Miten apurahoja on jaettu

Vuoden 2023 apurahan saivat Satu-Maarit Björkstedt (Ensisynnyttäjä-äidin psykiatrisen sairastavuuden, psyykelääkkeiden käytön ja sosioekonomisen aseman vaikutukset raskauden kulkuun sekä syntyvän lapsen terveyteen), Soila Karreinen (Muutosten keskellä – resilienssin rakentaminen osana perusterveydenhuollon keskijohdon työtä), Emmi Lautamatti (Hoidon jatkuvuus pitkäaikaissairaiden hoidossa Suomessa), Paula Markkanen (Työnhallinta perusterveydenhuollon lääkäreillä), Katri Salokangas (Matkalla yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajaksi) ja Nina Tusa (Patients with chronic cardiovascular diseases and diabetes in primary health care: self-care activity, health-related quality of life and effect of participatory care plan a randomized controlled trial).

Vuonna 2022 apurahaa saivat Soila Karreinen (Muutosten keskellä – resilienssin rakentaminen osana perusterveydenhuollon keskijohdon työtä), Riikka Riihimies (Suuntima-palvelun käytettävyys, luotettavuus ja toistettavuus sekä asiakkuuksien kuvaus perusterveydenhuollossa diabetesta sairastavilla potilailla), Jenni Virtanen (Painonhalinta, ravitsemus ja työhyvinvointi suomalaisessa naisväestössä), Timo Carpén (Varhainen pienimolekulaarisen hepariinin käyttö tromboembolian profylaksiana avohoidon Covid 19 -potilailla -rekisteritutkimus), Hanni Rönnlund (Lasten ja heidän vanhempiensa uni), Jaana Takala (Aikuisiällä todetun astman seuranta perusterveydenhuollossa: toteutuuko seuranta hoitosuositusten mukaisesti?) ja Heidi Varis (Lapsuuden perherakenteen vaikutus jälkeläisen hyvinvointiin, psykososiaaliseen ja somaattiseen terveyteen aikuisiällä).

Vuonna 2021 Emmi Lautamatti sai jatkoa vuoden 2020 apurahalleen. Lautamatti tutkii hoidon jatkuvuutta pitkäaikaissairaiden hoidossa Suomessa. Jatkoa apurahalleen sai myös Verneri Hannula (Kliinisen työn ohessa tapahtuva opiskelijoiden ohjaus – kyselytutkimus ohjauksen laadusta ja kehityskohteista). Kolmas apurahan saaja on Riikka Riihimies (Suuntima-palvelun käytettävyys, luotettavuus ja toistettavuus sekä asiakkuuksien kuvaus perusterveydenhuollossa diabetesta sairastavilla potilailla).

Vuonna 2020 tutkimusapurahaa saivat Emmi Lautamatti Tampereelta (Hoidon jatkuvuus pitkäaikaissairaiden hoidossa Suomessa), Verneri Hannula Tam­pereelta (Kliinisen työn ohes­sa tapahtu­va opiskelijoiden ohjaus – kyselytutki­mus ohjauksen laadusta ja kehitys­kohteista), Merja Laine Turusta (Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset) sekä Heidi Varis Ro­vaniemeltä (Lapsuuden perherakenteen vai­kutus jälkeläisen hyvinvointiin, psykososiaaliseen ja somaattiseen terveyteen aikuisiällä).

Vuonna 2019 apurahaa saivat LL, terveyskeskuslääkäri Pauli Lamppu (FINPAL - Miten turvata hyvä elämän loppuvaiheen hoito pitkäaikaishoidon asukkaille?) ja kliininen opettaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Nina Tusa (Osallistavan hoitosuunnitelman vaikuttavuus tutkimus OSUVAT).

Vuonna 2018 apurahaa saivat LL Kirsi Nikander Helsingin yliopistosta ("Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?") ja yleislääketieteen erikoislääkäri Riikka Riihimies Valkeakosken sotesta ("Suuntimapalvelun käytettävyys, luotettavuus ja toistettavuus sekä asiakkuuksien kuvaus perusterveydenhuollossa diabetesta sairastavilla potilailla")

Vuonna 2017 tutkimusapurahan sai yleislääketieteen erikoislääkäri Suvi Vainiomäki Turusta. Suvin väitöskirjan aihe on "Potilastietojärjestelmät yleislääkärin työn välineenä".

Vuonna 2016 tutkimusapurahaa sai LL, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Markku Lehikoinen Helsingin terveyskeskuksesta. Markun väitöstutkimuksen aihe on "Alueelliset terveyserot Helsingissä - väestön sosioekonomisesta asemasta palvelujärjestelmän katvealueille".

Vuonna 2015 tutkimusapurahan sai LL, tutkija Veera Veromaa Turusta tutkimukselleen ideaalisesta kardiovaskulaarisesta terveydestä suomalaisessa väestössä. Lisäksi tutkimusapurahaa sai yleislääketieteen erikoislääkäri Martina Torppa Helsingistä. Hän käsittelee väitöskirjassaan lääkärien työnohjausta.

Vuonna 2014 tutkimusapuraha myönnettiin LL, terveyskeskuslääkäri Maria Hagnäsille Rovaniemeltä. Hagnäsin väitöstutkimuksen aihe on "Fyysisen aktiivisuuden ja raskaudenaikaisten tekijöiden yhteys metaboliseen oireyhtymään varusmiespalvelusaikana".

Vuonna 2013 tutkimusapurahan sai LL Marjut Frantsi-Lankia väitöstutkimustaan varten. Tutkimuksen aihe on "Suunnitelmallisen ja monialaisen kouluterveydenhuollon toiminnan vaikutukset oppilaiden hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin".

Vuonna 2012 tutkimusapurahaa jaettiin LL Satu Jokelaisen väitöstutkimusta varten, aiheena: "Saarijärven koululaisten hyvinvointi 2012–2016 -tutkimus". Tutkimusapurahaa sai myös yleislääketieteen erikoislääkäri Raimo Puustinen, joka on tutkinut eri maiden kokemuksia perusterveydenhuollon järjestämisestä, suunnitelmissaan laajentaa artikkelit myöhemmässä vaiheessa kirjaksi.

Vuoden 2011 tutkimusapuraha myönnettiin LL, osastonlääkäri Anni Karppilalle. Karppilan tutkimusaihe on "Kemiallinen rajoittaminen ikääntyneiden hoidossa".

Vuonna 2010 tutkimusapurahaa ei jaettu.

Vuonna 2009 tutkimusapurahan sai yleislääketieteen erikoislääkäri Esti Laaksonen.

Vuonna 2008 tutkimusapurahan sai LL, tk-lääkäri Noora Seilo.