Yleislääkäri-lehti

Yleislääkäri nro 8/2018 ilmestyy 28.11.2018.

Päätoimittaja: Tero Harjuntausta

Toimitussihteeri: Päivi-Maarit Luukkonen

Ilmoitusvastaava: Visa Salojärvi


Toimituskunnan kokoonpano

Yleislääkäri ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti on luettavissa netissä.

Lehti jaetaan kaikille Suomen yleislääkärit ry:n jäsenille, terveyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikoislääkäreille ja vuosina 2011-2015 laillistetuille lääkäreille.

Lehti pyrkii vahvistamaan yleislääkärin ammattitaitoa, identiteettiä ja työn tieteellistä perustaa. Kliinisten artikkeleiden hankinnassa painotetaan yleislääkärin kannalta tärkeitä asioita ja uusien hoitomuotojen seuraamista. Lehdessä julkaistut arvioidut alkuperäistutkimukset ovat erityisvaltionosuuden piirissä ja tieteen osiota kehitetään edelleen tieteellisen toimittajamme, professori Sirkka-Liisa Kivelän, johdolla. Tästä löydät tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet. (tässä Mediakortti).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat lehteemme säännöllisesti, ja puheenjohtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan. Lehdessä raportoidaan tulevista koulutustapahtumista ja haettavissa olevista apurahoista.

Lehden seuraaminen kuuluu yleislääketieteen erikoistumisvaatimuksiin kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa.