Valtuuskuntaryhmän aloite

21.05.2019

Yleislääkäreiden valtuuskuntaryhmän aloite Lääkäriliiton valtuuskunnalle hoitotakuun kiristämiseen liittyen

Suomen terveydenhuollon keskeinen ongelma on perusterveydenhuollon palveluiden huono saatavuus. Muuten terveydenhuoltojärjestelmäämme pidetään yhtenä maailman toimivimmista. Palvelujen saatavuus on kuitenkin epätasa-arvoista.

Terveyskeskusten lääkärimäärä on jäänyt jälkeen erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon lääkärimääristä. Samaan aikaan perusterveydenhuoltoon on siirretty lukuisia tehtäviä, jotka on aiemmin hoidettu erikoissairaanhoidossa. Suurten kansansairauksien, kuten diabeteksen, astman, verenpainetaudin ja masennuksen, hoito vaatii yhä enemmän lääkärien työpanosta. Väestö vanhenee ja suuret ikäluokat ovat saavuttaneet eläkeiän. Kansanterveystyöhön olennaisesti kuuluvan ennaltaehkäisyn ja laaja-alaisen terveyden edistämisen merkitys on kasvanut. Kaikki nämä yhdessä vaikuttavat siihen, että työmäärä perusterveydenhuollossa on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen.

Perusterveydenhuollon henkilöresurssit eivät ole lisääntyneet, vaikka työmäärä ja velvoitteet ovat kasvaneet. Päivystystoimintaa on keskitetty, mikä on lisännyt kiireellisen päiväaikaisen hoidon tarvetta omissa terveyskeskuksissa. Kiireettömän hoidon huono saatavuus ja pitkät jonot vastaanotoille lisäävät painetta päivystysyksiköihin: kun päivävastaanottojen kiireellinen hoito ruuhkautuu, ylivuoto siirtyy yhteispäivystyksiin ja erikoissairaanhoitoon. Tämä lisää myös kustannuksia.

Lääkäripulasta kärsivät terveyskeskukset eivät ole kilpailukykyisiä työpaikkoja ja uhkana on, että työntekijäpula pahenee entisestään. Jos lääkärien määrä korjataan oikealle tasolle, kohtuuton työkuorma korjaantuu. Ennen pitkää myös rekrytointi helpottuu ja perusterveydenhuollon palvelujen  saatavuus paranee.  Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu on lisännyt resursseja. Saman täytyy toteutua myös perusterveydenhuollossa. Hoidon saatavuuden parantuminen on tärkeää kansalaisille sekä kansanterveydelle.

Päätösehdotus:

Lääkäriliitto laatii arvion perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristämisestä esimerkiksi niin, että päivystysasiat hoidetaan heti, kiireelliset kolmen päivän kuluessa ja kiireettömät
 lääkärin arviota tarvitsevat asiat kolmen viikon kuluessa. Arvioon sisältyy selvitys siitä, kuinka paljon lisää lääkärityövoimaa perusterveydenhuoltoon tarvitaan kyseisen hoitotakuun toteuttamiseksi.

Yleislääkäriryhmän puolesta 2.4.2019

Tuire Saloranta, Anna Siitonen, Anu Kanerva ja Inga Tikkinen

27.11.2019Lehden uusimmat kolumnit
18.11.2019Pieksämäen terveyskeskus on vuoden 2019 laatuterveyskeskus
21.08.2019Osallistu perusterveydenhuollon kehittäjäyhteisö-kisaan!
05.06.2019GPF:n hallitukseen uusia jäseniä
21.05.2019Valtuuskuntaryhmän aloite
09.11.2018Valtuuskuntaryhmämme Lääkäriliitossa
22.10.2018NFGP:n julkilausuma elokuu 2018
24.05.2018Yleislääketieteen toimijat: Hoidon jatkuvuus varmistettava uusissa sote-rakenteissa
26.03.2018GPF:n lausunto rajatusta lääkkeenmääräämisestä
19.03.2018Lääkärien virkaehtosopimus 2018-2019

Siirry arkistoon »