Onnistunut laadunmittaus luo perustan hoitojärjestelmien kehittämiselle

Share |
01.09.2017

Suomen yleislääkärijärjestöjen kannanotto 6.9.2017 (Suomen yleislääketieteen yhdistys ry ja Suomen yleislääkärit GPF ry)

Yleislääkärijärjestöt pitävät hyvänä terveydenhuollon laadun arvioinnin lähtökohtana Lääkäriliiton laatuneuvoston ehdotusta käyttää perustana Institute of Medicinen kuutta laadun ulottuvuutta: 1) kustannus-vaikuttavuus, 2) tehokkuus, 3) turvallisuus, 4) potilaskeskeisyys, 5) oikea-aikaisuus ja 6) oikeudenmukaisuus.

Järjestöt haluavat korostaa tämän listan tärkeitä ulottuvuuksia: hoidon jatkuvuutta, pitkäaikaisten sairauksien hoidon laadun seurantaa sekä ylidiagnostiikan ja –hoidon tunnistamista. Esimerkiksi hoidon jatkuvuus on viime vuosina kärsinyt: Suomessa on todettu saman lääkärin vastaanotolla asioivien osuuden vähentyneen 92 %:sta 30 %:iin 2000-luvulla.

Nordic Federation of General practice (NFGP) esittää tuoreessa kannanotossaan, että olisi luotava indikaattoreita myös ylidiagnostiikan ja ylihoidon tunnistamiseen ja otettava ne huomioon valtakunnallisessa ohjauksessa. Turhat tutkimukset, hoidot ja seurannat aiheuttavat haittaa paitsi tutkittaville, myös terveydenhuollon kokonaiskustannusten nousua ja alidiagnostiikan riskiä toisaalla.

Yleislääkärijärjestöt näkevät laadun mittaamisen tärkeänä ja tervetulleena, mutta mittareita ei tulisi ottaa käyttöön hätiköiden. Yleislääkärijärjestöjen mukanaolo laatuindikaattoreiden määrittelyssä on tärkeää, jotta tuloksiin voidaan luottaa.

 

Lue koko kannanotto tästä

22.10.2018Yleislääkäripäivien tieteelliset esitykset
19.09.2018Lehden uusimmat kolumnit
24.05.2018Yleislääketieteen toimijat: Hoidon jatkuvuus varmistettava uusissa sote-rakenteissa
26.03.2018GPF:n lausunto rajatusta lääkkeenmääräämisestä
19.03.2018Lääkärien virkaehtosopimus 2018-2019
05.02.2018GPF:n lausunto valinnanvapauslain luonnoksesta
01.09.2017Onnistunut laadunmittaus luo perustan hoitojärjestelmien kehittämiselle
21.03.2016Vuosikokous 13.5.2016
18.03.2016Ilmoittaudu kevätkoulutuspäivään 13.5.!
23.11.2015Yleislääkäripäivät 2015

Siirry arkistoon »