Yleislääkäripäivien 2023 luentomateriaalit

Luentomateriaalit on julkaistu, mikäli siihen on saatu luennoitsijan lupa.

Suunnitelmallista hoitoa hyvinvointi­alueella - esimerkkinä Pirkanmaa

Hoidon suunnitelmallisuus Pirkanmaan hyvinvointialueella, Sari Mäkinen , yle erl, vastaanottotoiminnan toimialuejohtaja

Näin toimii terveys- ja hoitosuunnitelma HoitERA-työkalun avulla, Riku Metsälä terveydenhuollon eval, hankepäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskushanke

Työkalun käyttöönotto yleislääkärin silmin, Sohvi Mäntykoski, yle erl, ayl ja Elina Tolvanen, LT, yle erl, ayl

Q&A

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on Pirkanmaan hyvinvointialueella käyttöön otetun toimintamallin pohjalta tarkastella sitä, miten perus- ja erityistason palvelujen yhteentoimivuutta ja hoidon jatkuvuutta voidaan hyvinvointialueella edistää ja miten tämä näkyy yleislääkärin työssä.
BEST OF YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2022: Puettava terveysteknologia – koko kansan motivaattori?

Koko kansan motivaattori? Hannu Kinnunen, FT, kehitysjohtaja, Innovation Oy

Kardiologin ajatuksia puettavasta terveysteknologiasta, Pirjo Mustonen, LT, kardiologian erl, kehittämisjohtaja, TYKS

Puhtia preventioon

Dyslipidemian moderni diagnostiikka ja hoito, Marit Graner, sisätautien ja kardiologian erl, kliininen opettaja, HUS

Milloin preventiivinen hoito olisi hyvä aloittaa? Robert Bergholm, sisätautien erl, Pihlajalinna

Sekundaariprevention haasteet, Anna-Mari Hekkala, sisätautien ja kardiologian erl, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry

Tavoite: Luennolla päivitetään tiedot valtimotaudin primaari- ja sekundaaripreventiosta.

Tutkimuksen kriittinen arviointi

Miksi tutkimuksia tulee arvioida, Jorma Komulainen, KH-päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Interventiotutkimukset, Raija Sipilä, KH-toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Järjestelmälliset katsaukset, Jorma Komulainen

Yleislääkäri KH-suositusten tekijänä ja lausujana, Raija Sipilä

Tavoite: Oppia tutkimustiedon kriittisen arvioinnin peruskäsitteet ja tietää, mitä näkökulmia arvioinnissa otetaan huomioon.

Työnohjaus

Työnohjauksen tarpeessa?

Kaverin puolesta kyselen: mitä hyötyä siitä on ja mistä tunnistan, jos sitä tarvitsee?

Markku Timonen, yleislääketieteen prof., OY

Kristiina Toivola, työterveyshuollon erl, psyko­terapeutti, työyhteisö­palvelu työnilo, Pihlajalinna

Tavoite: Pohtia lääkärin oman persoonan merkitystä työssäjaksamisessa sekä tarkastella sitä, miten työnohjaus voi auttaa työssäjaksamista sekä ennaltaehkäistä uupumista.

Miksi, mitä, miten – minäkin?

Miksi yleislääketieteellistä tutkimusta? Päivi Korhonen, prof., TY

Tutkimuskysymykset Turun yleislääketieteessä

Mitä kannattaisi tutkia, miten alkuun?

Mitä tutkimuksen tekeminen käytännössä on?

Elina Bergman, kliininen opettaja, TY, Ansa Rantanen, kliininen opettaja, TY, Pieta Sundqvist, kliininen opettaja, TY, Mikael Ekblad, kliininen opettaja, TY

Tavoite: Esitellä TY yleislääketiet. tutkimusta ja kannustaa uusia lääkäreitä mukaan tutkimusyhteisöön.

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Pekka Raatikainen, ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus,

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista

Onko sairain potilas verhon takana?

Palvelujärjestelmän näkökulma: Perustervydenhuolto

Palvelujärjstelmän näkökulma: suun terveydenhuolto

STM:n näkökulma: suun terveydenhuolto

STM:n ja näkökulma: perusterveydenhuolto

Keskustelu

Pj Vesa Jormanainen, Terveydenhuoltolääkärit ry

Tavoite: Tarjotaan osallistujille rautalankamalli kiireettömän hoitotakuun kiristämisestä 1.9.2023 alkaen; mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä lainsäädännön valmisteluun osallistuneille substanssin asiantuntijoille sekä palvelujärjestelmän asiantuntijoille.

BEST OF YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2022: Oikeuslääketiede

Kuolemansyyn selvittäminen ja lääkärin tehtävät pahoinpitelytilanteissa, Antti Sajantila, LT, oikeuslääketieteen prof., HY

Ryggen krånglar

Fokus på funktionsförmåga och arbetsförmåga

Klaus Österholm, fysiater, HUS

Rea Lagerstedt, specialist i arbetshälsovård, klinisk lärare, HU

John Sundberg, fysioterapeut, Västra Nylands välfärdsområde

Målsättning: Att stärka multiprofesionellt samarbete i vård och rehabilitering av ryggpatienter med fokus på upprätthållande av arbetsförmåga.

Turvallinen reseptin uusiminen

Varovaisuutta lääkkeiden uusimiseen, jos et tunne potilasta tai lääkettä, Jouni Ahonen, sairaala-apteekkari, FaT, KYS

Lääkehoidon turvakokeet ja pitoisuus­määritykset, Mikael Piha, kl. farm eval, TYKS

Onko lääkkeillä vakavia yhteis­vaiku­tuksia? Outi Lapatto-Reiniluoto, kl. farm ja sis erl, os yl, HUS

Paneeli sessioon osallistujien kohtaamista ongelmista

Tavoite: Lisätä tietoa lääketurvallisuudesta ja erityisesti lääkkeiden uusimisen vaaroista, jos ei tunne potilasta.

Työnohjaus

Työnohjauksen eri muodot

Mitä tarjolla ja miten valita, Marja-Liisa Portaankorva, yleislääketiet. ja psykiatrian erl, ylilääkäri, Kymen hyvinvointialue

Miten hyödyin ja mitä opin itsestäni, kokemukseni työnohjauksesta, Jukka Tiihonen, yleislääketiet. erl, PSHVA, ylilääkäri, sotekeskus Lapinlahti

NUORET GP:T KUOPIO: Luovuus ja merkityksellisyys yleislääkärin urapolulla

Johdatus teemaan, pj Outi Öhman, yle erl, UEF

Yleislääkärit kertovat: miten tein työnkuvastani mielekkään ja itseni näköisen

Tutkimuksesta uusia tuulia terveyskeskus­työhön, Ulla Mikkonen, yle erl

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen – mikä terveys­keskuksessa on merkityksellisintä ja vaikuttavinta, Aapo Tahkola, vaikuttavuusylilääkäri, HYVAKS ja THL

Työn merkityksellisyys pitkän uran salaisuutena, Liisa Pietilä, yle erl

Urasuuntautuminen oman potilasväestön ohjaamana, Elisa Nevalainen, yle erl

Miten vaalia työn imua ja merkityksellisyyttä, Jari Hakanen, työpsykologi, tutkimusprof.

Tavoite: Saat näkökulmia erilaisiin yleislääkärin työnkuviin, sekä käytännön vinkkejä, kuinka yksittäinen lääkäri voi vaikuttaa työnsä mielekkyyteen luovasti ja joustavasti, ja kuulet, millaisia näkökulmia työhyvinvointitutkimuksella on aiheeseen.

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Pekka Raatikainen, ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus,

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista

Miten Omalääkäri 2.0 viedään käytäntöön

Session avaussanat, pj Vesa Jormanainen, Terveydenhuoltolääkärit

Kuinka syntyi ajatus selvittää uudelleen Omalääkärimallia, Aki Lindén, kansanedustaja, Eduskunta

Omalääkäri 2.0 – Hoidon jatkuvuusmalli -selvityksen tulokset, käyttöönoton nykytila ja tulokset Pohjois-Suomesta, Juha Auvinen, yleislääketieteen prof., OY

Hoidon jatkuvuuden edut ilman hoidon jatkuvuutta, Joonas Joensuu, ylilääkäri, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Session yhteenveto, pj Vesa Jormanainen, Terveydenhuoltolääkärit

Tavoite: Esitellään Omalääkäri 2.0 -mallin keskeiset piirteet ja käydään keskustelua sen käytäntöön viemisen eduista ja haitoista sekä reunaehdoista.

BEST OF YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2022: Ihoinfektiot

Ihon virusinfektiot, Laura Huilaja, ihotautien ja allergologian erl, OYS Ihotautien klinikka

Ihon sieni-infektiot, Suvi-Päivikki Sini­kumpu, ihotautien ja allergologian erl, OYS Ihotautien klinikka

Ihon bakteeri-infektiot, Iiro Jääskeläinen, sisätautien ja infektiosairauksien erl, HUS Tulehduskeskus, Infektiosair. klinikka

Tavoite: Tavoitteena on käydä läpi yleislääkärin kannalta keskeisimmät ihoinfektiot ja niiden diagnoosi- ja hoitoperiaatteet

Harvinaissairaudet

Miten tunnistan harvinaissairaan? Mikko Seppänen, dos., oyl, HUS Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien yleisyys epäselvästi oireilevien joukossa, Johanna Lempainen, dos., oyl, Tyks Harvinaissairauksien yksikkö, Lasten ja nuorten klinikka

Miten kohtaan harvinaissairaan? Mikko Seppänen, dos, oyl, HUS Harvinaissairauksien yksikkö

Tavoite: Luento antaa yleislääkärille ajantasaista tietoa harvinaissairauksista ja valmiuksia harvinaissairauden tunnistamiseen ja potilaan kohtaamiseen hoitamassaan väestössä.

Verenpaine hallintaan

Kohonneen verenpaineen merkitys ja tavoitteellinen hoito – käytännön kikkoja kliinikolle, Aapo Tahkola, avosairaanhoidon kehittäjälääkäri, Keski-Suomen Hyvinvointialue

Elintapahoitoa ja hoidon esteitä, Maria Hagnäs, koulutusylilääkäri, Lapin hyvinvointialue

Mitä opin, mitä vien kotiin? – keskustelu

Tavoite: Verenpaineen keskeisen kansanterveydellisen merkityksen tunnistaminen. Yksittäiselle kliinikolle aseita tavoitteelliseen lääkehoitoon. Elintapahoito ja potilaan kohtaaminen.

Työnohjaus

Erilaisia työnohjausryhmiä

Työyhteisön työnohjaus, Balint-ryhmätyönohjaus opiskelijoille, Balint-ryh­mä­työnohjaus terveys­keskus­lääkäreille, esimiestyön työnohjaus

Pj Marianne Riekki, yle ja th erl

Häpeä ja syyllisyys lääkärin työn haasteina

Kasvu-Itsetunto-Ihmisyys (häpeän synnystä ja olemuksesta), Hannu Säävälä, LT, psykiatri, psykoanalyytikko, OYS psykiatria ja yksityissektori

Mikä altistaa lääkärin häpeälle ja syyllisyydelle? Päivi Hietanen, syöpätautien dosentti, psykoterapeutti

Tavoite: Lisätä (itse)ymmärrystä siitä, mitä ja miksi meissä tapahtuu, kun häpeä ja syyllisyys aktivoituvat potilatyössä.

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Pekka Raatikainen, ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus,

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista

Priorisointi arjessa -paneeli

Paneelissa mukana:

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, Helsingin kaupunki

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Kristiina Patja, prof., Helsingin yliopisto

Pekka Mäntyselkä, yleislääketieteen prof., Itä-Suomen yliopisto

Pj Vesa Jormanainen, Terveydenhuoltolääkärit ry

Tavoite: Pohditaan miten priorisointi näkyy ja kuuluu panelistien arjessa (halusipa sitä tai ei).

Nuoret GP:t Helsinki: Tärkeät suhteet

Itsemyötätunto voimavarana, Laura Takala, nuorisopsykiatrian erl

Työyhteisö myötä- ja vastoinkäymisissä, Soila Karreinen, yleislääketieteen erl

Tavoite: Haastavat kohtaamiset, olivat ne sitten töissä tai kotona, kuormittavat. Tilanteiden tunnistaminen ja käsittely on olennaista oman hyvinvoinnin kannalta. Aktivoivia menetelmiä hyödyntäen valmistaudumme näihin.

Persoonaltaan epävakaan ja vaativan potilaan hoidon haasteet

Vaativan häiriön ilmiasu ja syntytapa, Tarja Melartin, psykiatrian dos., psyk.erl, psykoanalyytikko ja kognitiivinen psykoterapeutti, privaatti/Hki

Epävakaan potilaan tunnistaminen vastaanottotilanteessa, Timo Rajala,yle ja psyk.erl, ylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan hva, Seinäjoen perustason mielenterveyspalvelut

Haasteet hoitosuhteessa, Markku Timonen, prof., psyk. ja yle erl., OY

Tavoite: Persoonaltaan epävakaan ja vaativan potilaan ilmasun tunnistaminen vastaanotollasekä heidän tarpeidensa ymmärtäminen hoitosuhteen näkökulmasta.

Moniammatillinen työkykytiimi

Ari Vehmas, Kaisankoti, yle erl, kuntoutuksen erityispätevyys

Eija Huttunen, terveyskeskuslääkäri, Sotekeskus Savonlinna

Emmi Liukkonen, terveyskeskuslääkäri, Pieksämäen sotekeskus

Tavoite: Yhdistää eri puolilla itsenäisesti toimivat ammattilaiset yhteiseksi moniammatilliseksi tiimiksi työkyvyn tukemiseksi.

Kestävä kehitys

Planetary health – käsitteistä konkretiaan, Mikaela Grotenfelt-Enegren, terveydenhuollon erl

Kestävä lääkitys, Sanja Riikonen, tutkija, SUDDEN-hanke

Biodiversiteetti – terveyskysymys, Tari Haahtela, emeritusprof.

Tavoite: Konkretisoida kestävän kehityksen käsitteet, ja esimerkkien kautta tarjota yleislääkäreille keinoja tukea kestäviä valintoja myös ympäristön näkökulmasta.

Nuoret GP:t Turku: Nuorisolääkärin vastaanotolla

Silja Kosola, nuorisolääkäri, Elina Hermanson, nuorisolääkäri

Marjo Kuortti, nuorisolääkäri, Jenni Miettinen, yle eval

Tavoite: Kuulija saa ymmärrystä nuorten terveysongelmista ja niiden hoidosta perusterveydenhuollossa.

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua


OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.


EKG-paja, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Pekka Raatikainen, ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus,

Hannu Parikka, apul. ylil, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tavoite: Lisätä EKG -tulkinnan osaamista ja auttaa anamneesin ja EKG löydöksen yhteensovittamista

Ajankohtaista rokotuksista

Lasten vesirokkorokotusten hyödyt, Heini Salo, erikoistutkija THL

Ajankohtaista rokotuksista ja roko­tus­ohjelmasta, Anniina Virkku, asiantuntijalääkäri, THL

Ulpu Elonsalo, ylilääkäri, THL

Rokotuksia epäröivän kohtaaminen - simulaatio, Eeva Pekkanen, asiantuntijaterveydenhoitaja, THL

Ulpu Elonsalo, ylilääkäri, THL

Nuoret GP:t Tampere: Kuntoutus – piinasta palkintoon Workshop

Paula Markkanen, yle erl, TAU

Katja Salminen, yle erl, TAU

Aleksi Varinen, yle erl, TAU

Tavoite: Antaa tietoa ja jakaa hyviä käytäntöjä kuntoutuksesta, tutustua eri kuntoutuskanaviin

Liikuntalääketiedettä yleislääkäreille

Tendinopatioiden kuntoutus – tutkittua tietoa, Sami Tarnanen, fysioterapeutti, Movedoc Oy

Aktiiviliikkujan selkävaivan kuntoutus, Jari Parkkari, prof., Jyväskylän yliopisto

Liikunnan terveysvaikutukset – nykytilanne ja tulevaisuus, Merja Perhonen, ylilääkäri, Sairaala Nova

Tavoite: Session jälkeen olet päivittänyt tietosi tendinopatioiden nykyaikaisesta hoidosta sekä saanut näkökulmaa aktiiviliikkujan selkävaivojen kuntoutukseen. Lopuksi vielä olet saanut kuulla viimeisintä tutkimustietoa liikunnan terveysvaikutuksista.

Patti kaulalla

Aikuisen kaulapatti vaatii reagointia, Eeva Haapio, korva-, nenä- ja kurkku­tautien erl, TYKS

Lapsen kaulapatti, Anu Haaramo, korva-, nenä- ja kurkku­tautien erl, HUS Korvaklinikka ja Uusi lastensairaala

Sylkirauhasten tavallisimmat sairaudet, tutkiminen ja hoito, Minna Rehell, korva-, nenä- ja kurkku­tautien erl, HUS Korvaklinikka ja Hyvinkään sairaala

Tavoite: Oppia miten ja kuinka nopeasti yleislääkärin tulee toimia kaulan alueen muutoksissa.

Perusterveydenhuollon kehittäjä­yhteisö -kilpailun finaali

Vetäjinä:
Minna Kaila, prof., Duodecim
Veli-Pekka Puurunen, hallintoylil., Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Tavoite: Saada hyviä ideoita, toimintatapoja ja malleja sekä aktivoida kuulijat pohtimaan kehittämistyön tärkeyttä ja arvioimaan kehittämishankkeiden vaikuttavuutta

Ohjauksella osaamista

Ai minustako kouluttaja? Leena Salonen, terveyskeskuslääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue, Saara Koivulehto, terveyskeskuslääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Mitä koulutuksesta on sovittu? Pekka Mäntyselkä, yle prof., Itä-Suomen yliopisto, Nina Tusa, koulutusylil., Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ohjaus pähkinänkuoressa, Veera Veromaa, koulutus­ylil., TY, Reetta Päivärinta, yle erl, erikoislääkärikouluttaja, Varha

Tavoite: Sessiossa kuulet mitä iloa kouluttajuudesta on kliinisen työn rinnalla, millaiseen sopimukseen koulutus terveyskeskuksessa perustuu ja mitä ohjaus on sote-keskusten arjessa.

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua.



OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.

Lounassymposium Bayer: Diabeteksen munuaistaudin seulonta, diagnosointi ja hoidon toteutus perusterveydenhuollossa, Elina Pimiä, asiantuntijaylilääkäri, Suomen Diabetesliitto ry

Potilasturvallisuus – tietoiskuja ja tosielämän esimerkkejä

Potilascaseja ja käytännön neuvoja vahinkojen välttämiseksi

Krista Tarkkala, yle erl

Jarkko Suomela, yle erl

Tavoite: Potilasturvallisuuden parantaminen arjen potilastyössä.

Nuoret GP:t Oulu: Elämän loppuvaiheen hoito, workshop

Hoidonrajaukset. Kuolemasta puhuminen.

Tino Ruotsalainen, yle eval (pj), OY

Mikko Karjalainen, yle eval, OY

Sari Peltonen, yle eval, Pirha

Tavoite: Session jälkeen osallistuja ymmärtää hoidonrajausten merkityksen potilaan hoidossa sekä vahvistaa omia valmiuksia kuolevan potilaan ja tämän omaisten kohtaamisessa.

Ajankohtaista sotilaslääketiedettä

Palveluskelpoisuusluokan määrittäminen ja muuttaminen, painopisteenä reservin palveluskelpoisuus, Richard Lundell, apulaisjohtaja, Kenttälääkinnän palveluyksikkö

Yleislääkärin ja terveyskeskusten valmistautuminen sotilaalliseen uhkaan, Ilkka Laaksi, johtaja, Sotilaslääketieteen keskus

Biologisen sodankäynnin vaara ja varautuminen terveydenhuollossa, Simo Nikkari, prof., Sotilaslääketieteen keskus

Tavoite: Antaa perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille ajanmukaisen kuvan perusasioista, jotka heidän on hyvä tuntea.

Naistentautien päivitys

Perusasiat kohdilleen – gynekologinen anamneesi ja status terveyskeskuksessa, Minna Immonen, gynekologi, Akaan tk

Kutittaa ja kirvelee, taas! Maija Jakobsson, ylilääkäri, HUS

Vuotohäiriöt, Kirsi Kuismanen, gyn erl, ayl, Pirkanmaan hyvinvointialue

Uusi aborttilaki – mikä muuttui? Frida Gyllenberg, terveyskeskuslääkäri, Helsinki

Tavoite: Session kuultuasi olet päivittänyt tietosi naistentautien perusasioista, kuullut bakteerivaginoosin, hiivainfektion ja vuotohäiriöiden erotusdiagnostiikasta sekä uuden aborttilain tuomista muutoksista.

Laadukasta ja tuloksellista päätöksentekoa

Miten tehdä parempia päätöksiä? Iivo Hetemäki , sisätautien eval, lääketieteellisen päätöksenteon opettaja, HY

Tehokkaan päätöksenteon taktiikka, Minna Halinen, yle erl, YLE-kouluttaja, HUS Akuutti

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee päätöksentekoon vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä ja osaa huomioida nämä työssään. Koulutuksessa esitellään myös tehokkaan päätöksenteon taktiikka, jonka tavoitteena on sujuvoittaa lääkärin jokapäiväistä päätöksentekoa.

Yleislääkärin edunvalvontaa

GPF:n aluetoimikuntien ja hallituksen vuosittainen tapaaminen. Ajankohtaista yleislääkärin edunvalvonnasta.

Glögitarjoilu

KLINIKAT JA PAJA

OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Johtuuko se kaula­rangasta? Teemu Rinta-Mänty, OMT-fysioterapeutti, Fysios Kirkkonummi

Tavoite: Oppia käytännössä tutkimustekniikoita epäiltäessä kaularankaperäistä oireilua


OMT-klinikka, PIENRYHMÄ MAX 15 HLÖÄ

Kipeä olkapää, Annika Jahn, OMT-fysioterapeutti, Mehiläinen Fysios ja Terveystalo

Tavoite: Oppia käytännössä kipeän olkapään tutkimustekniikoita.