Linkit

Lääkäriliiton tietopalveluyhtiö FIMNET (jolta Suomen yleislääkärit ry palvelut ostaa) tarjoaa kauttaan lääketieteellisten tietolähteiden linkkejä sekä muuta kotimaan lääketieteellistä tietoa (esim. lääketieteelliset seurat ja yhdistykset).

Ohessa muutama sen lisäykseksi ja pikavalinnaksi.

Duodecim

Folkhälsan

Koulutuskalenteri

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Suomen Lääkäriliitto

Nuorten lääkärien yhdistys (NLY)

Sairas lapsi

Suomen erikoislääkäriyhdistys (SELY)

Suomen yleislääketieteen yhdistys

Tartuntatautirekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveysportti

Työterveyslaitos