Sote-keskuksen tärkein interventio

Sote-uudistus vaikuttaisi etenevän ainakin tällä hetkellä. Lakiluonnoksia on ollut lausuntokierroksella. Maakunnissa tai hyvinvointialueilla, kuten uuden opin mukaan kuuluu sanoa, on tulossa todellisia muutoksia. Esimerkiksi hajanaisten tietojärjestelmien yhdistämisiä tehdään, ainakin aikatauluja on jo olemassa.

Samalla käydään keskustelua tulevaisuuden perusterveydenhuollosta. Yksi trendi näyttää olevan lääkärin konsultaatiotoiminnan lisääntyminen ja vastaanottojen vähentyminen. Tämä on tietysti pääsääntöisesti järkevää toimintaa. Jos potilaan ongelma ja tarve on hoitajan konstein hoidettavissa lyhyen lääkärin konsultaation turvin, toimintatapa on todennäköisesti kustannusvaikuttavaa.

Terveydenhuollon tärkein tuote on terveyshyöty. Uskallan väittää, että lääkärin vastaanotto on terveyskeskuksen vaikut­tavin työväline sen lisäämiseksi. Todennäköisesti myös sen kustannusvaikuttavuus on mahdollista saada hyväksi. Perus­terveydenhuolto on halpaa toimintaa verrattuna esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tai päivystykselliseen hoitoon. On mielekästä käyttää tätä palvelua järkevästi. Hoidettavat asiat olisi hyvä olla mahdollisimman hyvin tiedossa jo ennen vastaanottoa ja tarvittavat esitutkimukset tehtynä. Potilaalla olisi vastaanoton jälkeen oltava selkeä kuva suunnitelmasta ja tarvittaessa joku häntä opastamassa. Näin vastaanotto ja lääkärin asiantuntemus tulevat mahdollisimman hyvin hyödynnettyä.

Osa potilaista ei kuitenkaan pysty tuomaan ongel­miaan esille vastaanottoa varattaessa. He käyttävät muita syitä va­raus­tilanteessa ja alkuun tutkailevat tilannetta: voiko lääkäriin luottaa ja hänen apuunsa turvautua. Varsinainen ongel­ma voi tulla esille vasta seuraavalla käynnillä. Nämä asiat ovat usein varsinaisia ”jättipotteja”, joko hyvin isoja ja vaikeita tai jol­lakin tapaa potilaan mielestä hävettäviä. Tämä on hyvä huo­mioida potilaan hoitoa suunnitellessa. Joskus lääkärin­aika kannattaa antaa potilaalle, vaikka syy tuntuu epä­määräiseltä.

Terveyskeskus, tulevaisuudessa sote-kes­kus, tarvitsee erityisesti lääkäreitä. Perus­terveydenhuollon työn täytyisi olla siten jär­jestetty, että saamme lääkäreitä jäämään ja viihtymään työssään. Jotta lääkäri kykenee rivakassa tahdissa antamaan konsultaatioapua toisille työntekijöille, hänellä täytyy ensin itsellä olla kokemusta potilaiden hoidosta. Potilaan hoito puheli­messa, säh­köisillä yhteydenpitovälineillä ja konsultaatioina on laadu­kasta, jos kyseessä on tuttu ihminen. Hoidon jatkuvuutta ei siis kannata sivuuttaa. Se myös lisää työhyvinvointia. Terveydenhuollon ammattilaiset haluavat tehdä työnsä hyvin.

Toivottavasti tämä ymmärretään uudistusta suunniteltaes­sa. Pelkkä yhteydenottojen kirjaaminen ja hoidon tarpeen selvittely ei tuota terveyshyötyä, ainoastaan suoritteita.

Rauhallista joulua kaikille ja hyvää uutta vuotta!

Tero Harjuntausta