GPF valvoo yleislääkärin etuja

Neuvottelutulos syksyllä 2013 oli perusterveydenhuollon kannalta pettymys. Jatkossa haasteelliseksi muodostuu virkaehtosopimuksessa sovittujen työryhmien työskentely. On ilmeistä, että Kuntatyönantajalla on halu yhtenäistää tämän hetkisiä monimuotoisia paikallisia sopimuksia ja päästä yksinkertaisempiin palkkausmalleihin. Tähän työryhmään yhdistyksemme on syytä saada riittävä edustus. Asia ratkeaa syksyyn mennessä Lääkäriliiton hallituksessa.

Toinen yhdistyksemme jäsenten kannalta tärkeä työryhmä on erikoislääkärien palkkausta käsittelevä työryhmä. Varsin suuri osa perusterveydenhuollossa toimivista lääkäreistä on jo nyt yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja heidän määränsä lisääntyy tulevaisuudessa. Lisäksi perusterveydenhuollon hallinnollisissa viroissa toimivien lääkärien palkkauksesta on jatkossa pidettävä parempaa huolta, jotta hallinnolliset virat säilyisivät edelleen lääkäreitä kiinnostavina. Tähänkin työryhmään yhdistyksemme on saatava riittävä edustus.

Jäsenistölle tehdään palkkausta koskeva kysely. Edunvalvonnassa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään palkkaedunvalvonnasta. Tärkeätä on, että yksittäinen lääkäri voi vaikuttaa työnsä sisältöön, hyödyntää erityisosaamistaan ja osallistua työyhtei­sön­sä kehittämiseen. Perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin palkan tulee määräytyä koulutuksen, kokemuksen, tehdyn työmäärän ja työn vaativuuden perusteella.

Edunvalvonnallisesti ongelma on myös sote-uudistus, jonka tilanne on edelleen varsin sekava. Sote-uudistus ei ole pelkästään terveyspolitiikkaa, vaan tehtävät ratkaisut tulevat vaikuttamaan varsin merkittävästi terveydenhuollon organisaatioiden muuttuessa myös edunvalvontaan (kuten palkkaharmonisaatio, työsuhdeturva, matkakorvaukset). 

Siksi on tärkeätä, että yhdistyksemme ottaa jatkossakin aktiivisesti kantaa myös sote-uudistukseen. 

Tavoitteet

Virkaehtosopimuksen toimenpidepalkkiot