Yleislääkäri-lehti

Yleislääkärin numero 4/2021 ilmestyy 27.5.2021.


Toimituskunnan kokoonpano

Yleislääkäri ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti on luettavissa netissä.

Lehti jaetaan kaikille Suomen yleislääkärit ry:n jäsenille, terveyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikoislääkäreille ja vuosina 2016–2020 laillistetuille lääkäreille.

Lehti pyrkii vahvistamaan yleislääkärin ammattitaitoa, identiteettiä ja työn tieteellistä perustaa. Kliinisten artikkeleiden hankinnassa painotetaan yleislääkärin kannalta tärkeitä asioita ja uusien hoitomuotojen seuraamista. Lehdessä julkaistut arvioidut alkuperäistutkimukset ovat erityisvaltionosuuden piirissä ja tieteen osiota kehitetään edelleen tieteellisen toimittajamme, Arja Helin-Salmivaaran, johdolla. Linkissä tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet. (tässä Mediakortti).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat lehteemme säännöllisesti, ja puheenjohtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan. Lehdessä raportoidaan tulevista koulutustapahtumista ja haettavissa olevista apurahoista.

Lehden seuraaminen kuuluu yleislääketieteen erikoistumisvaatimuksiin kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa.