Virkaehtosopimuksen toimenpidepalkkiojärjestelmä

Paikallisesti voidaan, ja tuleekin sopia toimenpideluettelon soveltamisesta. Tämä tarkastelu on syytä tehdä vuosittain.

Paikallisesti voidaan sopia myös sellaisista uusista toimenpiteistä, joita ei virkaehtosopimukseen muutoin kuulu. Näistä uusista toimenpiteistä tulee laatia paikallinen virkaehtosopimus.

Lääkärisopimuksen terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo

Lääkärisopimuksen yleisohjeet terveyskeskusten toimenpiteiden kirjaamisesta.