Jäsenhakulomake

Haluan liittyä Suomen yleislääkärit ry:n jäseneksi.Jag önskar ansluta mig som medlem i Allmänläkare i Finland rf

Nimi/Namn*
Henkilötunnus*
Osoite/Adress*
Työpaikka/Arbetsplats*
Sähköpostiosoite

GPF-jäsenyys edellyttää jäsenyyttä Suomen Lääkäriliitossa.Att vara medlem i GPF, krävs det att du är också medlem i Läkarförbundet.

*Olen Lääkäriliiton jäsen/Jag är medlem i Läkarförbundet