Yleislääkäri-lehti

Yleislääkärin numero 4/23 ilmestyy 25.5.2023.

Vastaava päätoimittaja: Tero Harjuntausta

Päätoimittaja: Ilkka Aahos

Tieteellinen päätoimittaja: Arja Helin-Salmivaara

Toimitussihteeri: Päivi-Maarit Luukkonen


ARTIKKELIEN KIRJOITUSOHJEET TÄÄLTÄ

Toimituskunnan kokoonpano


Yleislääkäri ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti on luettavissa netissä.

Lehden kliinisiä juttuja voit etsiä myös Terveysportin Lääkärin tietokannasta.

Lehti jaetaan kaikille Suomen yleislääkärit ry:n jäsenille, terveyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikoislääkäreille ja vuosina 2018–2022 laillistetuille lääkäreille.

Lehti pyrkii vahvistamaan yleislääkärin ammattitaitoa, identiteettiä ja työn tieteellistä perustaa. Kliinisten artikkelien hankinnassa painotetaan yleislääkärin kannalta tärkeitä asioita ja uusien hoitomuotojen seuraamista. Lehdessä julkaistut arvioidut alkuperäistutkimukset ovat erityisvaltionosuuden piirissä ja tieteen osiota kehitetään edelleen tieteellisen toimittajamme, Arja Helin-Salmivaaran, johdolla. Tieteen osiosta löytyvät myös tieteellisten artikkelien kirjoitusohjeet. (Lehden Mediakortti).

Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat lehteemme säännöllisesti, ja puheenjohtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan. Lehdessä raportoidaan tulevista koulutustapahtumista ja haettavissa olevista apurahoista.

Lehden seuraaminen kuuluu yleislääketieteen erikoistumisvaatimuksiin kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa.