Koulutus

Yleislääkäripäivät ovat vuosittain pääkaupunkiseudulla (marraskuun viimeinen torstai ja perjantai).

Vuoden 2024 Yleislääkäripäivät pidetään Helsingissä, Marina Congress Centerissä 28.-29.11. Koulutus on hybridikoulutus.

Keväisin järjestetään vapaamuotoisempi, nopeatahtinen koulutus. Kevään 2024 koulutus pidetään 8.5.2024.

Aluetoimikunnat ja yhteyslääkärit voivat järjestää paikallisia koulutustapahtumia siinä muodossa kuin ne paikallisesti järjestettyinä aiheellisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi nähdään.

Täydennyskoulutusta järjestettäessä on hyvä hyödyntää lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry:n (Promedico) materiaalia. Suomen yleislääkärit ry on järjestönä sitoutunut Promedicon suosituksiin.