Yleislääkäri-lehti

Yleislääkärin numero 1/2022 ilmestyy 2.2.2022.

Päätoimittaja: Tero Harjuntausta

Tieteellinen päätoimittaja: Arja Helin-Salmivaara

Toimitussihteeri: Päivi-Maarit Luukkonen


ARTIKKELIEN KIRJOITUSOHJEET TÄÄLTÄ

Toimituskunnan kokoonpano


Yleislääkäri ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti on luettavissa netissä.

Lehti jaetaan kaikille Suomen yleislääkärit ry:n jäsenille, terveyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikoislääkäreille ja vuosina 2017–2021 laillistetuille lääkäreille.

Lehti pyrkii vahvistamaan yleislääkärin ammattitaitoa, identiteettiä ja työn tieteellistä perustaa. Kliinisten artikkeleiden hankinnassa painotetaan yleislääkärin kannalta tärkeitä asioita ja uusien hoitomuotojen seuraamista. Lehdessä julkaistut arvioidut alkuperäistutkimukset ovat erityisvaltionosuuden piirissä ja tieteen osiota kehitetään edelleen tieteellisen toimittajamme, Arja Helin-Salmivaaran, johdolla. Linkissä tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet. (tässä Mediakortti).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat lehteemme säännöllisesti, ja puheenjohtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan. Lehdessä raportoidaan tulevista koulutustapahtumista ja haettavissa olevista apurahoista.

Lehden seuraaminen kuuluu yleislääketieteen erikoistumisvaatimuksiin kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa.