Kiitos kollegat

Ette uskokaan, kuinka iloinen olen saadessani kirjoittaa teille tämänkertaista puheenjohtajan palstaa. Vaalitulos on tullut, me teimme sen! Saimme upean vaalivoiton Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa. Ääniä tuli meille yli tuhat lisää. Se ei ole ihan pieni määrä.

Mikä parasta, nämä äänet jakautuivat tasaisesti jokaiselle erityisvastuualueelle. Jokaiselta alueelta meni ainakin yksi ehdokas läpi. Uusi 11-jäseninen valtuuskuntaryhmämme edustaa kattavasti Suomen yleislääkärikuntaa. Ei ollut vaalikunin­kaita tai -kuningattaria, vaan äänijakauma oli tasainen. Niin tasainen, että valtuuskuntaryhmän jäsenissä oli vaihtuvuutta. Näin toimii demokratia. Suurkiitos kaikille ehdolla olleille ja suurkiitos nyt pudonneille tehdystä työstä yleis­lääkäreiden hyväksi. Jatkamme työtänne. Muistakaa neuvoa alueenne keltanokkia heidän uudessa tehtävässään. Erityinen kiitos jokaisesta 2707 äänestä! Yhdessä meissä on voimaa!

Vaalien äänestysprosentti oli ammattiyhdistysliikkeen vaaleiksi huikean hieno, 52,8 %. Se osoittaa sen, että lääkärikunta haluaa kantaa vastuuta, osallistua terveyspoliittisiin ratkaisuihin ja on ylipäätään kiinnostunut siitä, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Meistä jokainen on valmis vastustamaan lääkäreiden autonomian kapeutumista. Viimeisimpänä esimerkkinä on ehdotus salassapitovelvollisuuden kaventamisesta ja potilastietojen luovuttamisesta poliisiviranomaisille.

Kaikki järjestöt kasvattivat äänimääräänsä, mutta me yleislääkärit sel­keästi eniten. Olemme edelleen toiseksi pienin ryhmittymä valtuuskunnassa, mutta tämä äänisaalis takaa meille hyvin hal­lituspaikkoja.

Voittomme on selkeä osoitus siitä, että juhlapuheissa kuul­tu perusterveydenhuollon pelastaminen vaatii nyt vihdoin konkreettisia tekoja.

Soten mukanaan tuomia muutoksia ei yleislääkärikun­ta voi varauksetta hyväksyä, vaan tulkintojen täytyy muuttua. Mahdollisuus monipuoliseen työnkuvaan on säilytettävä, sillä suurin osa yleislääkärikunnasta kannattaa sitä. Ali­resursoinnin on loputtava. Tuhannen terveyskeskuslääkärin vaje on korjat­tava virkoja lisäämällä. Suurin osa yleislääkäreistä haluaa toimia julkisessa virassa, ja tämä mahdollisuus on säilytettävä. Nuorten kollegojen perehdyttäminen ja opettaminen lääkärin työhön tulee olla pedagogisesti koulutet­tua, resursoitua ja yliopiston valvomaa ja auditoimaa. Erikoistumis­koulutuksen valintamenettelyn uudistuksessa on huomioitava yleislääketieteen erityisasema. Keskittämisasetuksen mukanaan tuomat muutokset päivystyksessä ja kiirevastaanottoina on huomioitava työssä. Uuden lääkärisopimuksen on tuettava perusterveydenhuollon muuttuvaa työnkuvaa, ja palkkauksen on tuettava toimintaa. Yksityispuolella olisi sovittava, kuka voi käyttää yleislääkäri-nimeä. Työsopimus olisi saatava aikaiseksi sinnekin. Lista on pitkä.

Seuraava valtuuskuntakausi tulee olemaan työntäyteinen.

Tämän vaalivoiton ansioista meillä yleislääkäreillä on parempi mahdollisuus saada äänemme kuuluviin meille tärkeissä asioissa, sillä Lääkäriliitto ja sen toimielimet ovat se kanava, mitä kautta asioitamme ajetaan ja omaa ryhmää edustetaan. Tämä kaikki on meidän yhteisen ponnistelumme tulosta, olem­me tehneet hyvää työtä. Nyt voimme yhdessä siirtyä sanoista tekoihin ja toimillamme edistää yleislääkärikunnan työhyvinvointia sekä hoidonjatkuvuutta!

Vielä kerran nöyrä kiitos jokaisesta äänestä!

Jaana Puhakka