Ilmaista työtä ei ole olemassa

Palaan työaika-asiaan, koska se on niin laaja ja meitä jokaista jokaisena työpäivänä koskeva asia. Halli­tuk­sen esitys on nyt valmis. Siinä on muutamia kohtia, jotka koskettavat erityisesti lääkärikuntaa.

Jatkossa kaikki työpaikalla vietetty aika luetaan työajaksi. Enimmäisviikkotyöajaksi tulee 40 h/vko ja erikseen enim­mäismääräksi 48 h/vko neljän kuukauden ajanjakson aikana. Opt out -järjestelmä (poikkeusjärjestelmä) tuskin tulee koskettamaan yleislääkärei­tä. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että työajattomalle väestövastuulle on heitettävä hyvästit ja joka paikassa on siir­ryttävä työajalliseen malliin.

Vuorokausilepo tulee pakolliseksi virkaehtosopimuksen piirissä oleville, vähintään 11 tai yhdeksän tuntia vuorokaudessa työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana. Tästä pykälästä voidaan sopia toisin valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Matka-aika on käsitteellisesti vapaa-aikaa, eli direktiivissä määritetään lepo ajallisesti, ja työaikalaissa puhutaan levon riittävyydestä. Ongelmallista tässä on tulevan soten mukana tuleva todennäköinen lisääntyvä matkustaminen. Olisi hyvä, jos matka-aika olisi kokonaan tai edes osittain työaikaa tai vähintäänkin selkeästi määritetty ei-lepoajaksi. Matka-ajan korvattavuudesta pitäisi myös sopia ja saada korvaukset. Omaan Lääkärisopimukseen tulisi saada tästä kirjaus.

Ongelmia ja ratkaisemattomia kysymyksiä on paljon. La­ki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Lääkärisopimus on voi­massa helmikuun loppuun 2020. Neuvottelut alkanevat saman tien, mutta samaan aikaan on paljon muutakin sovitta­vaa ja neuvoteltavaa. Työajan levittäminen klo 16 jälkeen on tärkeä neuvottelukysymys. Liitto kyselee vielä tämän syksyn aikana järjestöiltä työaika-asioista. Oma hallituksemme ja työryhmämme käsittelevät asiaa pikimmiten. Otamme mielellämme mielipiteitä vastaan myös kentältä. Voit kertoa mielipiteitäsi esimerkiksi oman aluetoimikuntasi tai alueesi hallituksen jäsenen kautta. Toimi heti, sillä seuraava GPF:n hallituksen kokous on jo perjantaina 9.11.

Mielipiteet työajan enimmäismäärästä ja työaikakatos­ta sekä vuorokausilevon pituudesta jakavat jäsenkuntaa. Kui­tenkin lakien asettamiin raameihin on pakko sopeutua, aivan kuten keskittämisasetukseenkin. Työssäkäyntialueet saattavat jo nyt olla laajoja. Uusia kuntayhtymiä syntyy. Kunnallisessa viranhaltijalaissa ei ole määritetty työssäkäyntialuetta, mutta valtion virkamieslaissa on määritetty työvoimapoliittinen työssäkäyntialue 80 kilometriä. Tämä on loppujen lopuksi neuvottelukysymys. Työantajalla on näissä asioissa myös direktio-oikeus, mutta muutosprosessit tulee tehdä virallisten kuulemisten ja YT-neuvottelun kera tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus huomioiden. Näissä neuvotteluissa toisena osapuolena on luottamusmies. Eihän sinun alueeltasi puutu lääkäriluottamusmiestä? Uusi kausi alkaa ensi kesänä. Jo nyt olisi hyvä kartoittaa oman alueen luottamusmiesvakanssit ja pitää huolta, että viimeistään elokuun alusta ne olisivat kaikki täynnä. Liitto julkaisi juuri kaikille avoimen luottamusmiestyön verkkokurssin. Siihen tutustumalla pääset jyvälle, mistä luottamusmiestyössä on kyse.

Luottamusmies on avainasemassa, jos asioista päädytään sopimaan paikallisesti.

Muistutan vielä samasta asiasta kuin liiton lakimies muistutti meitä luottamusmiehiä viime viikolla paikallisilla luotta­musmiespäivillä: ”EI ole olemassa työtä, joka tehdään säännöllisen työajan lisäksi, mutta josta ei saa lisätyö-, ylityö- tai päivystyskorvauksia.”
Muista kirjata työaikasi!

•••

Toivottavasti olet ilmoittautunut Yleislääkäripäiville ja iltajuhlaan. Myös torstaina 29.11. klo 17.00 pidettävään aluetoimikuntien ja hallituksen yhteis­kokouk­seen ovat kaikki tervetulleita, myös ne, jotka eivät muuten osallistu koulutuspäiville.

Hyvää syksyä toivottaen

Jaana Puhakka