Yleislääkäripäivät 26.–27.11.2020

Seuraamme päivien suunnittelussa COVIC19-pandemiatilannetta ja toimimme viranomaisohjeiden mukaan.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T O R S T A I N • O H J E L M A
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8:00 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttely

9:00 Avajaiset, Vuoden yleislääkäri, KEYNOTE

10:40 SESSIO 1 ______________________________________________________

ERIKOISTUVAT KUOPIO, KYS ERVA: Sosiaalisen eristäytymisen merkitys – poikkeusoloista kohti hyvää elämää

Pj Nina Tusa, kliininen opettaja, yleislääketieteen erikoislääkäri, UEF

Vpj Helena Taivainen, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri, UEF

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen merkityksestä psykososiaalisissa ongelmissa, Maarit Pakarinen, LT, psykiatrian erl, psykoterapeutti, KYS ja UEF

Päihdepotilaan kohtaaminen vastaanotolla – käytännön vinkkejä arjen työhön, Antti Martikainen, LL, psykiatrian erikoistuva lääkäri, Addiktum Oy

Oppimistavoitteet: Kuluva poikkeuksellinen vuosi on ollut hyvin erityinen sosiaalisen eristäytymisen näkökulmasta. Yksinäisyys on tullut hyvin konkreettisesti ja aiempaa selvemmin näkyville. Monesti yksinäisyys, syrjäytyminen ja psyykkinen pahoinvointi myös siirtyvät sukupolvelta toiselle. Yksinäisyys ja syrjäytyminen linkittyvät myös päihteiden väärinkäyttöön kaksisuuntaisesti ollen toistensa riskitekijöitä. Sessiossa käsittelemme näitä aiheita ja niiden kohtaamista vastaanotolla.

PSYKIATRIAA

Psykoosilääkkeiden off-label käyttö, Erika Jääskeläinen, dosentti, Oulun yliopisto

Masennuksen hoito


DIABETES REMISSIOON

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, Jaana Lindström, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö, THL

Tuoreet D2-diabeetikot remissioon, Ville Miettinen, koulutusylilääkäri, Essote


LASTENNEUROLOGIA

Lasten päänsärky, Tuuli Immonen, lastenneurologian erl, kliininen opettaja, HUS

Lasten neurologisen kehityksen poikkeavuus ja kehitysviive, Marita Hovi, lastenneurologian erl, osastonlääkäri, HUS/Uusi lastensairaala


DIGIKOLMILOIKKA JA JOHTAMINEN

Pj Minna Kaila, prof., HY

Tutkittua tietoa etäjohtamisesta (MIK-kirjallisuuskatsausta...)

Mehiläisen maan kattavat systeemit

Digiloikkasimme – esimieskokemuksia /terveyskeskus

Yhteiskeskustelu


KUINKA MUODOSTAN HYVÄN TUTKIMUSKYSYMYKSEN

Tärkeistä aiheista toteuttamis­kelpoista tutkimusta. Workshop (maks. 30 os.)

Tuomas Koskela, prof., (tenure track), TaY
Aleksi Varinen, kliininen opettaja, TaY

Oppimistavoitteet: Oppia PICOt-menetel­män käyttöä tutkimus­kysy­­myksen muo­­­dos­­tamisessa ja valitse­maan tut­­ki­mus­­kysymykseen sopiva tutkimus­ase­­telma hyödyntäen osallistujien omia tut­­kimus­ideoita tai muita perus­tervey­den­huol­lon näkökulmasta relevantteja aiheita.

Osallistujia pyydetään etukäteen pohtimaan tärkeiksi kokemiaan aiheita, joista kiinnostaisi tehdä tutkimustyötä. Tutkimusideoita voi lähettää sähköpostilla etukäteen osoitteeseen tuomas.koskela@tuni.fi. Workshoppiin osallistuminen on kuitenkin mahdollista myös ilman valmista tutkimusideaa.

PIENRYHMÄT

OMT-klinikka. Johtuuko se kaularangasta? Teemu Rinta-Mänty, fysioterapeutti, OMT, Fysios Kirkkonummi

Oppimistavoitteet: Pienryhmässä opitaan kaularangan tavallisimpien vaivojen syitä, tutkimustapoja ja ohjeiden antamista potilaille.

EKG-klinikka.

12:05 Lounas /Lounassymposium, näyttely

13:15 SESSIO 2 ______________________________________________________

ERIKOISTUVAT OULU, OYS ERVA: Kuka saa ja kenen pitäisi – terveydenhuollon ammattihenkilöstön työnjako

Pj Juha Auvinen, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto

Juha Auvinen, yleislääketieteen professori, Oulun yliopisto (pj)
Pasi Eskola, ylilääkäri, AVI
Teemu Taulavuori, johtava lääkäri, LSHPJANNET ELINYMPÄRISTÖÄ PELASTAMASSA

Johtaako ilmaston pelastaminen luonnon tuhoutumiseen? Janne Kotiaho, ekologian prof., JY

Mitä koronapandemia opetti varautu­misesta luonnon­katas­­trofiin? Janne Hukkinen, ympä­ristöpolitiikan prof., HY

Mitä pitää tehdä Suo­messa välttyäksemme ympäris­tö­katastrofilta? Janne Korhonen, tutkijatohtori, LUT

Oppimistavoitteet: Kurssi antaa perus­teet kokonaisvaltaiseen ympäristön tilan tarkasteluun ja ympäristön pelastustoimien tärkeysjärjestyksen arviointiin.


MUISTA NÄMÄKIN KEUHKOTAUDIT

Akuutti hengenahdistus – mahdolliset keuhkoperäiset syyt, Heikki Koskela, prof., UEF, keuhkosairauksien vastuualue

Huonosti paranevan keuhko­kuumeen erotusdiagnostiikka, Minna Purokivi, LT, dos., keuhkosair. erl, KYS


RASKAUS

Uskomuksia raskausajasta ja synnytyksestä, Timo Tuovinen, erikoistuva lääkäri, yliopiston opettaja, OYS

Raskausajan infektiot ja roko­tukset: Äitien ja lapsien suo­jaaminen, Terhi Tapiainen, lasten infektiolääkäri, OYS


KORONAN VAIKUTUKSET PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

Pj Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL

Miten vaikutuksia arvioidaan?
Koronan kulku ja sen vaikutusten arviointi
…entä soteuudistus – eteneminen?


VUODEN PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄJÄYHTEISÖ -KILPAILUN FINAALI

Pj Minna Kaila, prof., HY

Markus Paananen, ylilääkäri, Keravan kaupunki

Ohjeet kilpailuun osallistumiseen


PIENRYHMÄT

OMT-klinikka. Johtuuko se kaularangasta? Teemu Rinta-Mänty, fysioterapeutti, OMT, Fysios Kirkkonummi

EKG-klinikka.

14:40 Kahvi ja näyttely

15:15 SESSIO 3 ______________________________________________________

ERIKOISTUVAT TURKU, TYKS ERVA: Nuori GP privaatissa – näkökulmia uran alkuun

Pj Kati Lempinen, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri, Kaarinan tk

Lakimiehen vinkit - vältät sudenkuopat, Kati Lehtonen, VT, lakimies, Lääkäriliitto

Yksityinen vai julkinen: Missä ruoho on vihreämpää? Tuomas Erkinjuntti, erl, Kaarinan terveyskeskus / Lääkärikeskus Aava

Oppimistavoitteet: Osallistuja saa käsityksen, mitä uraansa yksityispuolella aloittelevan lääkärin tulee ottaa huomioon. Luentojen ja keskustelun kautta pureudutaan eri näkökulmista yksityisen ja julkisen terveydenhuollon rajapintoihin.


PYSYTÄÄN PYSTYSSÄ, KAATUMISEN EHKÄISY

Riitta Kupiainen, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri, Sosteri pth

Virpi Kasper, fysioterapeutti, osastonhoitaja, Sosteri pth kuntoutus


RYTMIKÄSTÄ ASIAA

Lisälyönnit, Jarkko Magga, kardiologian erl, OYS

Eteisvärinä, Juhani Junttila, prof., kardiologian erl, OY ja OYS


HALUTTOMUUS

Vaginismi, vulvodynia, Katja Kero, seksuaalineuvoja, naistent. ja synn. erl

Vaikeutunut siemensyöksy, Juhana Piha, dos., kliin.fys. erl, seksuaalilääket. asiantuntija


KOULUTERVEYDENHUOLTO

Mihin alakoululainen tarvitsee koululääkäriä? Kirsi Nikander, terveyskeskuslääkäri, Helsingin kaupunki, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Mihin yläkoululainen tarvitsee koululääkäriä? Silja Kosola, yleislääket. erl, nuorisolääketiet. dos., Lastentautien tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto


TUTKIJAKSI TAMPEREEN YLIOPISTON YLEISLÄÄKETIETEELLE?

Mitä hyötyä tutkimusverkostosta perusterveydenhuollon tut­ki­mukselle? TUTKA-tutkija­terveyskeskusverkosto, Tuomas Koskela, yleislääketiet. tenure track prof., TaY

Mitä opin perusterveydenhuollon tutkijakurssilla, Aleksi Varinen, kliininen opettaja ,TaY

Tamperelaista tutkimusta perus­terveydenhuollon digi­sovelluksista, Tuomas Koskela, tutkimusrh. johtaja, TaY, Riikka Riihimies, tohtorikoulutett., tkl, TaY, Valkeakosken tk

Oppimistavoitteet: Osallistuja saa laajan kuvan Tampereen yleis­lääke­tieteen tutkimuksesta voidak­seen pohtia omaa liittymistään tutkija­yhteisöön.

PIENRYHMÄT

OMT-klinikka. Johtuuko se kaularangasta? Teemu Rinta-Mänty, fysioterapeutti, OMT, Fysios Kirkkonummi

EKG-klinikka.


VANHUKSEN SUU, MIKSI SINNE KATSOISIN?

17:00 Aluetoimikuntien ja GPF-hallituksen edunvalvonnallinen kokous

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P E R J A N T A I N • O H J E L M A
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8:00 Ilmoittautuminen, kahvi, näyttely

8:30 KEYNOTE

9:30 SESSIO 1 ___________________________________________________________

ERIKOISTUVAT HELSINKI: Kuka kuuluu päivystykseen? (workshop, learning cafe), max 40 osallistujaa, ennakkokysely

Pj Kalle Saikkonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsingin kaupunki

Minna Halinen, ol, yleislääketieteen erikoislääkäri, HUS Akuutti
Emil Heinäaho, oyl, yleislääketieteen erikoislääkäri, HUS Akuutti
Krista Kumpuvaara, oyl, yleislääketieteen erikoislääkäri, HUS Akuutti

Oppimistavoitteet: Osallistuja ymmärtää koulutuksen jälkeen yleislääkärin erityisen roolin päivystävänä lääkärinä. Oivaltaa, että päivystyksessä potilaan asia ei välttämättä hoidu, vaan asia laitetaan vireille ja jatkohoidossa hyödynnetään koko palvelujärjestelmää.

TULES

Kiertäjäkalvosinvaivat

Ranteen kivut


HORMONIT – HYRRÄÄKÖ?

Hypogonadismin diagnostiikka ja hoito, Saara Metso, osastonylil., dosentti, Tays Endokrinologian yksikkö

Kuukautiskierron häiriöt, Paula Kuivasaari-Pirinen, naisten­tautien erl, KYS

Vaihdevuosien hormonihoito – koska ja miten? Maarit Niinimäki, naisten­tautien erl, Synnytys- ja naistentautien klinikka, OYS

Oppimistavoitteet: Kurssi syventää osaamista yleislääkärivastaanoton tavallisissa hormonihäiriöissä.


TERVE VAI SAIRAS SOSIAALINEN MEDIA?

Tiedolla huuhaata vastaan, Vastalääke

Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa, Tiedenaiset


PSYKOSOMATIIKKAA

Pj Marianne Riekki, yleislääketieteen erl, Oulu

Kiintymyssuhteet, Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian erl, kirjailija


VUODEN VÄITÖSKIRJAPALKINNON ESITTELY

Pj Sirkka-Liisa Kivelä, prof., tieteellisen toimituksen pj, Yleislääkäri-lehti


PIENRYHMÄT

Kommer det från nacken? Peter Engman, fysioterapeutti, OMT, FysioStudio Oy

Oppimistavoitteet: Pienryhmässä opitaan kaularangan tavallisimpien vaivojen syitä, tutkimustapoja ja ohjeiden antamista potilaille.

EKG-klinikka.


ROKOTUSASIAA

Poikien HPV-rokotus, ym. THL

10:55 Kahvi ja näyttely

11:30 SESSIO 2 __________________________________________________________

ERIKOISTUVAT TAMPERE, TAYS ERVA: Digitaalisuus yleislääkärin työssä

Pj Mervi Kautto, yleislääketieteen erl, kliininen opettaja, Ta

Mervi Kautto, yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja, TaY
Lasse Korpi, yleislääketieteen erikoislääkäri, johtava lääkäri, Kolmostien Terveys
Matti Nissilä, kliininen opettaja, terveyskeskuslääkäri, Valkeakosken tk
Riikka Riihimies, terveyskeskuslääkäri, Valkeakosken tk

RASKAUDEN EHKÄISY

Vaihtoehto pilleri­ehkäisylle, Tuire Saloranta, yleislääketiet. erl, Vantaan tk

Yhdistelmäehkäisy, millä aloittaa, mihin vaihtaa? Pauliina Tuomikoski, LKT, dos., naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Eiran sairaala


UNIAPNEA – MYRKKYÄ MAKUUHUONEESSA

Unesta ja uniapneataudin olemuksesta
Uniapnean diagnostiikka - epäilystä apneaindeksiin
Uniapneataudin hoito on tiimityötä, joka alkaa terveyskeskuksesta ja työterveyshuollosta
Ammattikuljettajan uniapneatauti

Miikka Peltomaa, dos., erl, vastuulääkäri, Coronaria Uniklinikka


MOKAT – OPEN MIC!

Virheet lääkärin työssä ja niiden käsitteleminen

Virheiden jakaminen ja sen vaikutus itseen ja ympäristöön

Interaktiivinen kokonaisuus


PSYKOSOMATIIKKAA

Pj Marianne Riekki, yleislääketieteen erl, Oulu


INFEKTIOIDEN EHKÄISY

Poikkeava infektiotaipumus, Mikko Seppänen, osastonylil., HUS Harvinaissairaudet

Resistentin bakteerin kantaja ja hoitopaikan valinta, Jutta Peltoniemi, vs. ylil., tartuntataud. vast., LT, yle erl, Turun kaup. hyvinvointitoimiala

Mitä koronaviruspandemia opetti, Tuija Leino, ylil., THL


PIENRYHMÄT

Johtuuko se kaularangasta? Peter Engman, fysioterapeutti, OMT, FysioStudio Oy

Oppimistavoitteet: Pienryhmässä opitaan kaularangan tavallisimpien vaivojen syitä,
tutkimustapoja ja ohjeiden antamista potilaille

EKG-klinikka.

12:55 Lounasbuffet /Lounassymposium, näyttely

14:00 SESSIO 3 __________________________________________________________

AXELPROBLEMATIK: PERSPEKTIV FÖR KLINIKERN

Robert Björkenheim, specialist i ortopedi och traumatologi, HUS

Klaus Österholm, specialistl. i fysiatri, HUS sisätaudit ja kuntoutus

Annika Kolster, specialistl. i allmän­medicin, Esbo hvc

Daniela Ehrnström, specialist i arbetshälsa, Pihlajalinna Tavastia


Lärandemål: Deltagaren får för­djupad insikt i diagnostisering och behandling av problem i axelleden och lär sig utnyttja olika yrkesgruppers specialkunnande

HARVINAISSAIRAUDET


AJOKYKY

Diabetes, ylipaino ja ajokyky, Satu Vehkavaara, dosentti, HUS

Väsymyksen hallinta ammattiliikenteessä, Mikael Sallinen, prof., Työterveyslaitos


HOITOVAHINGOT

Miten potilasvahingot käsitellään ja kuka saa korvauksia, Maiju Welling, LT, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

Vahinkoklinikka: valikoituja yleislääketieteen potilas­vahinkoja, Potilasvakuutus­keskuksen asiantuntija­lääkärit


TYÖNOHJAUS: BALINT

Marianne Riekki, yleislääketieteen erl, Oulu


KELAN ETUUSLAUSUNNOISTA

B- ja C-lausunnot osana yleislääkärin työtä – sosiaalivakuutuksen työkalupakki, Hanna Elonheimo, asiantuntijalääkäri, Kela

Kelan etuudet ja koronaepidemia-aika, Sofia Maleike-Ruohola, ylilääkäri, Kela


PIENRYHMÄT

Johtuuko se kaularangasta? Peter Engman, fysioterapeutti, OMT, FysioStudio Oy

EKG-klinikka.