Pieksämäen terveyskeskus on vuoden 2019 laatuterveyskeskus

18.11.2019

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Pieksämäen terveyskeskuksen vuoden 2019 laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena olivat aktiivisuus toiminnan kehittämisessä ja jatkuvasti paranevat hoitotulokset diabeetikkojen, verenpainepotilaiden ja sepelvaltimotautipotilaiden kokonaishoidossa.

Pieksämäen terveyskeskus on osallistunut systemaattiseen laadunkehittämistyöhön laatuverkostossa vuodesta 2008. Vuoden 2019 laatumittaus osoitti, että Pieksämäen terveyskeskus on erityisen ansioitunut diabeetikoiden, verenpaine- ja sepelvaltimotautipotilaiden kokonaishoidossa. Eri laatuindikaattoreilla tarkasteltaessa Pieksämäki osoitti hoidon tasalaatuisuutta. Verenpainepotilaiden hoidon tuloksista voi arvioida, että Pieksämäki säästää pelkästään verenpainepotilaiden paremman hoidon ansiosta n.100 000 € vuodessa sairaalakustannuksissa, kun hyvin hoidetut potilaat saavat vähemmän sydäninfarkteja ja aivohalvauksia verrattuna muuhun Suomeen. Terveyskeskus on toimintaansa kehittämällä tehnyt hyvän tuloksensa samalla kustannuksia säästäen.

Tulosaluejohtaja Mari Teittinen korostaa sitä, että terveyskeskus on aktiivisesti pyrkinyt huolehtimaan koko väestöstä hakemaan hoidon piiriin nekin, jotka ovat sieltä syystä tai toisesta tippuneet pois. ”Olemme onnistuneet ottamaan hoidon piiriin lisääntyvän määrän pitkäaikaissairaita samalla kun toimintakustannuksemme ovat jopa laskeneet”, hän toteaa. Lisäksi yhteistyötä on lisätty muiden kuntatoimijoiden kanssa.

Vt. johtavan ylilääkärin Aino Rubinin mukaan pitkäaikaissairaiden hoitoa on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä mm. lääkäreiden, sairaanhoitajien ja farmaseuttien kanssa. Pitkäaikaissairaat tulevat entistä valmiimpina lääkärin konsultaatioon. Heidän hoitoonsa on varattu oma konsulttilääkäri, joka tukee muiden terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja mahdollistaa muille lääkäreille keskittymisen omiin vastaanottoihinsa ja potilastyön ydinsisältöön.

 

Laatuverkosto kehittää hoitokäytäntöjä

Laatuverkosto on terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa kehitetään parhaita toimintakäytäntöjä sekä vertaillaan hoitotuloksia. Laatuverkosto keskittyy toiminnan kehittämiseen niin, että hoito annettaisiin tehokkaasti ja kohdentaen niille, jotka eniten tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisten apua. Valtimotautien ehkäisyn kohteina laatuverkostossa ovat diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen eteisvärinä ja vajaatoiminta sekä tupakasta vieroitus ja alkoholin suurkulutukseen puuttuminen. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on toiminut vuodesta 1994. Siihen kuuluu 19 terveyskeskusta.  

 

Lisätietoja vuoden 2019 laatupalkinnosta:

Pieksämäen terveyskeskus: vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini p. 044 3686710 ja tulosaluejohtaja Mari Teittinen p. 0403584885

Valtakunnallinen laatuverkosto: koordinaattori Klas Winell, p. 0400 407 943

18.03.2020Lehden uusimmat kolumnit
21.02.2020Nuorisolääkäripäivät 3.-4.4.
12.02.2020Lääkärien eettinen foorumi tarjoaa kollegatukea
18.11.2019Pieksämäen terveyskeskus on vuoden 2019 laatuterveyskeskus
21.08.2019Osallistu perusterveydenhuollon kehittäjäyhteisö-kisaan!
05.06.2019GPF:n hallitukseen uusia jäseniä
21.05.2019Valtuuskuntaryhmän aloite
09.11.2018Valtuuskuntaryhmämme Lääkäriliitossa
22.10.2018NFGP:n julkilausuma elokuu 2018
24.05.2018Yleislääketieteen toimijat: Hoidon jatkuvuus varmistettava uusissa sote-rakenteissa

Siirry arkistoon »