Tieteellinen toimitus ja sen tehtävät

Tieteellisen toimituksen kolmesta jäsenestä yhdellä tulee olla yleislääketieteen professorin pätevyys ja muut ovat vähintään lääketieteen tohtoreita. Toimituksen jäsenet valitaan eri yliopistojen alueilta. Kukin jäsen on erovuorossa kolmen vuoden pituisen kauden jälkeen. Tieteellinen toimitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.


Tieteellinen toimitus

 • kehittää lehden tieteellistä osastoa vastaamaan yleislääketieteen tutkimuksen tarpeita
 • osallistuu lehdelle tarjottujen tieteellisten käsikirjoitusten arviointiin
 • pitää yllä ulkopuolisten arvioitsijoiden poolia
 • pitää ajantasaisina alkuperäistutkimusten ja systemaattisten katsausten kirjoitusohjeet
 • kartoittaa vuosittain yleislääketieteen oppialalla tohtorintutkinnon suorittaneet lääkärit
 • koordinoi Yleislääkäri-lehdessä julkaistavat väitöskirjatutkimusten esittelyt
 • toimii vuosittain jaettavan yleislääketieteen väitöskirjapalkinnon raatina


 • Tieteellinen toimitus 2021

  Lehden päätoimittaja: Tero Harjuntausta, gsm 050 339 6688

  Tieteellisen toimituksen kokoonpano:

  Arja Helin-Salmivaara, dosentti, koulutusylilääkäri, HUS perusterveydenhuollon yksikkö, tieteellinen päätoimittaja

  Tuomas Koskela, professori (tenure track), Tampereen yliopisto ja ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö

  Ilona Mikkola, LT, terveyskeskuslääkäri, Rovaniemen kaupunki ja Käypä hoito –toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim