Visio, missio ja arvot

Hallituksen suunnittelukokouksessa 31.3.2017 päivitettiin yhdistyksen toimintaa ohjaamaan visiomme, missiomme ja arvomme seuraavasti:

Visio:

Yleislääkärit muodostavat terveydenhuollon perustan. Perusterveydenhuollossa työskentelee arvostettu, työssään viihtyvä, osaava ja potilaidensa sekä väestön parhaaksi toimiva yleislääkäri, jolla on hyvät edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

Missio:

Suomen yleislääkärit ry on vahva terveyspoliittinen vaikuttaja, joka huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, ammattitaidon kehittämisestä ja parhaista toimintaedellytyksistä.

Arvot:

1. Eettisyys

Yleislääkäri kunnioittaa elämää, pyrkii kärsimysten lievittämiseen ja toimii siten, että potilas voi luottaa yleislääkärinsä puolueettomuuteen. Vaikeissakin tilanteissa yleislääkäri toimii potilaansa parhaaksi.

2. Ammatillisuus

Yleislääkäri kohtelee potilaitaan kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Hän huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja ottaa potilaita hoitaessaan huomioon lääketieteessä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset.

3. Vaikuttavuus

Yleislääkäri valitsee potilaalleen lääketieteellisesti vaikuttavan ja sopivan hoitomuodon yhteisymmärrykseen pyrkien. Yleislääkäri vaikuttaa väestön terveydentilaan huolehtimalla terveyden edistämisestä ja sairauksien ennaltaehkäisystä.

4. Kollegiaalisuus

Yleislääkäri suhtautuu kunnioittavasti kollegoihinsa ja on valmis antamaan pyydettäessä neuvoja ja opastusta. Hän osallistuu nuorempien lääkäreiden kouluttamiseen ja huolehtii omalta osaltaan työpaikkansa avoimesta sekä toista kunnioittavasta ilmapiiristä. Kollegiaalisuus ei estä häntä puuttumasta potilasta vaarantaviin hoitomuotoihin tai havaitsemiinsa laiminlyönteihin. Yleislääkäri ei arvostele kollegoitaan hankkiakseen taloudellista tai muuta hyötyä.

5. Yleislääkärin arvostus

Yleislääkäri on potilaan ja yhteisön arvostama asiantuntija, joka toimii potilaan ja väestön parhaaksi terveyttä edistäen ja sairauksia hoitaen.