Yleislääkäripäivät 28.–29.11.2024

Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

TORSTAI 28.11.

9.00 AVAJAISET, VUODEN YLEISLÄÄKÄRI, KEYNOTE.

***********************************************************
LUENNOT TORSTAI 10.40 – 12.05
***********************************************************

ETÄLÄÄKETIEDE

Digitaaliset vastaanotot perusterveydenhuollossa, Kaisa Kujansivu, yleislääket. erl

Tavoite: Arvioida etälääketieteen mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Best of YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2023: TYÖNOHJAUKSEN TARPEESSA?

Kaverin puolesta kyselen: mitä hyötyä siitä on ja mistä tunnistan, jos sitä tarvitsee? Markku Timonen, yleislääketiet. prof., OY

Kristiina Toivola, työterv. huollon erl, psykoterapeutti, työyhteisö­palvelu työnilo, Pihlajalinna

Tavoite: Pohtia lääkärin oman persoonan merkitystä työssäjaksamisessa sekä
tarkastella sitä ,miten työnohjaus voi auttaa työssäjaksamista sekä
ennaltaehkäistä uupumista.

MITEN HOIDAN LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOT?

Otiitin hoito antibiootilla vai ilman? Marjo Renko, prof., KYS

Bronkiitti vai pneumonia? Katri Backman, LT, KYS

Antibioottiallergia vai ei? Péter Csonka, dos., Terveystalo

Tavoite:

RIPULI JA VATSAKIPU: SUONISTO VAI SUOLISTO?

AAA- hoidon aiheet, Ilkka Uurto, verisuonikirurgian erL ayl, dosentti, Pirha

Suoli-iskemia, Anu Aronen, gastroenterologian erikoislääkäri, LT, Pirha

Pitkittynyt ripuli, Elina Jokinen, gastroenterolog. erl, LT, Pirha

Tavoite: Vatsavaivainen potilas on yleinen näky yleislääkärin vastaanotolla. Onko vika suonistossa vai suolistossa? Session tavoitteena on lisätä osaamista vatsa-aortan aneurysman (AAA) hoidossa, muistuttaa mieliin suoli-iskemian oireet ja diagnosointi sekä oppia pitkittyneen ripulin kriteereistä ja hoidosta.

SÄTEILYSUOJELUA YLEISLÄÄKÄREILLE

Säteilysuojelukoulutukset, säteilyfysiikkaa ja säteily­biologiaa, Jari Heikkinen, ylifyysikko, Etelä-Savon hva

Säteilysuojelu lääketieteelli­sessä altistuksessa, Juho Paltta, radiologi, Etelä-Savon hva

Työntekijän ja väestön säteily­suojelu, Virpi Tunninen, ylifyysikko, Satakunnan hva

Tavoite: Lisätä tietoisuutta säteilystä ja tarjota lakiin perustuvaa säteilysuojakoulutusta.

YLEISLÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEN ESITTELY, KUOPIO

Mitä merkitystä perus­tervey­denhuollon tutkimuksella on? Pekka Mäntyselkä, prof.

Tutkimuskohteena omat poti­laani, miksi tähän lähdin ja mitä se minulle opetti

Kliinisen työn yhdistäminen tutkimukseen

Millainen on yleislääkärin työ­hyvinvointi tutkimuksen valossa? Outi Öhman

Jos yleislääkäri saisi päättää, miten hoidon­jatku­vuutta kehitettäisiin? Ulla Mikkonen, Nina Tusa

Mitä yleislääketieteessä pitäisi tutkia (pien­ryhmä­keskustelu)

Tavoite: Tässä sessiossa Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen tutkijat kertovat kokemuksistaan tutkimustyöstä ja tutkimustulosten hyödyntämisestä perusterveydenhuollon kehittämisessä kliinisessä työssä.

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi


OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.


EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.

12.05 – 13.15 LOUNASBUFFET / LOUNASSYMPOSIUM

*************************************************************
LUENNOT TORSTAI 13.15 – 14.40
*************************************************************

TERVEYDENHUOLLON JOHTAMINEN – OLISIKO PAREMMALLA JOHTAMISELLA KAIKKI PAREMMIN?

Mitä johtaminen on?

Terveydenhuollon johtaminen verrattuna muiden toimialojen johtamiseen

Tietojohtaminen terveyden­huollossa

Henkilöstöjohtaminen hyvin­vointialueella

Talouden johtaminen hyvin­vointialueella

Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa

Tavoite: Osallistuja saa yleiskatsauksen johtamisesta, terveydenhuollon johtamisen erityispiirteistä, tietojohtamisesta, henkilöstön ja talouden johtamisesta hyvinvointialueella sekä hyvinvointialueen vastaavan lääkärin tehtävistä (terveydenhuoltolaki).

Best of YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2023:

HÄPEÄ JA SYYLLISYYS LÄÄKÄRIN TYÖN HAASTEINA

Kasvu-Itsetunto-Ihmisyys (Häpeän synnystä ja olemuksesta), Hannu Säävälä, LT, psykiatri, psyko­analyytikko, OYS psykiatria ja yksityissektori

Mikä altistaa lääkärin häpeälle ja syyllisyydelle?
Päivi Hietanen, syöpätautien dosentti, psykoterapeutti

Tavoite: Lisätä (itse)ymmärrystä siitä, mitä ja miksi meissä tapahtuu, kun häpeä ja syyllisyys aktivoituvat potilastyössä.

PITÄISIKÖ LAITTAA PROTEESI?

Milloin ja millä ehdoilla proteesi lonkkaan? Keijo Mäkelä, prof, ort ylil., TY ja Tyks

Milloin ja millä ehdoilla proteesi polveen? Mikko Rantasalo, ort erl, Orton ja Terveystalo

Olkapään hoito proteesilla, Pirjo Honkanen, oyl, ortop. erl, Coxa

Tavoite: Oppia arvioimaan potilaan tilanne siten, että saa lähetteen protetisointiin oikeaikaisesti.

UNETTOMUUS

Unettomuuden erotusdiagnostiikka, Janne Kanervisto, unilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, Coronaria uniklinikka Tampere, Mehiläinen Hämeenlinna

Lääkkeetön hoito ja unihygienia, Mari-Anne Mahkonen-Moisi, unettomuus­hoitaja, VARHA

Unettomuuden järkevä lääkehoito, Timo Partonen, psyk erl, THL

Tavoite: Osaamisesi unettomuuden syyn mukaiseen hoitoon syvenee, saat uusia työkaluja lääkkeettömään ja lääkkeelliseen hoitoon ja potilasohjaukseen.

SEKSUAALISUUDESTA HÄPEILEMÄTTÄ – Työpaja

Tim Hautala, yle erl, kliininen opettaja, Tampereen yliopisto,

Katja Salminen, yle erl, kliininen opettaja, Tampereen yliopisto

Milja Kanerva, yle el, kliininen opettaja, Tampereen yliopisto

Järjestäjä: Nuoret GP:t Tampere

Best of YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2023:

TYÖNOHJAUKSEN ERI MUODOT

Mitä tarjolla ja miten valita, Marja-Liisa Portaankorva, yleislääketieteen ja psykiatrian al, ylilääkäri, Kymen hyvinvointialue,

Miten hyödyin ja mitä opin itsestäni, kokemukseni työnohjauksesta

Tavoite: Lisätä tietoa erilaisista työnohjausmuodoista sekä saada näkökulmaa siihen, miten työnohjaus voi tukea työn tekemistä

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.

14.40 – 15.15 TAUKO: KAHVI, NÄYTTELY

********************************************************
LUENNOT TORSTAI 15.15 – 16.40
********************************************************

VAIKUTTAVUUSTIETO PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN AJURINA

Kansalliset laaturekisterit ja vertais­­kehittä­minen yleis­lääkärin silmin, Aapo Tahkola, yleisl. erl, vaikuttavuusylil, Keski-Suomen hva ja THL

Laaturekisteritiedon hyö­dyn­täminen perus­terveyden­huollossa – diabeteksen hoito, Ilkka Kunnamo, yleisl. erl, tkl, Keski-Suomen hva

Tehohoitorekisterin avulla huipputuloksiin – mitä voimme oppia? Matti Reinikainen, prof, Itä-Suomen yliopisto ja KYS

Miten tieto muuttuu toiminnaksi omassa organisaatiossa? Paneelikeskustelu

Tavoite: Oppia hyödyntämään kansallista laaturekisteritietoa ammatillisen oppimisen ja palautteen saamisen välineenä, havaita laaturekisterien mahdollisuudet perusterveydenhuollon toiminnan parantamisessa ja terveyshyödyn tuottamisessa potilaille sekä saada eväitä vaikuttavan vertaiskehittämisen käytännön järjestämiseen omalla alueella.

Best of YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2023:

PATTI KAULALLA

Aikuisen kaulapatti vaatii reagointia, Eeva Haapio, KNK erl, TYKS

Lapsen kaulapatti, Anu Haaramo, KNK erl, HUS Korvaklinikka ja Uusi lastensairaala

Sylkirauhasten tavallisimmat sairaudet, tutkiminen ja hoito, Minna Rehell, KNK erl, HUS Korvaklinikka ja Hyvinkään sairaala

Tavoite: Oppia, miten ja kuinka nopeasti yleislääkärin tulee toimia kaulan alueen muutoksissa.

SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Koholla oleva leposyke, Kristian Paavonen, kardiol erl, Terveystalo

Rytmirekisteröintilaitteiden käyttö perusterveydenhuollossa, Tero Penttilä, kardiol erl, Tays Sydänsairaala

Laskimovajaatoiminnan nykyaikainen hoito, Jukka Saarinen, verisuonikir erl, Tays verisuonikeskus

Tavoite: Oppia sydän- ja verisuonitautien tunnistamista ja hoitoa.

TOIMINNALLINEN VAI TODELLINEN?

Kohti yksilöllistä fibromyalgia­hoitoa, Teemu Zetterman, LL, yleislääketiet. erl, BSc, Vantaan ja Keravan Hyvinvointialue, HUS Neurokeskus, Kipuklinikka

Krooninen väsymysoireyhtymä, miten päästä aivosumusta eteenpäin? Markku Sainio, neur erl, ylil., HUS Pitkittyneiden oireiden kuntoutus pkl

Lääketieteellisesti selittämätön oire vai toiminnallinen häiriö? Milloin pitää olla huolissaan? Aleksi Varinen, LT, yleislääketiet. erl, TAU

Tavoite: Pureudumme toiminnallisen oireen diagnostiikan ja hoidon haasteisiin keskittyen, miten voimme parhaiten auttaa potilaitamme, joiden toimintakyky on usein vahvasti heikentynyt.

YLEISLÄÄKÄRIN TIPS & TRICKS

Käytännönläheinen katsaus ongelmakohtiin läpi erikoisalojen tiiviillä tietoisku-tyylillä!

Pj Mikko Karjalainen, yle eval, kliininen opettaja, OY

Tavoite: Mitä et tiedä mutta todennäköisesti haluaisit tietää?

Järjestäjä: Nuoret GP:t Oulu

ERILAISIA TYÖNOHJAUSRYHMIÄ

Työyhteisön työnohjaus

Balint-ryhmätyönohjaus opiskelijoille

Balint-ryhmätyönohjaus terveyskeskuslääkäreille

Esimiestyön työnohjaus

Tavoite: Tutustua erilaisiin työnohjausmuotoihin omakohtaisesti osallistumalla työnohjausryhmään.

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.

ILLANVIETTO KLO 19 ALKAEN

PERJANTAI 29.11.

*******************************************************
LUENNOT PERJANTAI 8.30 – 9.55
*******************************************************

AJANKOHTAISTA SOTILASLÄÄKETIEDETTÄ

Palveluskelpoisuuden vaatimukset muuttumassa, Richard Lundell, hallintoylilääkäri, apulais­johtaja, Kenttälääkinnän palv. yksikkö

Kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien terveydelliset kelpoisuusvaatimukset,
Arto Sainio, kansainvälisen alan ylilääkäri, Sotilaslääketieteen keskus

Nato -jäsenyys muuttaa puolustus­voimien lääkintähuoltoa,
Ilkka Laaksi, ylilääkäri, keskuksen johtaja, Sotilaslääketieteen keskus

Tavoite: Perehdyttää yleislääkäreitä Puolustusvoimien ajantasaiseen palveluskelpoisuutta käsittelevään ohjeistukseen pääpainona NATO ja kansainväliset tehtävät.

TYÖKYVYN TUKEMINEN JA ARVIOINTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

Sote-keskusten lääkärit työkyvyn tukijoina – tarve osaamisen vahvistamiselle, Julia Anttilainen, tutkija, TTL

Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet, ivi Nurminen, kuntoutuslääkäri, Coronaria

Tavoite: Lisätä pth lääkäreiden osaamista työkyvyn tukemisessa.

VAJAALLA MENNÄÄN

Hypofyysin vajaatoiminta, Marianna Viukari, LL, sisätautien ja endokrinologian erl, HUS

Hypotyreoosi, Leena Norvio, LL, sisätautien ja endokrinologian erl, osastonylil., HUS

Testosteronin vajaus, Lassi Nelimarkka, LT, kliininen opettaja, sisätautien ja endokrinologian erl, Turun yliopisto ja Varha

Tavoite: Erikoislääkärit tiivistävät: mitä meidän yleislääkäreiden todella tulee tietää hypofyysin ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta sekä testosteronin korvaushoidosta?

PALLIATIIVINEN HOITO

Ennakoiva hoitosuunnitelma, Kaisa Rajala, LT, geriatrian ja yle el, palliatiivinen erityispätevyys, VAKE

Non-malignin sairauden palliatiivinen hoito, Tytti Hölttä, yleislääketieteen el, VAKE

Kuolevan potilaan ja läheisten psykososiaalinen hoito, Outi Akren, professori, syöpätautien el, Turun yo / HUS palliatiivinen keskus

Tavoite: Oppia tunnistamaan palliatiivisen hoidon tarve, tekemään ennakoiva hoitosuunnitelma ja tukemaan potilasta ja läheisiä.

ITSENSÄ JOHTAMISELLA KOHTI PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ - Työpaja

Nina Tusa, yle erl, koulutus­ylilääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Satu Pihlaja, erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti YET, valmentaja ja psykoterapeutti

Tavoite: Itsensä johtaminen on pieniä valintoja, joita teemme sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii meiltä uuden oppimista ja sopeutumista. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Itsensä johtamisen edellytyksenä on hyvä itsetuntemus. Palautuminen kuormituksesta on edellytys hyvinvoinnille. Kaikki tämä vaatii meiltä hyviä itsensä johtamisen taitoja. Tässä sessiossa pohdit itse ja saat vinkkejä, miten voit kehittää itsejohtamisen taitojasi ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy.

Järjestäjä: Nuoret GP:t Kuopio

MITEN TEKOÄLY MUUTTAA YLEISLÄÄKÄRIN TYÖTÄ?

Johan Sandmark, TKI-johtaja, Länsi-Uudenmaan hva

Tuomas Koskela, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Tavoite: Saada käsitys perusterveydenhuollon etävastaanottojen nykytilasta ja pohtia tämän kehittämisen tarpeista yleislääketieteen ydinarvot ja periaatteen huomioiden.

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.

9.55 – 10.15 TAUKO JA NÄYTTELY

10.15 – 11.15 KEYNOTE-LUENTO, VÄITÖSKIRJAPALKINTO

11.15 – 12.30 LOUNASBUFFET / LOUNASSYMPOSIUM

*********************************************************
LUENNOT PERJANTAI 12.30 – 13.55
*********************************************************

POTILAAN JA LÄÄKÄRIN VAIKUTTAVA YHTEISTYÖ – Työpaja

Marju Teinikivi, VTM, projektitutkija, Hoitava viestintä -hanke, TY

Katariina Seittenranta, LL, projektitutkija, Hoitava viestintä -hanke, TY

Tavoite: Vaikuttavan potilasviestinnän tavoitteena on maksimoida potilaan saavuttama terveyshyöty viestinnän keinoin. Hoito, jota potilas ei tarvitse, ei ole vaikuttava. Vastaanotto, jonka päätteeksi potilas ei sitoudu suunniteltuun hoitoon, ei ole vaikuttava. Siksi yleislääkärin vastaanotolla keskeistä on ottaa selvää potilaalle merkityksellisistä asioista ja auttaa häntä löytämään arkeensa sopivat keinot hoidon toteuttamiseen - siis tehdä yhteistyötä potilaan kanssa. Tässä työpajassa osallistuja tutustuu vaikuttavan potilasviestinnän malleihin ja pääsee kehittämään tapojaan ohjata vastaanottokeskustelua.

MITÄ YLEISLÄÄKÄRIN PITÄÄ TIETÄÄ SEURAAVISTA LÄÄKKEISTÄ?

Epilepsialääkkeet, Leena Kämppi, neur erl, Epilepsia Helsinki - HUS neurokeskus

Parkinsonintaudin lääkkeet, Johanna Eerola-Rautio, neur erl, HUS neurokeskus

Elinsiirtopotilaan lääkehoito, Ilkka Helanterä, nefr erl, os yl HUS vatsakeskus

Tavoite: Päivittää yleislääkärin tiedot lääkehoidoista, joiden toteutuksesta vastaa erikoislääkäri, mutta yleislääkärin pitää tunnistaa lääkkeiden haitat ja yhteisvaikutukset muussa lääkityksessä.

HUOLENA HAASTAVA KÄYTÖS

Haastava käytös kehitysvamma­lääketieteessä, Lumikukka Socada, psykiatrian erl

Haastava käytös geriatriassa

Haastava käytös lastenpsykiatriassa, Päivi Santalahti, lastenpsykiatrian erl

Tavoite:

IRRITATION, INFLAMMATION ELLER INFEKTION? VAD SER VI I ÖRON OCH NÄSA?

Öronproblem 2.0 för allmänläkaren, Lena Hafrén, HUS Huvud- och halscentrum, ÖNH specialist, Linjen för öron-, näs- och halssjukdomar

Näsa och bihålor, Marie Lundberg, ÖNH specialist, Linjen för öron-, näs- och halssjukdomar

Målsättning: Du får fördjupad insikt i vård och status av de ÖNH patienter som sköts på hvc. Vi går igenom aktuella remiteringskriteriet för modern vård i specialsjukvården.

MIKSI KÄYTÄMME AIKAA JA RAHAA HOITOIHIN, JOISTA HARVA HYÖTYY? - TYÖPAJA

Voiko populaatiolle vaikuttava hoito olla yksilölle vähähyötyistä hoitoa?

Aleksi Raudasoja, lääkäri, Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Niko Korpi, yle erl, ylilääkäri, Orimattilan sotekeskus, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Tavoite: Vaikuttava sotekeskus. Mitä ovat vähähyötyiset hoidot? Tavoite on saada ja aktivoida osallistuja pohtimaan hyviä toimintatapoja ja malleja vähähyötyisten hoitojen tunnistamiseen. Kuka ottaa vastuun näiden hoitojen karsimisesta?

Järjestäjä: Nuoret GP:t Helsinki

KEHITTÄJÄYHTEISÖKILPAILUN FINAALI

Vetäjinä Minna Kaila, prof., Duodecim, Veli-Pekka Puurunen, hallintoylilääkäri, Länsi-Uudenmaan hva

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi


OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.


EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.

13.55 – 14.20 TAUKO, KAHVI JA NÄYTTELY

********************************************************
LUENNOT PERJANTAI 14.20 – 15.45
********************************************************

SÄÄSTETÄÄN HALLINNOSTA – MITÄ SE TARKOITTAA?

Mitä on hallinto ja terveydenhuollon hallinto?

Kuinka suuren osuuden hallinto ottaa hyvinvointialueen rahoituksesta?

Terveydenhuolto­järjestelmien eroja hallinnon kustan­nusten suhteen

Törmääkö kliinikko hallinnon seinään tai tefloniin?

Kuinka hyvinvointialueiden aloittaminen on muuttanut Suomen hallintoa?

Kuuluuko etiikka ja priorisointi vain hallintoon?

Tavoite: Säästetään hallinnosta! Usein esitetty väite, jota ei ole avattu sen laajemmin. Osallistuja saa yleistiedot ja ajankohtaisia näkemyksiä terveydenhuollon hallinnosta, sen laajuudesta ja eroista kansainvälisesti sekä kliinikon ja hallinnon suhteesta. Lisäksi osallistuja saa ajantasaista tietoa hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvistä hallinnon muutoksista sekä vastauksia kysymyksiin, kuuluuko etiikka ja priorisointi vain hallintoon.

MONIAMMATILLISUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA – TYÖPAJA

Juha Auvinen, yleislääketieteen erl, professori, Oulun yliopisto

Markku Timonen, yleislääketieteen erl, professori, Oulun yliopisto

Tavoite: Keskustelua seuraavista teemoista: Mikä on ammattiryhmien erityisosaaminen ja miten sitä hyödynnetään potilaan parhaaksi? Miten työaika käytetään pth:n ydintehtävän mukaisesti? Miten saavuttaa omalääkäri/-hoitajatyöparista synergiaetua? Mitkä ovat avaimet hyvinvoivaan, toimivaan ja menestyvään työyhteisöön?

HUOMIOI ENDOKRINOLOGIA HOIDOSSA

Endokrinologiset syyt kohonneeseen verenpaineeseen, Niina Matikainen, os ylil., endokr erl, HUS Endokrinologia

Osteoporoosin hoito, miten, millä lääk­keillä, kuinka pitkään ja kuinka seurataan, Pia Hakanen, endokr erl, TYKS

Miten huomioida hoidossa suolisto­hormonien nälkä- ja kylläisyyssignaalit? Milla Rosengård-Bärlund, endokr erl, HUS Vatsakeskus

Tavoite: Päivittää tiedot endokrinologisten sairauksien syiden diagnostiikasta ja hoidosta.

KIVUN HOIDOSTA YLEISLÄÄKÄREILLE

Fokus lääkityksestä lääkkeettömiin hoitokeinoihin, Tuula Korhonen, ylilääkäri, Raahen kipupoliklinikka, Pohde kuntoutuspalvelut

Kipupotilas ja opioidit: uudet työkalut yleislääkärille lääkityspohdintoihin, Jaakko Ilola, yle erl, Keravan ta, VAKE

Kipupotilaan kohtaaminen, ”haastavat” potilaat, Anita Saariaho, LT, anestesiologian erl, psykoterapeutti YET, Raahen Psyko­terapiapalvelu

Tavoite: Pillerirasia vai kokonaisvaltainen hoito? Tavoitteena koota työkalupakkia kipupotilaan (pitkän tähtäimen) hoitoon, huomioiden kivun biopsykososiaaliset ulottuvuudet.

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN JA YKSILÖLLISTEN HOITOPÄÄTÖSTEN JÄLJILLÄ

Millaisia työkaluja näyttöön perustuva lääketiede antaa yksilöllisten hoito­päätösten tekemiseen? Aleksi Raudasoja, LL, Käypä hoito -toimittaja, Duodecim

Miten luen Cochranen yhteen­vetotaulukoita? Jani Ruotsalainen, MSc, tutkija

Kannattaako potilas ottaa mukaan hoidon hyötyjen ja haittojen punnitsemiseen?

Tavoite: Vaikuttavuusperusteisessa perusterveydenhuollossa yleislääkärit tarvitsevat hoitopäätösten tueksi työkaluja, jotka esittävät tutkitun tiedon helposti ja nopeasti omaksuttavassa muodossa ja joiden avulla lääkäri ja potilas voivat yhdessä vastaanotolla punnita eri etenemisvaihtoehtoja. Näin potilas pääsee osallistumaan omaa terveyttään koskevaan päätöksentekoon ja lääkäri voi varmistua siitä, että hoitopäätös tehdään potilaan arvoista käsin. Tässä sessiossa osallistuja saa tietoa käytössä olevista työkaluista ja pääsee arvioimaan niiden soveltuvuutta käytännön työhön.

NUORISOLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA 2.0

Ohjelman laadinta kesken.

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi


OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.


EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Markku Mäkijärvi, johtajaylil., HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista.