Yleislääketieteen toimijat: Hoidon jatkuvuus varmistettava uusissa sote-rakenteissa

24.05.2018

Yleislääketieteen toimijoiden kannanotto 

Hoitosuhteen jatkuvuus varmistettava uusissa sote-rakenteissa

Hoidon jatkuvuus on keskeinen terveydenhuollon laatuun, tehokkuuteen, kustannuksiin ja väestön terveyteen myönteisesti vaikuttava tekijä. Jatkuvuuden kulmakiviä ovat pitkäaikainen hoitosuhde, hoidon sujuvuus ja hyvä tiedonkulku. Perusterveydenhuollossa saman lääkärin kanssa asioineiden osuus on pudonnut merkittävästi viime vuosikymmenenä. Esimerkiksi Oulussa hoidon jatkuvuus lääkärivastaanotolla väheni 90:stä 30 %:iin vuosina 1999 – 2012. Perusterveydenhuollon yleislääkärit ovat hoidon jatkuvuuden kannalta tärkeässä roolissa. Voimavaroja suunnataan kuitenkin yhä enemmän erikoissairaanhoitoon.

Pysyvät hoitosuhteet lisäisivät väestön terveyttä
Laaja joukko suomalaisia yleislääketieteen toimijoita* lääkäriyhdistyksissä, perusterveydenhuollon yksiköissä ja yliopistoissa kantaa huolta nykykehityksestä. He haluavat kiinnittää huomiota siihen, että sote-uudistuksessa hoidon jatkuvuus varmistetaan riittävillä ja osaavilla yleislääkäripalveluilla sen sijaan, että hoito pirstaloituu irrallisiin, erikoistuneisiin yksiköihin.

- Mitä vaikeampia ja pitkäaikaisempia terveysongelmia hoidetaan, tai mitä iäkkäämpi potilas on, sitä enemmän hoidon jatkuvuudella tiedetään saavutettavan terveyshyötyjä. Tutkimukset osoittavat pysyvän hoitosuhteen hyödyt sekä paremman hoitotuloksen että yhteiskunnan voimavarojen kannalta, tiivistää ylilääkäri Risto Raivio Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä.

Hoidon jatkuvuus tarvitaan terveydenhuollon laatumittariksi 
Jatkuvan hoitosuhteen tiedetään kannustavan potilaita ottamaan myös itse vastuuta terveydestään sitoutumalla hoitoon, ennaltaehkäisyyn sekä terveydenhuollon ammattilaisten antamiin ohjeisiin. Pysyvä hoitosuhde vähentää kustannuksia esimerkiksi lääkkeiden käytössä, diagnostisissa tutkimuksissa, ensihoidossa ja potilaiden sairaalahoitoon lähettämisessä.    

Jatkuvuuden arviointi tulisikin olla keskeinen terveydenhuollon laadun arvioinnin mittari ja kansallinen tavoite. Hoidon jatkuvuutta voidaan tutkia arvioimalla vastaanottokäyntiä, potilaan hoitoon liittyvää tiedonkulkua, vuorovaikutussuhteita potilaiden ja hoitoon osallistuvien ammattilaisten välillä sekä arvioimalla palveluiden toteutusta.

- Jotta väestön parempi terveys ja terveyspalveluiden kustannusten säästötavoitteet voidaan saavuttaa, tulisi kehitys kääntää hoidon jatkuvuuden osalta nykykehityksestä päinvastaiseen suuntaan. Yleislääkäri on erikoistunut hoitamaan ihmistä kokonaisuutena. Tätä osaamista ja voimavaraa tulee vahvistaa perusterveydenhuollossa, toteaa professori emerita Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Oulun yliopistosta.  

Jatkuvan hoitosuhteen hyötyjä

  • Lisää potilaiden kokemaa tyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista hoitoon.
  • Parantaa hoidon tuloksia.
  • Lisää potilaan hoitomyöntyvyyttä.
  • Parantaa lääkärin diagnostisia taitoja.
  • Auttaa välttämään turhia lääketieteellisiä toimenpiteitä ja tutkimuksia.
  • Vähentää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia

Lisätiedot ja materiaalit: www.hoidonjatkuvuus.fi

TOIMIJAT

27.05.2021Lehden uusimmat kolumnit
23.06.2021Toivomus lääkelistasta 2
23.06.2021Toivomus lääkelistasta 1
07.05.2021Kehittäjäyhteisökilpailu on täällä taas!
17.03.2021Yhdistyksen vuosikokous 28.5.
07.01.2021Lääkärijärjestöt: Ilmastokriisi on terveyskriisi, joka koskee myös suomalaisia
08.12.2020Ministeri Kiurun puhe Yleislääkäripäivillä
07.12.2020Puheenjohtaja Jaana Puhakan puhe Yleislääkäripäivillä
29.09.2020Yleislääkäripäivien ilmoittautuminen on alkanut
26.09.2020GPF 100 vuotta tänään!

Siirry arkistoon »