Kysely: Miten sisäilmateemat näyttäytyvät työssäsi terveydenhuollon ammattilaisena?

09.10.2023

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, 

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry toteuttaa kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018–2028). Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä sisäilmasta oireilevan potilaan hoidon ja tuen teemoihin liittyen sekä kuvata näissä teemoissa tapahtunutta muutosta. Kyselyyn vastataan anonyymisti eikä kyselyn vastauksia voida yksilöidä. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä lääkäreille ja hoitotyön ammattilaisille. 

Valitkaa vastausvaihtoehdoista sopivin/sopivimmat tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. Tähdellä merkityt kysymykset edellyttävät vastaamista. Kesken jääneen kyselyn tiedot eivät tallennu eikä vastaamista voi jatkaa myöhemmin. 

Vastauksenne on meille tärkeä. Vastaamalla autatte meitä arvioimaan nykytilannetta. Vastaathan kyselyyn tiistaihin 31.10.2023 mennessä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia aikaa. 

Kyselyyn pääsette vastaamaan tämän linkin kautta

Kaikki kyselyssä kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksista kirjoitetaan raportti, josta yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018–2028). 

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman (2018–2028) tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä. 

yhteyshenkilö kyselyyn liittyvissä asioissa: 

Heli Granlund, Filha ry 

heli.granlund@filha.fi

25.10.2023Lehden uusimmat kolumnit
09.10.2023Kysely: Miten sisäilmateemat näyttäytyvät työssäsi terveydenhuollon ammattilaisena?
22.09.2023Epilepsian hoitopolku -kysely
07.09.2023Tutkimus yleislääkärin työoloista ja työhyvinvoinnista
16.06.2023Kyselytutkimus laillistetuille lääkäreille
15.06.2023Tunnetko jo LL-kassan?
28.03.2023UEMO Statement - How to recruit and retain young doctors in general practice/family medicine
25.03.2023UEMO Statement on the adoption of the Bucharest declaration
05.09.2022Omalääkäri 2.0 -selvitys
04.08.2022SuomiAreena 13.7.: Terveyden edistäminen 2020-luvulla

Siirry arkistoon »