Jäsenhakulomake

Haluan liittyä Suomen yleislääkärit ry:n jäseneksi.
Jag önskar ansluta mig som medlem i Allmänläkare i Finland rf

Nimi/Namn*
Sosiaaliturvatunnus /Personbeteckning*
Osoite/Adress*
Työpaikka/Arbetsplats*
Sähköpostiosoite

GPF-jäsenyys edellyttää jäsenyyttä Suomen Lääkäriliitossa.
Att vara medlem i GPF, krävs det att du är också medlem i Läkarförbundet.

*Olen Lääkäriliiton jäsen/ Jag är medlem i Läkarförbundet