestämistapoihin.”

Lisäarvona ei voida pitää päiväaikaisten vastaanottojen siirtämistä sekä potilaalle että lääkärille epämukavaan ilta-ai­kaan, kun ne voitaisiin hoitaa päivällä. Lisäarvoa työajan sijoittamiseen iltaan saadaan, jos voidaan ottaa lisää henkilökuntaa ja saadaan toimitilat tehokkaasti hyödynnettyä. On myös olemassa potilasryhmiä, joiden saattaa olla vaikea päästä vastaanotolle päivällä, yrittäjät tai lapsia ja vanhuksia vastaanotolle saattavat ihmiset esimerkiksi. On eri asia, käyttävätkö he iltavastaanottoa. Laitteiden käyttöasteen lisäämi­nen on taloudellista ja saattaa alentaa tutkimusten hintaa. Tuki­palvelut ovat tärkeitä ja niiden riittävyydestä on huolehdittava, esimerkkeinä välinehuolto ja siivous. Vastaanottojen tur­val­li­suuden on oltava kunnossa, kun työtä teh­dään tavallista myöhempään. Olisiko labora­torion ja röntgenin oltava myös auki, jos vastaanottokin on?

Työntekijöiden työhyvinvoinnista täytyy huolehtia. Ruoka- ja virkistäytymistauot tulee suunnitella iltavastaanoton aikatauluun. Päi­vällä monessa paikassa on mahdollisuus ruokail­la työmaaruokalassa, illalla se ei välttämättä ole mahdollista. Työntekijöiden perhe-elämä voi monimutkaistua. Yksinhuoltaja saattaa tarvita lapsille hoitopaikan iltaisin.

Iltatyöt tuovat toisaalta myös vaihtelua normaaliin rutii­niin. Aamupäivän vapaa mahdollistaa asioiden hoitamista virka-aikaan. Osalle työntekijöistä iltatyöt ovat mieluisia. Ei sovi väheksyä mahdollisuutta tienata hiukan enemmän. Työn on kuitenkin oltava mielekästä ja hyvin järjestettyä, jotta kokonaisuus toimii. Luottamusmies on syytä ottaa mukaan jo iltatöiden suunnitteluvaiheessa.

Tero Harjuntausta