Linkit

Lääkäriliiton tietopalveluyhtiö FIMNET (jolta Suomen yleislääkärit ry:kin palvelut ostaa) tarjoaa kauttaan lääketieteellisten tietolähteiden linkkejä sekä muuta kotimaan lääketieteellistä tietoa (esim. lääketieteelliset seurat ja yhdistykset).

Ohessa muutama sen lisäykseksi ja pikavalinnaksi.

Duodecim

Folkhälsan

Koulutuskalenteri

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Suomen Lääkäriliitto

Nuorten lääkärien yhdistys (NLY)

Sairas lapsi

Suomen erikoislääkäriyhdistys (SELY)

Suomen yleislääketieteen yhdistys

Tartuntatautirekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveysportti

Työterveyslaitos