Yhdessä paremmaksi

Siirrettyjen kuntavaalien lisäksi tänä vuonna pidetään Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit. Ne vaalit eivät siirry. Yhdistyksen aktiivijäsenet ovat saattaneet jo lähestyäkin sinua?

Toivottavasti olet suostunut ehdokkaaksi tai ainakin suositellut jota­kuta teh­tävään mielestäsi sopivaa kollegaa ehdolle. Tar­vitsemme kattavan ehdokaslistan. Rohkaisen asettumaan ehdolle. Viime vaaleissa laaja ja kattava lista auttoi hyvään vaalitulokseen. Jospa saisimme 100-vuotiaan yhdistyksemme kunniaksi tällä kertaa 100 ehdokasta?

Yleislääkäreillä on monenlaista työnkuvaa, ja yleislääkäreitä edustavat niin nuoret, keski-ikäiset kuin vanhemmatkin kollegat. Myös työnantajissa näkyy koko kirjo: julkinen on suurin, mutta yleislääkäreitä on töissä myös säätiöiden palveluksessa, ammatinharjoittajina, kliinisinä opettajina, ulkoistetuilla terveysasemilla sekä tutkijoina. Myös perusterveydenhuollossa toimivat luottamusmiehet olisivat erinomaisia ehdokkaita valtuuskuntaan. Olisi hienoa saada monipuolinen ja maantieteellisesti kattava valtuuskuntaryhmä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Lääkäriliitto on sen jäsenet. Jäsenten aktiivisuudesta on kiinni se, kuinka hyvin liitto meitä jäseniä palvelee, ja mil­lai­sia kannanottoja Mäkelänkadulta julkisuuteen tulee. Lau­suntoja pyydetään liitosta useammin kuin pienemmiltä järjestöiltä, ja liitto tekee aktiivista edunvalvontaa suorilla suhteillaan eri viranomaisiin ja tahoihin. Näiden tapaamisten viestiä mietitään yhdessä jaoksissa, työryhmissä ja hallituksessa. Isoihin kysymyksiin, kuten eutanasiaan, ottaa kantaa valtuuskunta.

Myös soteuudistuksen asiat aktivoitunevat piakkoin, hoitotakuusta päätettäneen syksyllä, ja kaikkia jäseniä kiinnostavat yleensä liiton talousasioista ainakin jäsenmaksut.
Lääkäriliiton valtuuskunta on liiton korkein päättävä elin. Se nimeää liiton hallituksen ja päättää toimiston henkilö­kun­nas­ta, joka sitten työkseen pitää huolta edunvalvonnastamme sen laajassa merkityksessä. Ammattiyhdistyksen ydinosaamista on luottamusmiestyö, luottamusmiesten kouluttaminen ja tukeminen heidän työssään. Liiton neuvottelijat osallistuvat jatkuvaan virkaehtosopimusneuvotteluun edustaen mielipiteillään koko lääkärikuntaa.

Tämän perinteisen virkaehtosopimusten kautta tapahtuvan edunvalvonnan lisäksi neuvottelijat ovat aktiivisesti mukana yksityispuolen talokohtaisten sopimusten teossa ja monessa muussa tärkeässä asiassa. Valtuuskunnan rooli on hyväksyä heidän neuvottelemansa virkaehtosopimus aina kauden vaihtuessa.

Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita, joissa yleislääkärien on hyvä olla mukana. Se, kuinka moni yleislääkäri edustaa meitä valtuuskunnan ja hallituksen kautta, riippuu täysin teistä kaikista. Teidän asettumisestanne ehdolle, teidän äänestysinnokkuudestanne! Valtuuskunnassa on 60 paikkaa ja kuutta paikkaa vastaa yksi hallituspaikka. Toivottavasti yhdessä onnistumme näissä vaaleissa yhtä hyvin ja paremminkin kuin viimeksi, jolloin saavutimme 11 paikkaa.

Ole rohkeasti yhteydessä: yleislaakarit@fimnet.fi -osoit­teeseen voi laittaa postia!

Tehkäämme yhdessä uudestaan hyvä ja vielä parempi vaa­li­tulos kuin kolme vuotta sitten. Ei anneta nukkuvien puo­lueen olla suurin näissä vaaleissa. Jokainen ääni lasketaan!

Yhteydenottojanne odottaen

Jaana Puhakka